Petrov: Boj o Českou televizi se opět rozhoří aneb Postřehy ze sněmovních kuloárů

Vadim Petrov

KOMENTÁŘ VADIMA PETROVA | V Poslanecké sněmovně se 17. října mají projednávat zprávy o činnosti a hospodaření ČT za roky 2016 a 2017.  Předseda sněmovny Radek Vondráček k této problematice svolal v týdnu neveřejný seminář. Co bylo možné zaslechnout po jeho skončení a co to reálně znamená?

 

Když se zeptáte poslanců, proč zprávy o hospodaření televize nejsou projednané, říkají, že mají důležitější věci na práci. Jedná se ale z jejich strany i o taktiku. Generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi teď zjevně došla trpělivost a napsal dopis předsedovi sněmovny Radku Vondráčkovi, který na jeho popud svolal zmíněný seminář. Na něm měli poslanci spolu s televizí a její radou zprávy probrat. 

Tím si ale muži oba dovolili dost. Rada ČT, jejímž posláním je kontrola média, neskrývala nelibost. Její předseda Jan Bednář označil takový přístup za zvláštní, ale nakonec zvolil smířlivější tón a pro Mediář řekl, že „věří, že setkání pomůže poslancům získat lepší obraz o tom, jak pracuje Rada České televize.“ 

Půr: Zeman o Slavii neříká úplnou pravdu. Jak je to s jejím financováním ve skutečnosti?

sinfin.digital