Petrov: Boj o Českou televizi se opět rozhoří aneb Postřehy ze sněmovních kuloárů

Vadim Petrov

11. 10. 2019 • 16:55

KOMENTÁŘ VADIMA PETROVA | V Poslanecké sněmovně se 17. října mají projednávat zprávy o činnosti a hospodaření ČT za roky 2016 a 2017.  Předseda sněmovny Radek Vondráček k této problematice svolal v týdnu neveřejný seminář. Co bylo možné zaslechnout po jeho skončení a co to reálně znamená?

 

Když se zeptáte poslanců, proč zprávy o hospodaření televize nejsou projednané, říkají, že mají důležitější věci na práci. Jedná se ale z jejich strany i o taktiku. Generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi teď zjevně došla trpělivost a napsal dopis předsedovi sněmovny Radku Vondráčkovi, který na jeho popud svolal zmíněný seminář. Na něm měli poslanci spolu s televizí a její radou zprávy probrat. 

Tím si ale muži oba dovolili dost. Rada ČT, jejímž posláním je kontrola média, neskrývala nelibost. Její předseda Jan Bednář označil takový přístup za zvláštní, ale nakonec zvolil smířlivější tón a pro Mediář řekl, že „věří, že setkání pomůže poslancům získat lepší obraz o tom, jak pracuje Rada České televize.“ 

Seminář, kde se výtky, pochybnosti či nejasnosti vysvětlí ještě před samotným projednáváním ve sněmovně, mi přišel jako dobrý nápad, ale zřejmě nebyl. Jak se podle Mediáře nechal slyšet pod příslibem anonymity jeden člen Rady ČT, „smysl setkání byl jednoznačný – tlačit na nás.“ Ale co jiného očekával?

Z dvou set členné sněmovny na seminář nakonec přišlo do padesáti poslanců, především z ANO a SPD. Jiní si čas nenašli. Možná si myslí, že je v koalici dohoda dvakrát po sobě nějakou ze zpráv neschválit, aby mohlo dojít k odvolání Rady České televize a následné výměně generálního ředitele.

Možná je ale všechno jednodušší. Poslanci zprávy projednat nechtějí, protože jim, potažmo ČT prostě nerozumí. Taky jsou tak psané, když jejich součástí nejsou parametry, se kterými lze údaje srovnávat – co se podařilo, co ne a proč. Ze zpráv vyplývá, že je Česká televize v každém ohledu skvělá, co všechno dělá a jak se jí dobře daří. Jak se říká, tisíce děkovných podpisů. To se pak člověku příčí zvednout ruku, když nezazní žádná sebekritika.  

Nevím, proč chyběla veřejnost. Není to, jako když se projednává tajná zpráva BIS. Zpráva o tom, jak funguje veřejnoprávní televize, má být z podstaty veřejná. Takto jsme odkázáni jen na dojmy účastníků, kteří z podstaty nejsou neutrální. 

Co se tedy dalo zaslechnout a vyčíst po skončení jednání? Poslanci a Rada se vzájemně skutečně nemusí. Rada si myslí, že poslanci jsou nekompetentní a ona se necítí povinna jim něco vysvětlovat. Ostatně poslanci zprávám skutečně nerozumí. Ptají se bez pochopení kontextu a kladou nesmyslné dotazy. Například – kolik ČT stálo vytištění zpráv na křídovém papíře nebo kolik dala za večírek v Karlových Varech při filmovém festivalu.  

Když už obě strany měly možnost mluvit o hospodaření (náklady rostou a příjmy se nemění), bylo by na místě se zeptat, jak si to ČT představuje s navýšením koncesionářských poplatků. O kolik? Proč? Jak a kdy to udělat, jestli vůbec, nebo jestli spíše nezměnit do budoucna profil veřejnoprávní služby, popřípadě jakým způsobem navýšení vysvětlit lidem. Těch otázek, které na semináři nezazněly a zaznít mohly, byla celá řada. 

Zdá se, že tento seminář byla ztracená příležitost dotknout se zásadních věcí, a tak se o nich bude mluvit až při projednávání zpráv. Nejde přitom o to neschválit je. Jednak už je projednal a doporučil příslušný výbor, jednak takový krok neřeší budoucnost České televize. Odvolání Rady a výměna ředitele jsou naprosto zbytečná komplikovaná mezifáze, která jen vyvolá vášně. Jsem přesvědčen, že pokud se zprávy stihnou projednat, také se schválí. To není téma.

Co ale téma je, je fakt, že se příští rok bude měnit třetina Rady ČT. Ta má dost kompetencí k tomu, aby řekla, jaká Česká televize má být. Buď přesvědčí poslance, aby zvýšili poplatky, ale pak je třeba mít nějakou vizi, pro kterou veřejnost získá, nebo poplatky s politiky nevyjedná a televizi víceméně pošle do útlumu.  

Generální ředitel a jeho tým se mají zabývat programem a efektivností nákladů. Rada ČT jim má být kvalifikovanou oponenturou, ale také aktivním obhájcem. Před poslanci i před veřejností. Každý člen Rady dostal mandát sám za sebe. Měl by svůj názor prosazovat vůči vedení televize razantně, stejně jako ho důsledně vysvětlovat veřejnosti. Byť je rozhodování Rady kolektivní, odpovědnost každého člena je věc osobní. Bylo by dobré, aby na to poslanci nezapomněli, až budou kandidáty vybírat.

Vadim Petrov je hudebník, pedagog, mediální expert a člen RRTV.

SDÍLET