Proč nemají změny klimatu řešit environmentalisté

Mallen Baker

Jan Malina

KOMENTÁŘ | Když izraelský spisovatel Tuvia Tenenbom cestoval po USA (napsal z toho skvělou knihu Všechny jejich lži), všiml si jedné věci: Lidé, kteří věřili v globální oteplování, byli takřka bez výjimky na levici a podporovali Palestince. Klimaskeptici stáli na pravici a byli pro-izraelští. Podobné je to u nás. Naše schopnost a ochota objektivně interpretovat data není zkrátka zdaleka tak silná jako tendence člověka být za jedno s ideově spřízněnou částí společnosti. Ohledně probíhajících klimatických procesů přitom není z vědeckého hlediska co řešit. Víme, co se děje. Problém nastává ve chvíli, kdy se snažíme formulovat výhledy do budoucnosti. Každý prediktivní model totiž skýtá prostor pro spekulace. A řešení nabízí téměř výhradně organizace, jejichž deklarované strategie jsou minimálně diskutabilní, spíše však kontraproduktivní a nebezpečné.

Celý problém je v současnosti tak akutní (a doprovodná debata tak nervózní a zkratkovitá) zejména kvůli pozoruhodné neschopnosti environmentálních hnutí dělat profesionálně svoji práci. Namísto přesvědčení široké veřejnosti o naléhavosti současné situace se environmentalisté úspěšně zapsali do myslí obyčejných lidí jako sekta veganů, militantních cyklistů a postmodernistů, co nevěří v matematiku a brání stavbám obchvatů měst, kde navíc zpravidla nežijí. Jejich úmysly jsou jistě bohulibé a upřímné, prostředky ale zcela nevhodné.

Jak na to a jak ne…

Není to tak, že by environmentální hnutí nemělo žádné úspěchy. Jen pro připomenutí, vytrvalým úsilím se podařilo informovat širokou veřejnost o problému ničení ozonové vrstvy. Koordinovaným tlakem států na průmyslové podniky se podařilo omezit používání plynů, které byly příčinou problému, a dnes můžeme pozorovat postupné zmenšování tzv. ozonové díry. Problém se podařilo pojmenovat a vnést ho do povědomí široké veřejnosti. Vypracování strategie jak problém vyřešit v praxi byl přenechán jiným lidem – odborníkům k tomu povolaným. To je učebnicový příklad, jak by to mělo ideálně fungovat.

Půr: Dokáže ochrana přírody spojit hašteřící se Česko? Měla by, pro dobro všech

sinfin.digital