Půr: Minimum, které je nutné ke shodě, pokud chceme skutečně bojovat se změnami klimatu

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Není v současnosti mnoho lidí, které je možné nazvat popírači globální klimatické změny, a to dokonce ani mezi takzvanými klimaskeptiky. Na INFO.CZ jsme často upozorňováni, že by konzervativní tábor měl rovněž nabídnout řešení změn, k nimž bezpochyby dochází. Ve své podstatě platí, že konzervativci varují (ostatně jako někteří klimatologové) před unáhleným přijímáním opatření, které mohou nadělat více škody než užitku. Nejdůležitější součástí možné celospolečenské shody je reflektování reality, což se neděje zejména ze strany politiků. Lidem nelze namlouvat, že je možné dosáhnout uhlíkové neutrality, aniž by se zásadně změnily podmínky pro život. Pokud nebudou vědět, co je čeká, opatření masově odmítnou a s bojem proti klimatické změně bude konec. Pokusil jsem se dát dohromady malý přehled „skutečností“, jež bude třeba odkrýt, pokud není snaha dosáhnout uhlíkové neutrality jen prázdná proklamace.

1) Energetická bezpečnost

Mnozí ekologičtí aktivisté podléhají dojmu, že je možné bez větší úvahy odpojovat od energetické sítě uhelné zdroje. Možné to ale není, protože tím celý kontinent vystavujeme hrozbě blackoutu, k němuž několikrát v posledních letech nebylo daleko, a který by ukončil jakákoliv smysluplná opatření. Měla by tak platit základní úměra, že zdroj od energetické sítě odpojujeme jen ve chvíli, kdy za něj existuje plnohodnotná náhrada. S rozvojem dalších zdrojů musí rovněž dojít k rozvoji přenosové sítě, což se také neděje.

2) Jádro, plyn a obnovitelné zdroje

Je třeba připustit, že uhelné elektrárny nelze nahradit výhradně obnovitelnými zdroji. Rovněž si musíme uvědomit, že obnovitelné zdroje budou vždy menšinovým zdrojem energie, mimo jiné kvůli vlastní nestabilitě. Jedinou perspektivu tak v současnosti poskytuje jádro v kombinaci s plynem, což je sice také fosilní zdroj, ale nikoliv tolik znečišťující. Jaderné elektrárny mohou fungovat jako základ výroby elektřiny a plynové jako záložní zdroje. Realitou ovšem je, že výstavba jedné jaderné elektrárny momentálně zabere desítky let a nedává velký ekonomický smysl. S plynovou elektrárnou je to mnohem jednodušší, levnější, ale na druhou stranu se zvyšuje závislost na Rusku. Musíme si tedy vybrat. Buď zachováme částečně uhlí, nebo přejdeme pouze na kombinaci jádro, plyn a obnovitelné zdroje se zvýšeným rizikem u energetické bezpečnosti. Výroba elektřiny výhradně z obnovitelných zdrojů na celém kontinentu není reálná.

Atapana: Greta má pravdu, ale nezachrání nás. Šíbři už si rozdávají karty, běloši jsou zkázou Země

sinfin.digital