Schmarcz: „Zelení bolševici“ zničí lidstvo. Cesta k budoucnosti nevede přes klimahysterii | info.cz

Články odjinud

Schmarcz: „Zelení bolševici“ zničí lidstvo. Cesta k budoucnosti nevede přes klimahysterii

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Možná tomu někdo nevěří, ale nám konzervativcům velmi záleží na budoucnosti. Ze tří prostých a srozumitených důvodů. Za prvé, jen nadějeplná budoucnost může zachovat staré hodnoty, na kterých nám tolik záleží. Za druhé, jsme srostlí s krajinou a zemí, která je nám drahá. A nakonec, máme děti a chceme pro ně tu nejlepší budoucnost. Jen prostě nevěříme, že cesta k ní vede přes klimahysterii.

Snaží se nám tvrdit, že hlavním problémem dneška je klimatická změna. Snaží se naši pozornost upřít jen tímto jedním jediným směrem. A snaží se nám vnutit jediné správné řešení. Všechno špatně. Klima není tím hlavním. Dochází k mnoha dalším proměnám se závažnými dopady, které musíme řešit, jinak se nevypořádáme ani s onou změnou klimatu. A neexistuje pouze jeden „správný“ přístup. Právě naopak, musíme zapojit svobodný lidský mozek, který nabízí nepřeberné množství nápadů. Nejhorší totality začínají vždy zotročením myšlenek.

Migrace, technologie, vzdělání, energie

Žijeme v době stěhování národů, kdy masová migrace potenciálně hrozí zničit dvoutisíciletou západní civilizaci. Jistě, to je ona posmívaná kultura „bílého heterosexuálního muže”. Jenže ona tu přece není jen pro nás. Je tu pro všechny lidi na planetě bez ohledu na rasu, pohlaví a sexuální orientaci. Je to nejvyšší kultura, jaká kdy existovala, protože v jejím centru je důstojnost člověka, jeho svoboda a práva. Stojí za to uchovat ji. Kdo pomůže zbytku světa, když ne my? Jsme bohatí, svobodní a jsme povinováni pomoci méně šťastným, aby mohli žít ve stejném civilizačním komfortu jako my. Ostatně jinak si pro něj přijdou k nám, případně zničí planetu nevídaným způsobem.

Dalším problémem je exponenciální rozvoj technologií. My Zápaďané jsme dali světu moderní vědu a techniku. Musíme si ten náskok udržet. Nikoli „jen“ proto, abychom zůstali globálně konkurenceschopní. Musíme být vepředu hlavně kvůli tomu, abychom tyto technologie udrželi na uzdě. Aby sloužily člověku, ne člověk jim. Aby ta nejpokročilejší technika byla v rukách milovníků svobody a demokracie, ne v rukách tyranů, kteří si neváží lidského života a jeho důstojnosti, kteří ji využívají k zotročování lidí a k porážce demokracie. Navíc jedině pokročilé technologie jsou nástrojem, který nám umožní přizpůsobit se rozmarům přírody, včetně sucha a změn klimatu.

Velkou výzvou je vzdělání. Západ je dlouho centrem vzdělanosti a humanismu. Pro přežití planety v civilizované podobě potřebujeme, aby globálně vítězil nikoli jen důraz na znalosti, ale i na etiku jejich užívání, na kritické myšlení, aby věda zůstala humánně orientovaná a člověk byl pro ni na prvním místě. Ať už tím myslíme křesťanskou morálku či humanismus obsažený v jiných velkých náboženstvích a filosofických systémech. Je nutné, aby kvalitní vzdělání dostal jeden každý člověk z oněch více než sedmi miliard, aby člověčenstvo konečně bylo spojeno poznáním a skutečným lidstvím, nikoli rozdělováno nevědomostí a barbarstvím.

Konečně čtvrtým velkým úkolem je zajistit dostatek levné a čisté energie. Pro každého, ať žije kdekoli, i na té nejzapadlejší periferii planety. Energie je počátkem všeho, bez energie se ve vesmíru nic nepohne. Naše dnešní životní úroveň stojí primárně na tom, že na nás pracují desítky „energetických otroků“ (v České republice 70, v USA 140, ale třeba v Etiopii sotva jeden). Chudoba je vždy neoddělitelně spojena s nedostatkem energie. A obrovské množství jí budeme potřebovat i k tomu, abychom se vyrovnali s dopady klimatických změn. Nejvíc právě v chudých zemích. Kdo „zachraňuje“ planetu tím, že torpéduje výrobu elektřiny, jde na to z úplně špatného konce.

Řešením je bohatství, ne chudoba

Jak to vše souvisí se změnami klimatu? Inu tak, že bez vyřešení oněch čtyř problémů se s nimi nevyrovnáme. Nebudeme k tomu mít technologie, vzdělané a racionálně uvažující obyvatelstvo, ani elektřinu. A můžeme způsobit naprostou katastrofu, když komplexní problematiku klimatu budeme dál zužovat na jediný parametr, jímž je fanatické snižování produkce CO2, bez ohledu na vše ostatní. Západ zchudne, ale rozvojové země se v řetězci kauzálních důsledků dostanou na samé dno a na pochod se vydají stamiliony lidí, aby se nás osobně zeptali, proč je pro nás sodovkový plyn víc než život člověka. Řešením pro klima i pro lidi je bohatství, ne chudoba.

Říkají nám, že je třeba „změnit přístup“. My konzervativci neodmítáme změny. A už vůbec se kvůli nim nestavíme na zadní. Naopak, čelíme věčným proměnám tím, že uchováváme své hodnoty a užíváme mozek, abychom je vždy nově interpretovali a přizpůsobili novým potřebám. My nebojujeme s přírodou. Ani pyšně netvrdíme, že poručíme „větru dešti“, že zastavíme oteplování planety. My uděláme vše pro to, aby náš druh na Zemi přežil a dál se rozmnožoval. K čemuž nevede cesta skrze zničení energetické a průmyslové základny, nahrazení kapitalismu opět socialismem, odmítnutí mít děti. Taková cesta vede zpět do jeskyní a k vyhynutí.

Evropa jde už dvacet let při řešení otázky klimatických změn nesprávným směrem. Soustředí se na opatření, která jsou extrémně drahá, komplikovaná a nejméně účinná. Zakazuje plastová brčka a likviduje automobilový průmysl. Za astronomických nákladů ničí svou energetickou suverenitu, investuje biliony euro do marginálních zdrojů. Dokonce zaslepeně bojuje proti elektřině z jádra, jež je dnes v řadě zemí včetně naší jedinou reálnou a čistou alternativou fosilním palivům. Mýlila se s biopalivy a podílela se tak na růstu cen potravin, což postihlo ty nejchudší, a vytvořila tím špinavý dotační byznys. Ano, toto si skutečně žádá zásadní změnu přístupu.

Nechceme další světovládnou nenávistnou ideologii

Nyní se obracím spíše k dětem a studentům, kteří stávkují za klima. Ne ke starší generaci, která už dvacet let zarputile lobbuje za nesmyslné emisní cíle a ničí tím nejen ekonomiku, ale i mravní páteř Západu (neboť každé omezení svobody ohýbá hřbety…). S těmi už nemá smysl diskutovat, jsou příliš zainteresovaní na pokračování současného kurzu do pekel. Ať už přímo finančně, či přinejmenším emočně – když něco děláte tak dlouho a investujete do toho tolik politického kapitálu, velmi obtížně přiznáváte chybu.

Obracím se na následovníky Grety Thunbergové. Té, která naštvala zelené fanatiky, když jádro uznala jako legitimní zdroj v zemích, kde nemají dost obnovitelné energie. Obracím se na ty, kteří vyjadřují svou nespokojenost, na niž mají právo, kteří však – jak doufám – nemají ještě hotový a ideologicky předpojatý jediný správný názor. Na rozdíl od starší generace, která v EU udává tón a odmítá z nastoupené cesty uhnout byť jen o milimetr. Vy jste naše děti, vy jste naše naděje a my s vámi samozřejmě budeme mluvit. Pro nás, konzervativce, neexistují generační bariéry. Uznáváme totiž přirozený řád věcí, i my jsme přece byli dětmi a vy jednou budete v našich letech.

Každý věk má své přednosti a nedostatky a jen když spolu budeme diskutovat, posílíme to první a eliminujeme to druhé. Vidíte to, co my už nevidíme a my víme to, co vy ještě nevíte. Náš druh je úžasný tím, že se umí fantasticky přizpůsobovat změnám, žádný jiný tvor na planetě takovou schopnost nemá. Přírodě neporučíme, musíme s ní umět vyjít. Není těžké se shodnout na řadě dobrých věcí: Na třídění odpadů, nezamořování oceánu plasty, skoncování s fosilními palivy, pasivních budovách, průmyslových inovacích, čistých technologiích, snižování energetické náročnosti, výsadbě zeleně. S čím máme zásadní problém je agresivní klimatická ideologie.

Budoucnost je zelená a konzervativní

My jsme už jednu světovládnou nenávistnou ideologii zažili. Na otázku řešení složitého komplexu sociálních problémů dali komunisté jednoduchou odpověď: zrušte kapitalismus, nastolte diktaturu proletariátu. Na složitý problém globálního klimatu slyšíme opět jednoduchou odpověď: zrušte kapitalismus, nastolte diktaturu dekarbonizace. Rudí bolševici popřením svobody nepřinesli blahobyt, ale bídu. Zelení bolševici popřením svobody nezachrání planetu, ale zničí lidstvo. My neukradli budoucnost vás, našich dětí. Kvalita života je tak vysoká jako nikdy. Ohromné zdroje civilizace jsou teď k dispozici vám. Zkuste je užít lépe než my, leč neničte je.

Už jste ukázali, že vám záleží na budoucnosti. Pojďme pro ni společně něco udělat. Určitě o ní nerozhodne pouze produkce CO2, nýbrž schopnost řešit problémy složitého a stále složitějšího světa. Kdo chce změnit svět, musí začít u sebe. Zkuste přesvědčit svoje rodiče a prarodiče, že pomáhat chudým zemím je nejen morální povinnost, ale je to i moudré, neboť jde o prevenci migrace. S ovládáním technologií začnete u svého chytrého mobilu, aby neovládal on vás. Stávkujte za více peněz do školství. Za čistou energii, za jádro místo uhlí. A jestli chcete jeden konkrétní nápad, běžte demonstrovat přes sněmovnu, ať s vámi poslanci jdou aspoň sázet stromy.

My konzervativci jsme proti revoluci, jsme pro evoluci: Zachovat to dobré a funkční a nahradit to špatné, co se přežilo. To je ostatně i základ vědecké metody. Změňme přístup k migraci, vzdělání, inovacím, energetice, vezměme globální klima jako vážnou hrozbu. Ale hledejme řešení ve svobodné diskusi, nepřistupujme na „jedinou správnou cestu“. Proč? Protože tak bychom ztratili svobodu, demokracii i lidskost. To jsou ty dobré věci a hodnoty, za jejichž zachování budeme my konzervativci bojovat. S nacionalistickými extremisty i zelenými fanatiky. Hlavně kvůli vám, našim dětem. Pro vaši lepší budoucnost. Ta je zelená a konzervativní: Conservatives for future.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud