Scruton: Je chybou přistupovat k mladým levičákům jako k zodpovědným bytostem

Roger Scruton

13. 04. 2019 • 14:20

Konzervativní filozof Roger Scruton, který má blízko i k Česku, byl tento týden odvolán z místa poradce britské vlády pro bydlení. Stalo se tak kvůli jeho rozhovoru v levicovém magazínu New Statesman. Důvodem byly jeho výroky o islamofobii, homofobii a antisemitismu. Scruton tvrdí, že jsou vytržené z kontextu, především pak ty použité na sociálních sítích. To přitom nepopírá ani autor rozhovoru. Scruton reagoval na celou kauzu v magazínu The Spectator. Přinášíme vám jeho komentář v českém jazyce.

Nedávno jsem dal rozhovor magazínu New Statesman v domnění, že se mnou budou zacházet s respektem, když jsem pro ně dříve pracoval jako kritik vína. Rovněž jsem si myslel, že novinář George Eaton byl upřímný, když se se mnou chtěl bavit o mém intelektuálním životě. Zdaleka ne poprvé musím přiznat, že je chybou přistupovat k mladým levičákům jako k zodpovědným lidským bytostem. Níže připojuji svojí stručnou odpověď na bezskrupulózní sbírku poznámek vytržených z kontextu. Některé z nich jsou určeny jen k tomu, aby mě obvinili z myšlenkových zločinů a přesvědčili vládu, že nejsem způsobilý předsedat výboru, který mi byl nedávno svěřen.

Eaton opakuje pomluvu, původně vyřčenou pod ochranou parlamentní imunity, že věřím v určité židovské konspirační teorie. Toto je část projevu o myšlence národního státu, kterou jsem přednesl před Maďarskou akademií a v níž se vyskytla příslušná slova:

„Židovská menšina, která přežila nacistickou okupaci a trpěla další perzekucí za komunistů, o sobě v současnosti dává aktivně vědět. Mnozí příslušníci budapešťské inteligence jsou židé a jsou součástí rozsáhlých sítí kolem Sorosova impéria. Mezi lidmi v těchto sítích je mnoho takových, kteří jsou oprávněně podezřívaví vůči nacionalismu, považují jej za hlavní příčinu tragédie střední Evropy ve 20. století a nerozlišují mezi nacionalismem a jiným druhem národní loajality, který jsem obhajoval v tomto projevu. Navíc celý svět ví, že domácí antisemitismus stále hraje v maďarské politice a společnosti roli a je překážkou pro to, aby se vytvořila společná národní loajalita mezi etnickými Maďary a židy.“

Z dnešního pohledu jsem mohl slova volit opatrněji. Chtěl jsem poukázat na to, že se antisemitismus stal v Maďarsku tématem a překážkou pro společnou národní identitu. Pokud jde o Sorosovo impérium, jsem jediným člověkem, o němž vím, který se snažil přesvědčit Viktora Orbána, aby v Maďarsku akceptoval jeho přítomnost a zvlášť přítomnost Středoevropské univerzity. Neuspěl jsem, ale to je jiná záležitost. Měl bych dodat, že nejsem ani Orbánův přítel, ani jeho nepřítel. Znám jej od doby, kdy jsem jemu a jeho kolegům pomáhal během komunistické vlády založit svobodnou univerzitu.

Orbánova tehdejší činnost představovala krok k osvobození jeho země a tehdy mu pomáhal i George Soros. Pro Maďarsko je smutnou skutečností, že se oba rozhádali a kvůli jejich sporu se opět objevil starý přízrak antisemitismu. Vzhledem k agresivitě jejich osobností je to ovšem sotva překvapivé.

Potom je tu ještě islamofobie. Zdá se, že když toto slovo zpochybňuju a upozorňuju na jeho původ v kampani Muslimského bratrstva, stávám se automaticky vinen z přečinu, který popisuje. Považuju používání tohoto slova za politováníhodné, protože má dokazovat, že existuje nějaký zvláštní a iracionální stav mysli, z něhož pochází všechny námitky vůči islámu. Já sám odlišuju islám jako víru a způsob života od radikálů, kteří páchají zločiny v jeho jménu. Cítím respekt a něhu k tomu prvnímu a nenávist k tomu druhému. Je ovšem čím dál tím těžší, vzhledem k současnému zneužívání jazyka, poukazovat na tento rozpor či povzbuzovat muslimy, aby dělali to samé.

Homofobie mi připadá jako podobné slovo vytvořené kvůli umlčení všech debat o záležitosti, kde se jen jeden pohled pokládá za přípustný. Kdysi jsem napsal, že homosexualita není normální, ale nikdo mi neprozradil, proč je to urážlivé. Zrzavé vlasy také nejsou normální, stejně jako slušnost mezi levicovými novináři.

V knize Sexuální touha (1986) jsem argumentoval, že homosexualita je odlišná od heterosexuality, ale sama o sobě není úchylkou. Negativní odezvu, kterou mnozí mají vůči homosexuálním vztahům, jsem se snažil vysvětlit jinými pojmy.

A v neposlední řadě moje postřehy o Číně. Popisoval jsem snahu čínské komunistické strany dosáhnout konformity chování ve všem, co by mohlo ohrozit její všestrannou politickou kontrolu. Myslím, že je férové toto označit jako snahu o robotizaci čínského lidu. Komunistická strana očekává od každého, aby dodržoval kodex chování, nezpochybňoval její autoritu a nacházel jistotu v napodobování. Mnozí lidé vidí takovou hrozbu v postoji Pekingu vůči Hongkongu. Podle mě je ještě mnohem důležitější internace více než milionu muslimských Ujgurů s cílem očistit jejich myšlenky od nebezpečné ideje Boha a přeprogramovat je na ideu Strany. Pokud toto nemáme právo kritizovat jako robotizaci obětí, tak co pak můžeme kritizovat?

V Británii vstupujeme do nebezpečného stavu, kdy je vyslovení protiřečících či zdánlivě protiřečících názorů okamžitě trestané samozvanými členy jakési občanské stráže. Zastrašují nás, abychom se otrocky podrobili pochybné sadě oficiálních doktrín. Říkají nám, abychom přijali světonázor, který nemůžeme zpochybňovat ze strachu, že nás cenzoři veřejně poníží. Tento světonázor by mohl vést k novému a osvobozenému společenskému pořádku, nebo může vést ke společenské a duchovní destrukci naší vlasti. Jak to máme ale vědět, když se o tom bojíme diskutovat?

Komentář vyšel původně v magazínu The Spectator.

 

SDÍLET