Scruton: Je chybou přistupovat k mladým levičákům jako k zodpovědným bytostem

Roger Scruton

Konzervativní filozof Roger Scruton, který má blízko i k Česku, byl tento týden odvolán z místa poradce britské vlády pro bydlení. Stalo se tak kvůli jeho rozhovoru v levicovém magazínu New Statesman. Důvodem byly jeho výroky o islamofobii, homofobii a antisemitismu. Scruton tvrdí, že jsou vytržené z kontextu, především pak ty použité na sociálních sítích. To přitom nepopírá ani autor rozhovoru. Scruton reagoval na celou kauzu v magazínu The Spectator. Přinášíme vám jeho komentář v českém jazyce.

Nedávno jsem dal rozhovor magazínu New Statesman v domnění, že se mnou budou zacházet s respektem, když jsem pro ně dříve pracoval jako kritik vína. Rovněž jsem si myslel, že novinář George Eaton byl upřímný, když se se mnou chtěl bavit o mém intelektuálním životě. Zdaleka ne poprvé musím přiznat, že je chybou přistupovat k mladým levičákům jako k zodpovědným lidským bytostem. Níže připojuji svojí stručnou odpověď na bezskrupulózní sbírku poznámek vytržených z kontextu. Některé z nich jsou určeny jen k tomu, aby mě obvinili z myšlenkových zločinů a přesvědčili vládu, že nejsem způsobilý předsedat výboru, který mi byl nedávno svěřen.

Eaton opakuje pomluvu, původně vyřčenou pod ochranou parlamentní imunity, že věřím v určité židovské konspirační teorie. Toto je část projevu o myšlence národního státu, kterou jsem přednesl před Maďarskou akademií a v níž se vyskytla příslušná slova:

„Židovská menšina, která přežila nacistickou okupaci a trpěla další perzekucí za komunistů, o sobě v současnosti dává aktivně vědět. Mnozí příslušníci budapešťské inteligence jsou židé a jsou součástí rozsáhlých sítí kolem Sorosova impéria. Mezi lidmi v těchto sítích je mnoho takových, kteří jsou oprávněně podezřívaví vůči nacionalismu, považují jej za hlavní příčinu tragédie střední Evropy ve 20. století a nerozlišují mezi nacionalismem a jiným druhem národní loajality, který jsem obhajoval v tomto projevu. Navíc celý svět ví, že domácí antisemitismus stále hraje v maďarské politice a společnosti roli a je překážkou pro to, aby se vytvořila společná národní loajalita mezi etnickými Maďary a židy.“

Půr: Kde končí úcta progresivistů k lidskému životu? Rozšíření potratů v USA je varováním

sinfin.digital