Udženija: Už mi neříkej mami aneb rodina na odpis?

Alexandra Udženija

KOMENTÁŘ ALEXANDRY UDŽENIJA | Říká se, že rodina je základ státu. Takové tvrzení je trochu zavádějící. Rodina v podobě otec, matka a děti tady totiž existuje mnohem déle než nějaký stát. Rodina je tedy především nejpevnějším základem společnosti. Kromě lidské přirozenosti přivést na svět děti, máme v rodině také nelehký úkol děti vychovat, předat jim jistotu a důvěru v sebe sama, správně je socializovat a přenechat jim kulturní vzorce a hodnoty. Jedině tehdy, když rodina alespoň nějak plní všechny tyto úlohy, může daná civilizace přežít. Alespoň já to tak cítím. Co vy? A chováme se vůbec podle toho?

K dnešnímu krátkému zamyšlení mě přivedl neustálý veřejný tlak na destrukci tradiční rodiny. Minulý týden ve Francii například tamní Národní shromáždění schválilo novelu školského zákona, který kromě jiného zavádí pro školy zákaz používání oslovení „matka“ a „otec“. Místo nich školy musí používat „rodič 1“ a „rodič 2“. Matka a otec totiž dle francouzských zákonodárců neodráží dostatečně diverzitu tzv. současné rodiny. Jakou diverzitu? Jaké „současné” rodiny proboha?!

Půr: Kde končí úcta progresivistů k lidskému životu? Rozšíření potratů v USA je varováním

sinfin.digital