V době války čas běží rychleji. Nezdržujme vlastními předpisy odklon od ruských zdrojů energie

Jakub Tomaštík

KOMENTÁŘ JAKUBA TOMAŠTÍKA | „Vyběhat si“ na úřadech soláry či větrník trvá v Česku 250 dní, píše v komentáři ekonom a ředitel EU centra ČSOB Jakub Tomáštík. Přitom za dva týdny, 18. května, navrhne Evropská komise balíček RepowerEU, ve kterém umožní právě zrychlené povolování staveb obnovitelných zdrojů. Pokud neváháme být mezi prvními v pomoci Ukrajině v Evropě, nesmíme ani vlastními předpisy zdržovat odklon od ruského zemního plynu.

Evropa musí snížit svou závislost na ruských zdrojích energie. Docílit toho lze v krátkodobém horizontu zejména zvyšováním energetické účinnosti a rozvojem obnovitelných zdrojů. Evropská unie skrze své fondy obě dvě cesty podporuje a firmy mají o dotace značný zájem. Stát by měl proto co nejdříve spustit programy podpory s vhodnými parametry a podmínkami.

Na čisté zdroje energie má poskytovat podporu Národní plán obnovy (NPO), jehož celkový rozpočet dosahuje 190 miliard korun. Je dobře, že byla konečně spuštěna podpora na fotovoltaické instalace do jedné megawatty, spousta firem by ale uvítala více času na realizaci projektů. Lhůta daná v NPO totiž počítá s tím, že projekty musí byt hotové do listopadu příštího roku. Poptávka po solárních panelech je ale v celé Evropě obrovská a montážní firmy již avizují jejich nedostatek. Vyběhání stavebního povolení v Česku navíc trvá v průměru 250 dní. Většina firem si tak uvědomila, že do listopadu nemá šanci instalaci zvládnout. Zájem o dotaci z NPO proto není tak obrovský, jako je reálná poptávka na trhu.


Česko si povídá. Zapojte se do diskuze s těmi, kdo svět vidí jinak než vy, a vystupte ze své názorové bubliny. 

Stačí odpovědět na pár otázek. Informace o projektu zde.


Dalším zdrojem podpory pro firmy je Modernizační fond, konkrétně program RES+ zaměřený na rozvoj obnovitelných zdrojů energie. I v tomto programu by bylo vhodné v nejbližší výzvě umožnit podporu střešních instalací do 1 MW s adekvátním časem na realizaci projektu. Stálo by také za to zjednodušit podání žádosti a jasně nastavit pravidla pro výběr dodavatele tak, aby byl celý proces jednoduchý podobně jako v Národním plánu obnovy a firmy nemusely podstupovat komplikovanou administrativní cestu k podpoře.

Cena solárních panelů roste, dostupnost klesá

Čas a administrativní náročnost však nejsou jedinými problémy, které čerpání evropských transformačních fondů doprovází. Ceny solárních panelů totiž rostou. Například před půl rokem se instalace s výkonem jedné megawatty dala pořídit za 18 až 19 milionů korun, s čímž počítá i Národní plán obnovy. Dnes se ale reálná cena pohybuje kolem 23 až 25 milionů korun. Podpora z NPO tak ve skutečnosti není 35 procent, ale je mnohem nižší. Státní fond pro životní prostředí by proto měl ve své nejbližší výzvě programu RES+ nastavit výpočet způsobilých výdajů tak, aby zohledňoval reálné ceny na trhu.

sinfin.digital