Vláda si udělala z pronajímatelů pokladničku a třídního nepřítele. Chystaný zákon je paskvil

Jakub Blažek

KOMENTÁŘ JAKUBA BLAŽKA | V Česku se už několik desítek let buduje pohled na pronajímatele jako na nějakého knížepána, který jen sedí doma a porobení nájemníci mu odevzdávají své tvrdě vydělané peníze, zatímco on si užívá bohatství. Takto to líčili bolševici, kteří pronajímatele o nemovitosti okradli, a jejich pohrobci se dnes bohužel podílejí na vládě.

Ještě horší ale je, že tento pohled po roce 1989 přiživovaly levicové vlády a ta současná, taky levicová a navrch podporovaná komunisty, se rozhodla v tom pokračovat.

Po roce 1989 dostali původní majitelé či jejich potomci nemovitosti v dezolátním stavu a s regulovaným – rozuměj symbolickým – nájmem, který Ústavní soud a Evropský soud pro lidská práva shledaly jako nejen nezákonný, ale dokonce protiústavní! Majitelé navzdory regulaci nemovitosti opravili a opravují a lidi v nich nechávají bydlet. Peníze z nájmů si z většiny nenechávají, ale vracejí je zpět jako investice, aby se nájemníkům v domech lépe žilo. Stačí se podívat na 30 let staré fotografie činžovních domů a porovnat je se současností.

Současná vláda se v krizi vyvolané pandemií nezdráhá na soukromý majetek opět sáhnout. Proč? Protože je to nejrychlejší, nejjednodušší a velká část majitelů nemovitostí beztak mezi voliče koaličních stran nikdy patřit nebude. Nejhorší je, když vidíme, jak se vláda chová ohleduplně vůči bankám a s jejich asociací diskutuje o návrhu zákona, kterým se odloží splátky úvěrů a hypoték, ale u pronajímatelů se s ničím takovým neobtěžuje. prostě je postavila před hotovou věc, která je paskvil – návrh zákona, který odkládá platby nájmů o více než rok. Přitom odklad plateb sociálního a zdravotního pojištění je jen do konce července tohoto roku!

Dnešní společnost se podobá středověké. Už tehdy byly fake news o epidemiích, říká historik

sinfin.digital