Vrba: Trable reálného konzervatismu

Martin Vrba

POLEMIKA MARTINA VRBY | Na INFO.CZ jsme vydali text Martina Schmarcze, který se v titulku ptá, zda zápaďané ztrácejí chuť k životu, a všímá si rysů protestních hnutí typu Extinction Rebellion či Black Lives Matter. Níže zveřejňujeme polemiku mluvčího české Extinction Rebellion Martina Vrby. Ten mimo jiné píše, že klimatická krize nakonec zásadně promění stávající politické tradice, včetně té konzervativní, a dodává: „Pro konzervativní myšlení i politickou praxi to může znamenat, že znovu začne uvažovat nad tím, co vlastně západní civilizace skutečně představuje, co je jejím jádrem a kdo je jejím skutečným, existenčním ohrožením.“

 

Nestává se každý den, aby konzervativní publicista při analýzách současných progresivních „nešvarů“ sáhl po pracích marxistického psychoanalytika Ericha Fromma. Martin Schmarcz se ale právě o to ve svém textu pokouší a dochází k závěru, že mnohá západní hnutí, jmenovitě Extinction Rebellion a Black Lives Matter, trpí kolektivní deviací, totiž nekrofilní láskou ke smrti.

Fromm ve svých pracích, jako byla Anatomie lidské destruktivity nebo Umění milovat, skutečně provádí analýzu tzv. nekrofilního osobnostního charakteru, který chápe jako psychologický typ, stojící u zrodu válečných běsů a lidské destruktivity vůbec. Určitě by se ale velmi podivoval nad tím, že někdo jeho studie aplikuje na dnešní hnutí za klimatickou nebo sociální spravedlnost a obviňuje je z nekrofilního nedostatku vůle žít. Podle Schmarcze „bílí flagelanti podporující Black Lives Matter stejně jako aktivisté Extinction Rebellion“ chtějí s sebou do hrobu vzít i onu tisíciletou civilizaci, o níž tady přece běží. Jak lze ale vůbec dojít k přesvědčení, že hnutí svádějící zápas s policejní brutalitou nebo vzpoura proti vyhynutí a destrukci biosféry jsou hnány jakýmsi pudem k smrti a nedostatkem vůle žít?

Schmarcz: Ztrácejí zápaďané chuť k životu? Jde o vážnou psychickou poruchu

sinfin.digital