Zákazníkům umíme nabídnout kompletní řešení pro řízení provozu na letišti včetně logistiky, říká obchodní ředitel divize CSG Aerospace Milan Jurek

Info.cz

Letecký průmysl a letectví je dynamicky se rozvíjející oblast a růst společností v CSG Aerospace, mladé divizi holdingu CSG, nezabrzdila ani pandemie covidu-19. Divize roste, investuje do vývoje a výroby, nabírá zaměstnance a nově nabízí svým zákazníkům třeba projekt letiště na klíč, říká její obchodní ředitel Milan Jurek.

Divize CSG Aerospace (CSGA) vznikla na podzim 2018 jako segment holdingu Czechoslovak Group. Začínala s 600 zaměstnanci. Po dvou letech přibyly další firmy a divize zaměstnává celkově 1200 specialistů. Jaké firmy jste od té doby získali a jak se divize dále proměnila?

Divize CSG Aerospace sdružuje společnosti, které mají co do činění s výzkumem, vývojem, výrobou produktů a poskytováním služeb spojených s leteckým průmyslem. V současné době divize CSGA zahrnuje devět společností působících v České republice a na Slovensku a lze říct, že je to stále se rozvíjející organismus. Divize si klade za cíl poskytovat zákazníkům modulární a komplexní řešení požadavků pro oblast letectví. Jedná se o vybavení letišť (radary, systémy řízení letového provozu, systémy pro monitorování vzdušného prostoru apod.), prvky protivzdušné obrany, bezpečnostní systémy, logistiku, opravy a modernizace letecké techniky, výcvik pilotů vrtulníků i letadel. Činností a produktů je samozřejmě mnohem víc.

Která z aktivit, služeb a produktů, které jste jmenoval, má pro divizi klíčový význam?

Produktů a služeb, které poskytujeme, je celá řada a je těžké určit, které jsou klíčové. Všechny produkty mají svoji jedinečnou hodnotu a význam pro civilní nebo vojenské letectví a protivzdušnou obranu. Kouzlo budování divize spočívá v tom, že má v portfoliu celou škálu produktů a služeb, které jsou vzájemně komplementární a synergické. To nám umožňuje nabízet a dodávat našim zákazníkům jak individuální produkty a služby, tak i tzv. řešení na klíč, kdy připravíme pro zákazníka systémové řešení, které je plně customizované, tedy odpovídá přesně jeho požadavkům.

Jak divize zvládá útlum letectví a leteckého průmyslu kvůli pandemii?

Pandemie covid-19 má samozřejmě dopad na průmysl v České republice i ve světě a nemá smysl si namlouvat, že my jsme výjimkou. Nejsložitější je omezená možnost cestování a komunikace se zákazníky, nicméně v dnešní sofistikované době existují nástroje, jak být ve styku se zákazníkem a rozvíjet nové projekty. Díky tomu, že divize je poměrně kompaktní a na některé společnosti dopadá pandemie více, na některé méně, mohu říct, že zatím se s tímto problémem vyrovnáváme dobře. Tomu nasvědčují i čísla tržeb a EBITDA, které jsou i v této složité době rostoucí.

Hledáte i přes dopady covidu zaměstnance? V jakých oborech?

Zaměstnance hledáme stále, protože za úspěchy našich společností nestojí stroje, ale především lidé, a to na všech pracovních pozicích. Pokud mám být konkrétní, hledáme především lidi na pozice technického charakteru, ať už se jedná o výzkum, vývoj, výrobu, obrábění apod. Doba a rozvoj technologií jdou velice rychle kupředu a naše společnosti jsou postaveny na high-tech technologiích s vysokou přidanou hodnotou, což je nezbytné pro neustále se rozvíjející oblast letectví.

K výrazným firmám divize patří pardubické firmy RETIA a ELDIS, které vyrábějí radary a systémy velení a řízení pro obrannou a bezpečnostní oblast. Jak velké uplatnění mají jejich výrobky?

Tyto dvě společnosti jsou opravdu významnými hráči na světové scéně a v České republice a ani na Slovensku nemají konkurenci. Jejich produkty jsou plně srovnatelné s výrobky předních světových producentů. Je potřeba současně zdůraznit, že ač jsou obě společnosti historicky spjaty s bývalou TESLA Pardubice – stejně jako mnoho jiných společností na Pardubicku – jejich produkty si navzájem nekonkurují, naopak se doplňují.

Podobnou dvojici tvoří úspěšné firmy CS SOFT a ATRAK, které vyvíjejí systémy řízení letového provozu. Jak to vypadá se zájmem o jejich služby a produkty?

Letectví je velmi dynamicky se rozvíjející oblast průmyslu a produkty společností CS SOFT a ATRAK jsou další významné střípky zapadající do mozaiky komplexního řešení systémů ATM (Air Traffic Management). Tyto dvě společnosti, na první pohled podobné, opět vyvíjejí, vyrábějí a dodávají systémy, které jsou komplementární a vzájemně si nekonkurující.

Do divize patří na Slovensku mimo jiné i společnost Slovak Training Academy (STA), která zajišťuje letecký výcvik pilotů. STA je jediným civilním vlastníkem vrtulníků UH-60A Blackhawk v Evropě. Jsou nějaké plány na rozšiřování vrtulníkové flotily STA?

Fanoušci letectví se mohou těšit na ledacos, nejenom na akvizice nových typů vrtulníků. Naše výcvikové centrum STA v Košicích hodláme rovněž rozšířit také o turbovrtulové stroje s pevným křídlem. Poptávka po leteckém výcviku je totiž obrovská a renomé našeho výcvikového centra STA v Košicích stále roste. S tím samozřejmě musí jít ruku v ruce rozšiřování portfolia a také kapacit jeho zázemí. Mimo jiné uvažujeme o vybudování nového hangáru, právě abychom byli schopni pokrýt růst naší flotily. Vedle vrtulníků a turbovrtulových speciálů bude dále v blízké budoucnosti na košickém nebi možné vidět i bezpilotní stroje. V současnosti máme na papíře zcela unikátní koncept, který rozšíří schopnosti našeho centra o trénink pilotů bezpilotních letounů. Podobné centrum existuje v Evropě pouze ve Velké Británii, a Slovensko by se touto jedinečnou schopností mohlo již brzy pyšnit také.

Novým komplexním produktem, který divize začala letos představovat svým zákazníkům, je takzvané letiště na klíč. Můžete popsat, o co jde?

Letiště na klíč je sice atraktivní, ale velmi obecný pojem, který může zahrnovat spoustu skupin a podskupin. Ano, je pravdou, že umíme nabídnout i kompletní letiště, a to i mobilní, včetně řídících věží, radarů nebo heliportů. Nicméně hlavním smyslem pojmu letiště na klíč je to, že umíme zákazníkům nabídnout kompletní systémové řešení pro řízení provozu na letišti včetně logistiky. Ať už jsou to dříve zmiňované systémy radarového pokrytí, systémy řízení letového provozu, kontrolní věže, komunikační systémy, ochranné perimetry, logistika apod.

Jaké jsou plány divize do nejbližší budoucnosti?

Divize CSGA má obrovský růstový potenciál. Naším hlavním cílem je další expanze na světových trzích, což předpokládá udržení kroku s předními hráči v tomto segmentu průmyslu. Znamená to pravidelné významné investice do oblastí výzkumu, vývoje a inovací, bez čehož růstový potenciál zajistit nelze. Současně se chceme ve větší míře orientovat na oblast výcviku leteckého personálu a pilotů, jelikož tato potřeba neustále roste a kapacity pro výcvik jsou celosvětově zcela nedostatečné. Pevně věřím, že se nám podaří udržet rychlé tempo růstu této divize a že budeme atraktivním partnerem i zaměstnavatelem odborníků v oblasti leteckého průmyslu.

sinfin.digital