Poradenské zázemí je výhodou. Jsme ale autonomní advokátní kancelář, která dynamicky roste, říká Martin Hrdlík z KPMG Legal

Udržet kvalitu služeb, to je dlouhodobý cíl Martina Hrdlíka, partnera advokátní kanceláře KPMG Legal. Jak popisuje v podcastu Best Lawyers, letošní rok se z pohledu kanceláře nese ve znamení růstu. „Letošek je růstový v mnoha ohledech. Jak v ohledu personálním, tak z hlediska různých aktivit, které momentálně v kanceláři i s klienty probíhají,“ říká Hrdlík.

KPMG Legal utržila v roce 2021 zhruba 100 milionů korun, což ji řadí do třicítky největších advokátních kanceláří na českém trhu. Klíčový partner kanceláře Martin Hrdlík to považuje za adekvátní vzhledem k tomu, že firma vznikla zhruba před 12 lety na zelené louce. Více než finanční hledisko ho ale zajímá, aby si kancelář dokázala „udržet konzistentní kvalitu“.

KPMG Legal sice funguje jako samostatná jednotka, ale je součástí velké poradenské společnosti. Tento model není neobvyklý, ale ne vždy je úspěšný. Hrdlík tvrdí, že kancelář se cítí být součástí celého poradenského domu, usiluje však o to, aby nebyla trhem vnímána jako interní právní poradci, ale jako autonomní advokátní kancelář.

Klíčové je rozpoznat talenty

Tomu, aby byla KPMG Legal vnímána jako úspěšná samostatná advokátní kancelář, mohou pomoci i výrazné personální akvizice. Jednou z těch nedávných je Jan Procházka z Dentons, další posila na seniorní pozici by měla být představena do konce léta.

„Přestože si vážíme kmenových kolegů, lidí, kteří s námi vyrostli, tak v současnosti nejsme schopni saturovat potřebu v některých seniorních rolích,“ vysvětluje Hrdlík. Je to dáno jednak růstem poptávky v některých oblastech, jednak preventivním posilováním v oblastech, kde kancelář růst teprve očekává. „Spolu s ostatními kolegy z domu nyní tvoříme unikátní tým na M&A transakce na českém trhu, další růst očekáváme v oblastech regulatoriky, technologií a umělé inteligence,“ dodává Hrdlík.

V personální oblasti obecně KPMG Legal ochotně investuje do výchovy vlastních talentů, které ale není vždy snadné udržet. „Samozřejmě nás mrzí odchod každého člověka, do jehož rozvoje investujeme, ale zároveň jistá míra fluktuace je přirozená a nemyslím, že by u nás byla větší než jinde. Podstatné je, aby z hlediska klienta byla zachována kontinuita,“ uvádí Hrdlík.

V oblasti HR mají v KPMG Legal zajímavou praxi rozpoznávání potenciálních budoucích adeptů do managementu. „Talenty je možné identifikovat poměrně brzo. V určité fázi začínáme dělat čáru mezi delivery a managementem. Rozpoznávání talentů se věnujeme velmi pečlivě a lidé, na které sázíme, pak zpravidla uspějí i v tom posunu do manažerské úrovně,“ vykládá Hrdlík s tím, že tato praxe rozdělení rolí není na trhu příliš obvyklá.

Full Service s robustním zázemím

Velká část agendy KPMG Legal vychází z již zmíněného faktu, že kancelář je součástí velkého poradenského domu. Proto častěji řeší komplexní témata spíše než pouhé výseče problémů. „Díky šíři našeho záběru máme možnost vstupovat do různých aliancí, například máme uzavřenou spolupráci s Microsoftem, která se bude týkat umělé inteligence, cloudu a dalších věcí. Vyvíjíme vlastní technologická řešení, například na whistleblowing. To jsou věci, které běžná kancelář nabídnout nedokáže,“ pochvaluje si robustní zázemí Hrdlík s tím, že i díky těmto možnostem je KPMG Legal „full service“ kanceláří.

Obecnou výzvou všech multidisciplinárních kanceláří je fakt, že v každé oblasti na ně čeká tvrdá konkurence butikových kanceláří. Jak se s tím vyrovnává KPMG Legal? „Máme oblasti, které považujeme za své výkladní skříně. Jednou z nich je oblast finanční regulace, kde jsme přirozeně silní jako celý dům. Máme ale i oblasti, u nichž víme, že výstup od nás nebude o moc jiný než od jiné kanceláře. Tam se můžeme odlišit přístupem a způsobem komunikace. Vždy preferujeme, aby klient měl jeden kontakt, člověka, který se o něj stará komplexně,“ přibližuje Hrdlík.

Z hlediska fungování tuzemského advokátního trhu Hrdlík v podcastu poukazuje na jeden dlouhodobý negativní faktor. „Trhu nejvíce škodí špatně nastavená cenotvorba, respektive očekávání klientů, které se týká sazeb za právní služby. Jsou tu v zásadě dvě skupiny. Část klientů, se kterými již pracujeme déle, většinou bez problému akceptuje aktuální sazby, protože jsou spokojení a ve službě vidí odpovídající hodnotu. Pak jsou klienti, kteří nově přicházejí zvenku, buď kvůli značce, konkrétnímu člověku anebo proto, že chtějí nějaký produkt za co nejnižší cenu. Ti poslední nás zajímají nejméně, protože my nikdy nejlevnější nebudeme a nemá pro nás smysl se v tom snažit být úspěšní,“ vysvětluje Hrdlík. Kromě cenotvorby pozoruje v poslední době další specifikum, a tím je velký kapitál majitelů, kteří „prodali firmy, založili si family offices a mají apetit investovat v zahraničí“. Tento trend je podle Hrdlíka v České republice silnější než v jiných zemích CEE.

Jaké vlastnosti a schopnosti musí advokát mít, aby mohl pomýšlet na manažerský level? Proč KPMG Legal uzavírá partnerství se sportovci? A co považuje za účinnou metodu nabírání klientů? Dozvíte se v podcastu Best Lawyers.

sinfin.digital