Pražský trh právních služeb je velmi kompetitivní. Nejsme ale v situaci, že bychom museli pracovat pro každého, říká Erwin Hanslik z Taylor Wessing

Tlak na nízkou cenu je patrný v celém regionu střední a východní Evropy, říká vedoucí partner advokátní kanceláře Taylor Wessing Erwin Hanslik. Sám se však do tohoto typu konkurenčního boje zapojit nehodlá. „Snažíme se vždy vytvořit nabídku tak, aby byla seriózní. Když mi ale potenciální klient řekne, že od jiné kanceláře dostal podobnou nabídku o 50 procent levnější, nemáme zájem se toho účastnit,“ vysvětluje v dalším díle podcastové série Best Lawyers. Konkurencí pro něj jsou přitom nejen full service právnické firmy, ale také butikové kanceláře.

Advokátní kancelář Taylor Wessing patří s loňskými tržbami přes sto milionů korun mezi třicítku největších kanceláří v Česku podle obratu. Obrat nebo rankingy však pro Hanslika nejsou tak podstatné, jako spokojenost klienta a schopnost poskytovat kvalitní služby. A to se padesátičlennému týmu podle vedoucího partnera daří. V podcastu Best Lawyers také připomíná, že v čele kanceláře stojí déle než dvacet let a vzpomíná také na její skromné začátky, kdy tvořili tým kanceláře pouze dva advokáti, jedna koncipientka a jedna sekretářka. Dnes působí Taylor Wessing v pražské a v brněnské kanceláři a dlouhodobě roste. „S tímto vývojem jsem velmi spokojen. Pracuji s lidmi, které považuji za své kamarády a máme velmi zajímavé klienty,“ komentuje Hanslik.

Výjimečné postavení Prahy

V Česku jsou podle Hanslika klienti citliví na to, zda využívají služeb české, nebo zahraniční advokátní kanceláře. I když byla Taylor Wessing založena ve Vídni, sám Hanslik ji dnes spíše než za rakouskou považuje za mezinárodní kancelář s celkem velkými ambicemi. Její tuzemská pobočka přitom představuje stabilní pilíř celé skupiny. „Naše středoevropská kancelář obsluhuje pět zemí. Rakouské kořeny znamenají to, že kromě angličtiny naši právníci ovládají také němčinu, což usnadňuje práci s německy hovořícími klienty,“ říká Hanslik s tím, že má český trh v rámci středoevropského regionu výjimečné postavení.

„Naše pražská kancelář je vedle Bratislavy největší v regionu. Praha je specifická v tom, že se v 90. letech stala jakýmsi hubem pro všechny, které zajímal region CEE. Takže přišly i velké mezinárodní právnické kanceláře. Některé tu jsou stále, byla i řada spin-offů a také vyrostli silní lokální hráči. Když to srovnám s Rakouskem, tak Vídeň je pro mě ostrov. Nejsou tam víc než dvě tři mezinárodní kanceláře, jsou tam lokální hráči, regionální hráči, ale mezinárodních minimum. Pražský trh, ne vyloženě český, ale pražský trh je proti tomu velmi kompetitivní,“ srovnává Hanslik.

Full service se specializací

Taylor Wessing se podle Hanslika považuje za full service kancelář, která se na českém trhu soustředí především na reality, pracovní právo a litigace. Dále se chce více zaměřit na zdravotnickou agendu, energetiku a také ESG, což je podle Hanslika komplexní oblast, do které patří řada dalších témat.

Pokud jde o další směřování kanceláře, Hanslik by rád zachoval full servisový rozsah, na druhou stranu si ale je vědom, že v jednotlivých segmentech je třeba dosáhnout takové míry specializace, aby kancelář byla schopna konkurovat těm butikovým. „Nabízet široký záběr není vždy jednoduché, protože s tím jsou spojeny i vysoké náklady, ale chceme to zachovat,“ říká Hanslik s tím, že si je vědom značné konkurence i na tomto poli. „Dnes jsme již dost velcí na to, abychom zvládli full service, na druhou stranu každý partner se svým týmem se musí specializovat, abychom byli konkurenceschopní,“ dodává.

Ve věci získávání specialistů na jednotlivé oblasti práva podle Erwina Hanslika kanceláře vždy volí mezi dvěma cestami. Buď se mohou pokusit vybudovat expertizu z vlastních zdrojů, nebo se rozhlédnout po trhu a získat akvizici zvenku. V této otázce se Hanslik kloní spíše ke druhé možnosti. „Vždy je těžké vybudovat něco od nuly. Je to velká investice finanční i časová. Nejprve bych ale hledal v naší skupině, jestli tam takový člověk není, a pokud ano, snažil bych se ho přivést k nám,“ říká managing partner Taylor Wessing. V tuto chvíli se dle svých slov po trhu rozhlíží po „různých příležitostech“, přičemž má zájem rozvíjet oblast Health care / Life science.

Přednost má region

Na fungování Taylor Wessing stojí za zmínku, že na chod jednotlivých kanceláří nedohlíží jedna mezinárodní centrála, která by o všem rozhodovala, nýbrž panel, v němž zasedají řídící partneři všech kanceláří a také lidé zodpovědní za jednotlivé segmenty. „Sice platí, že Vídeň je naše mateřská kancelář, ale není to naše Head Office,“ dodává Hanslik na vysvětlenou. V jeho případě to ale znamená, že je jednak řídícím partnerem pražské kanceláře, jednak partnerem zodpovědným za real estate pro region CEE. „Region je pro mě vždy na prvním místě,“ říká Hanslik s tím, že na celofiremních manažerských mítincích sedí na dvou židlích a v případě hrozícího „střetu zájmů“ Prahy a regionu dá přednost regionu.

Velkým tématem pro většinu tuzemských advokátních kanceláří jsou ceny za právní služby. Podle Hanslika to ale není specifikum jen České republiky. „V celém regionu klienti tlačí, aby cena byla nízká a kvalita vysoká. My se snažíme vždy udělat nabídku tak, aby byla seriózní. Když mi ale potenciální klient řekne, že od někoho dostal podobnou nabídku o 50 procent levnější, nemáme zájem se toho účastnit. Nejsme v situaci, že bychom museli pracovat pro každého,“ uzavírá Hanslik.

Proč je mezi partnery Taylor Wessing 50 procent žen? Jak těžké je vychovávat budoucí lídry? A proč Erwinu Hanslikovi jeho pražský tým připomíná hokejové mužstvo? I to se dozvíte v další epizodě podcastové série Best Lawyers.

sinfin.digital