Představa, že by biomasa mohla nahradit uhlí, je naprosto absurdní,” říká Jiří Plešek, člen Akademické rady AV ČR

Pavel Vondráček

Audioverze

Mluví pomalu, důstojně a k věci. Na rozdíl ode mě myšlenkově neodbíhá, nevětví a problém se snaží vysvětlit srozumitelně. A když nezná přesnou odpověď, nemaskuje to a prohlásí, že v tomto bodě není odborník. Ing. Jiří Plešek, CSc., mimo jiné předseda Komise pro energetiku AV ČR, člen předsednictva Technologické agentury ČR a od letoška také odborného panelu Energetická transformace a udržitelná budoucnost k přípravě Národních priorit orientovaného výzkumu ČR.

V podcastu Jiří Plešek odhaluje, jak je na tom Česko v oblasti energetické (ne)soběstačnosti a jak se proměňuje energetický mix, přičemž vyjmenovává možná rizika toho, co se stane, pokud nepřistoupíme k výstavbě dalších bloků jaderných elektráren.

„Co bude v roce 2050 nikdo neví, ale pokud se podaří postavit čtyři bloky, budeme mít pokryto 70 % spotřeby, a to by bylo výborné. Pokud ne, vzniknou zásadní rizika a nebudeme mít situaci pod kontrolou,“ upozorňuje Jiří Plešek, profesí odborník na termomechaniku, pracuje v Ústavu termomechaniky AV ČR již od roku 1997 (a dlouhá léta jej i vedl). 

Zároveň působí na ČVUT, je členem předsednictva Technologické agentury ČR a koordinoval výzkumný program Strategie AV21 „Účinná přeměna a skladování energie“.

Je považován za jednoho z předních energetických odborníků, a proto se v podcastu dozvíte mnoho zásadních informací o fungování přenosových soustav, o tom, kolik procent spotřeby mohou zvládnout obnovitelné zdroje, o reálné hrozbě, že v roce 2050 budeme dovážet 50 procent energie, proč se vyhýbá slovu hrozba, proč je biomasa sice sexy, ale proč je docela neúčinná, proč energie z větru není účinnou alternativou, jaký je rozdíl mezi krátkodobou a dlouhodobou akumulací energie, jak souvisí politika s jadernou energií, zda se může ropovod změnit na vodíkovod, proč dnešní společnost spotřebovává více energie, místo aby ji šetřila, nebo jak funguje Akademie věd ČR. 

Na některé otázky ale Ing. Jiří Plešek nezná odpověď – např. na to, co se děje v hlavách odpůrců jaderné energie nebo proč příznivci větrných elektráren je prosazují všude možně, jen ne v blízkosti svých bydlišť.

sinfin.digital