Future of the Development of Electric Charging

Jan Hauser

The increased interest in sustainable transportation, including electronic vehicles, has pushed infrastructure developers and charging station manufacturers to keep innovating and improving the technology. As of 2021, EV charging is one of the fastest growing industries worldwide.

The governments’ efforts to promote purchasing and using EVs generates increasing demand for charging stations, making the EV charging market grow very fast. The EV charging station market was evaluated at 4.3bln euros in 2020 and is expected to grow 5 to 7 times in the next 5 years. This pushes industry players to think of more and more advanced developments.

Considering such a considerable rise in the EVs’ popularity and the growing market of the charging industry begs the question: what awaits us in the electric charging sector? In this EIT Urban Mobility podcast we will explore this topic together with Jan Šámal, CEO of Nimble Energy and Aleksander Rajch, Director of External Affairs at Polish Association of Alternative Fuels (PSPA).

About EIT Urban Mobility
EIT Urban Mobility, an initiative of the European Institute of Innovation and Technology (EIT), aims to accelerate solutions and the transition towards a user-centric, integrated, and truly multimodal transport system. As the leading European innovation community for urban mobility, EIT Urban Mobility works to avoid fragmentation by facilitating collaboration between cities, industry, academia, research, and innovation to solve the most pressing mobility challenges of cities. Using cities as living labs, its industry, research, and university partners will demonstrate how new technologies can work to solve real problems in real cities by transporting people, goods, and waste in smarter ways.

O EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility, iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), orgánu Evropské unie, si klade za cíl urychlit řešení a přechod na uživatelsky orientovaný, integrovaný a skutečný multimodální přepravní systém. Jako přední evropská inovační komunita pro městskou mobilitu se EIT Urban Mobility snaží předcházet roztříštěnosti usnadněním spolupráce mezi městy, průmyslem, akademickou obcí, výzkumem a inovacemi při řešení nejurgentnějších problémů měst v oblasti mobility. S využitím měst jako živých laboratoří jejich průmysl, výzkum a univerzitní partneři názorně předvedou, jak mohou nové technologie fungovat při řešení skutečných problémů v existujících městech, a to takovým způsobem, že mohou zajišťovat přepravu obyvatel, zboží a odpadu chytřejšími metodami.

Více informací naleznete na www.eiturbanmobility.eu.

Sledujte EIT Urban Mobility na:

Podcast Urban Mobility je partnerským obsahem.

sinfin.digital