Nové způsoby doručování v městské logistice

Traian Urban

Poptávka po online nákupech v České republice neustále roste, také v důsledku změny chování spotřebitelů, kteří si po měsících zavřených prodejen během koronavirové pandemie zvykli nakupovat přes internet. Ani po znovuotevření prodejen však zájem o e-commerce neustal a očekává se, že boom bude dále pokračovat. Doručovací společnosti se musely neočekávanému zájmu rychle přizpůsobit, často zápasit se včasným dodáním zboží a narušením globálních dodavatelských řetězců. Některé doručovací firmy jsou pojmenovávány jako vítězové pandemie, jelikož dosahovaly rekordních tržeb, často srovnatelných s vánoční sezónou. Jak krizi zvládly české doručovací společnosti a v čem vidí největší budoucí výzvy ve svém sektoru? Na otázky v dnešním EIT Urban Mobility podcast odpoví Simona Kijonková, zakladatelka a spolumajitelka skupiny Packeta, v Česku známá jako firma Zásilkovna, a Olin Novák, CEO společnosti Rohlík.

O EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility, iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), orgánu Evropské unie, si klade za cíl urychlit řešení a přechod na uživatelsky orientovaný, integrovaný a skutečný multimodální přepravní systém. Jako přední evropská inovační komunita pro městskou mobilitu se EIT Urban Mobility snaží předcházet roztříštěnosti usnadněním spolupráce mezi městy, průmyslem, akademickou obcí, výzkumem a inovacemi při řešení nejurgentnějších problémů měst v oblasti mobility. S využitím měst jako živých laboratoří jejich průmysl, výzkum a univerzitní partneři názorně předvedou, jak mohou nové technologie fungovat při řešení skutečných problémů v existujících městech, a to takovým způsobem, že mohou zajišťovat přepravu obyvatel, zboží a odpadu chytřejšími metodami.

Více informací naleznete na www.eiturbanmobility.eu.

Sledujte EIT Urban Mobility na:

Podcast Urban mobility je partnerským obsahem.

sinfin.digital