Zelené střechy jako udržitelnější řešení pro skladištní haly?

Vojtěch Koval

Česká rada pro šetrné budovy v půlce září uspořádal kulatý stůl na téma Vliv průmyslových staveb na okolí. Už jsme tu v LOOPě jednou mluvili o tom, že sektor e-commerce v posledním roce i díky pandemii koronaviru velmi rychle narostl a to znamená, že kolem měst rostou i skladištní haly. A jedním z dlouhodobých cílů České rady pro šetrné budovy je, aby dopad těchto nových budov byl co nejmenší, ideálně nulový. Sezvala proto k jednomu stolu zástupce firem, které v tomto nabízejí řešení - Liko-S, která dodává mimo jiné i zelené střechy a společnosti Panattoni, která u svých staveb razí spíš směr zachycování vody a její následné využívání. Cílem kulatého stolu nebylo rozseknout, jestli jsou zelené střechy vhodné pro všechny typy budov, spíš poukázat na možná řešení. Jedním z hostů kulatého stolu byl i Lukáš Ferkl, dříve ředitel Univerzitního centra energeticky efektivních budov, kterého jste slyšeli v úvodu. A já jsem si ho následně pozval do studia, abychom téma zelených střech podrobněji rozebrali. Příjemný poslech!

Lukáš Ferkl
sinfin.digital