Urban Mobility Podcast: Logistika poslední míle

Marian Nič

S růstem e-commerce se zvyšují požadavky na logistiku a dodávky, nejvíce pak na dodávky tzv. poslední míle. Poslední míle je finální fáze doručovacího procesu, kdy je zásilka přepravena z depa do konečného místa určení, obvykle do domu spotřebitele. Efektivní doručení poslední míle je klíčem ke spokojenosti zákazníka, který si přeje doručení zásilky v co nejkratším čase a co nejlevněji. Tento poslední krok na cestě balíku je však nejdražší, časově nejnáročnější a nejkomplikovanější částí přepravního procesu. Logistika poslední míle musí být velmi dobře propracovaná a mnoho začínajících firem přichází s nápady, jak ji ještě více zefektivnit. Na toto téma se tentokrát budeme bavit s Jakubem Ditrichem, CEO, Ekolo.cz a s Andreou Najvárkovou, CEO, Bringauto.com.

Na cestě produktu od regálu ve skladu na zadní část náklaďáku až ke dveřím zákazníka je „poslední míle“ doručení posledním krokem procesu – okamžikem, kdy balíček konečně dorazí ke dveřím kupujícího. Doručení na poslední míli je kromě toho, že je klíčem ke spokojenosti zákazníků, nejdražší a časově nejnáročnější částí procesu přepravy.

Aktuální trendy/problémy

Doručování na poslední míli čelí mnoha výzvám, jako jsou vysoké náklady v důsledku složitosti doručovací sítě na poslední míli, což způsobuje nárůst znečištění ovzduší, přetížení a neefektivnost paliv, nedostatek transparentnosti, nepředvídatelné podmínky (počasí, provoz) a nedostatečné plánování trasy. Ke zlepšení mechanismu dodávek na poslední míli jsou nezbytná efektivní logistická řešení. Co mohou některé společnosti nabídnout, aby pomohly podnikům vypořádat se s problémy s doručováním na poslední míli a usnadnit jejich provoz?

O EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility, iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), orgánu Evropské unie, si klade za cíl urychlit řešení a přechod na uživatelsky orientovaný, integrovaný a skutečný multimodální přepravní systém. Jako přední evropská inovační komunita pro městskou mobilitu se EIT Urban Mobility snaží předcházet roztříštěnosti usnadněním spolupráce mezi městy, průmyslem, akademickou obcí, výzkumem a inovacemi při řešení nejurgentnějších problémů měst v oblasti mobility. S využitím měst jako živých laboratoří jejich průmysl, výzkum a univerzitní partneři názorně předvedou, jak mohou nové technologie fungovat při řešení skutečných problémů v existujících městech, a to takovým způsobem, že mohou zajišťovat přepravu obyvatel, zboží a odpadu chytřejšími metodami.

Více informací naleznete na www.eiturbanmobility.eu.

Sledujte EIT Urban Mobility na:

Podcast Urban Mobility je partnerským obsahem

sinfin.digital