Česko není montovna. Abychom dohnali Němce, musíme být produktivnější

Vojtěch Kristen, Martin Slaný

Audioverze

Česko už dávno není „montovnou“ – zemí s nekvalifikovanými pracovníky a firmami, které vyrábějí výrobky bez přidané hodnoty. „Stačí se podívat na trh práce v posledních letech a je nám jasné, že opak je pravdou,“ říká v dalším dílu pořadu Sůl nad zlato hlavní ekonom investiční skupiny DRFG Martin Slaný. „Zaměstnavatelé nabírají především vysokoškolsky vzdělané pracovníky a pokud ubývají pracovní místa, tak rozhodně ne ta vysokoškolská. Firmy potřebují kvalifikované zaměstnance, o nekvalifikovaných vstupech vůbec nemůže být řeč.“ Možná právě proto neutichá veřejná debata o tom, kdy ve mzdách doženeme Německo. „Rozdíl je především v produktivitě práce, která je v Česku nižší. Není to tím, že bychom méně pracovali, ale Němci toho zkrátka za hodinu práce vyrobí více – mají lepší kapitál, lepší organizaci výroby a dokáže vyrobit zboží s vyšší přidanou hodnotou,“ doplňuje Martin Slaný. Jak naši produktivitu práce zvýšit? A proč by Martin Slaný kompletně zrušil minimální mzdu a co říká na to, že státní zaměstnanci mají vyšší platy, než zaměstnanci soukromého sektoru? Poslechněte si celou epizodu. 

Co v pořadu také zaznělo?

  • „Vezmeme-li průměrnou mzdu mužů a žen v české ekonomice a porovnáme je, nebo řekněme jejich medián, tak platí, že je u mužů o nějakých 17 % vyšší než u žen. To číslo samo o sobě neříká vůbec nic. Je to stejné, jako když průměrná mzda je vyšší než průměrná mzda v Pardubicích. Také z toho apriori neusuzujeme, že Pardubičáci jsou diskriminováni vůči Pražákům.“

  • „Když se podíváme na odvětví, kde více pracují muži, tak jsou to IT, telekomunikace, těžba nerostných surovin, energetika atd. To jsou zrovna odvětví, kde je ta mzda nadprůměrná. Pokud tam víc pracují muži, tak logicky celkový průměr táhnou nahoru.“

  • „Je tady otázka, co se bude dít v příštím roce. Až všichni uvidíme, kolik té reálné kupní síly nám inflace ubrala, až nám všem přijdou ty podzimní účtenky za energie, tak si myslím, že přijde ten větší mzdový tlak. Ne tak v letošním, jako v příštím roce. Bezesporu zase vyšší, než jak nám poroste produktivita práce.“

Dostáváme se na samotnou hranu toho, kdy stát není schopen zabezpečit svůj základní chod

Vysoká inflace je rakovina ekonomiky. Podlehli jsme falešnému dojmu, že se o ni nemusíme starat

sinfin.digital