Důležité je vydržet, říkají Zuzana Silberová, Eva Poláchová a Marta Gellová

Audioverze

„Leadership je na mém postu velmi důležitý. Téměř každý den si musím připomínat, že správným lídrem budu, pokud nebudu vidět a věci se budou dít díky tomu, že správně vedu lidi,“ říká v podcastu Women in Finance Eva Poláchová, členka představenstva pojišťovny Kooperativa. Jak se na téma leadershipu dívají Zuzana Silberová, ředitelka sekce dohledu nad finančním trhem v České národní bance a Marta Gellová, předsedkyně Rady Evropské asociace finančního plánování ČR? A jak se podle nich buduje respekt?

Zuzana Silberová z České národní banky má na starosti výkon dohledu nad úvěrovými institucemi. „Rolí dohledu je chránit zájmy vkladatelů a klientů, aby se instituce chovaly obezřetně a s odbornou péčí. A aby byly dostatečně implementovány systémy v oblasti prevence legalizace výnosu z trestné činnosti,“ popisuje v podcastu Women in Finance. V ČNB pracuje Zuzana Silberová od roku 1994. Posledních pět let pak působí jako ředitelka sekce dohledu nad finančním trhem.

Zuzana klade důraz na to, že se musí člověk profesně neustále zdokonalovat. „Nepřipadám si nikde na sto procent, protože je vždy něco přede mnou. Člověk na sobě musí pořád pracovat. Mám ráda práci v týmu a vedení týmu,“ popisuje s tím, že ideální pracovní den pro ni zahrnuje právě schůzky s kolegy a diskuse v týmu. „Vnímám to jako obohacující disciplínu,“ dodává Zuzana Silberová s tím, že hlavně o diskusi je podle ní také dohledová práce samotná.

Eva Poláchová, která je od loňského roku členkou představenstva pojišťovny Kooperativa, v podcastu Women in Finance popisuje, že má v povaze řešit věci hned. „Musím si proto téměř každý den připomínat, že leadership je na mém postu důležitý,“ říká s tím, že se spíše snaží být v pozadí a dát kolegům prostor. „Správným lídrem budu, když nebudu vidět a věci se budou dít, protože správně vedu a řídím lidi,“ dodává. V podcastu Women in Finance se Eva Poláchová věnuje také tématu respektu, který podle ní není nutně dán jen postem, který člověk zastává. „Respekt se buduje dlouhodobě. Podle mého názoru ho lze získat pokorou k ostatním a otevřeností. Je o tom, že si člověk váží lidí kolem sebe a že je poslouchá,“ říká.

„Musíte k lidem přistupovat s respektem. Nejen k tomu, co dělají, ale také jim dát něco, proč by si měli vážit vás. Musíme do práce dávat spoustu energie,“ popisuje svůj pohled na téma respektu Marta Gellová, předsedkyně Rady Evropské asociace finančního plánování ČR. „Svou práci beru jako poslání. Žiji tím, že pomáhám daňovým poradcům být lepšími,“ dodává s tím, že řada poradců s evropskými certifikacemi asociaci vnímají jako market-makera. „Vlastně k nám trochu vzhlíží, je to velká úcta, ale na druhou stranu musíme pořád přinášet něco nového,“ říká Gellová. Osobně ji nejvíce baví účastnit se certifikačních zkoušek. „Konkrétně ústní poradenská část. Je pro mě úžasné, jak jsou poradci šikovní. Je to o argumentaci a já se cítím dobře v komunikaci,“ dodává Marta Gellová.

Jakou radu by si daly do profesního života Zuzana Silberová, Eva Poláchová a Marta Gellová? Jak by vypadalo jejich ideální pracovní dopoledne? A jaké jsou jejich nejsilnější manažerské stránky? I na to odpovídají v podcastu Women in Finance.

sinfin.digital