Měli bychom více podporovat ženy na cestě do manažerských rolí i po návratu do práce po rodičovské, říkají expertky na diverzitu Jana Tikalová a Eva Březíková

Audioverze

Diverzita a inkluze. To byla hlavní témata nového dílu podcastu Women in Finance, do kterého přijaly pozvaní Jana Tikalová, zakladatelka OPIM a Eva Březíková, HR Business Partner ve společnosti Generali Česká pojišťovna. Jak se k tématu diverzity propracovaly? Čemu novému by chtěly věnovat více pozornosti? A jaké mají argumenty, když se setkají s negativními komentáři? Nejen na tyto dotazy odpovídaly dvě inspirativní ženy, které se pohybují ve světě financí.

Jana Tikalová se diverzitě a inkluzi věnuje přes dvacet let. Založila společnost OPIM, která pomáhá organizacím pracovat s rozmanitými týmy a diverzitou jako součást jejich kultur, vize a cílů. Stojí také za platformou D&I Shapers, která v rámci témat diverzity a inkluze spojuje nejrůznější organizace. 

Mezi své silné stránky Jana řadí cílevědomost a odolnost, které jí na její cestě velmi pomáhají. Vše začalo brigádou v šestnácti letech v Londýně. Uvědomila si, že někdo musí odvážně a jasně začít vysílat signály o tom, že je správné dát příležitost všem, a poukazovat na výhody, které diverzita přináší. OPIM založila při studiích antropologie ve dvaadvaceti letech, kdy byla členkou trenérské platformy Rady Evropy pro oblast lidská práva a diverzita. 

„Dnes už umíme uchopit téma diverzity holisticky z různých aspektů. Od vzdělávání, kdy se snažíme lidem měnit jejich mindset až po nastavování strategií, jak dané téma ve společnosti či firmě pojmout,“ vysvětluje Jana. Právě na této platformě se také seznámila s Evou Březíkovou, která se snaží od ostatních inspirovat i pro svou profesi. Jako HR Byznys Partner v Generali České pojišťovně má na starost právě diverzitu.

Výzvy do budoucna

Témat, kterým je v oblasti diverzity potřeba se věnovat, je podle dam mnoho. Jana by světla reflektoru nasvítila na oblast umělé inteligence. „Pro mě je aktuální téma AI. Jak se vůbec programuje i směrem k zákazníkům. A jak se v tom všem zohlední diverzita a inkluzivní design. Bude to velká výzva,“ uvažuje Jana.

Než se ale pozornost firem i společnosti upře na novou věc, je podle Jany také třeba dotáhnout do zdárného konce i témata, která už sice jsou na očích a mluví se o nich, ale mohlo by se více. Jde především o témata týkající se žen a rodičů s dětmi. „V České republice je zakopaný pes v dlouhé rodičovské a trhu práce s rodiči,“ zmiňuje důležité téma a hned dodává další. „Téma, které se vleče dost dlouho a obávám se, že to ještě nějakou dobu potrvá, jsou ženy v seniorním leadershipu. Například v politice.“

S celospolečenskou potřebou dotáhnutí takových témat souhlasí i Eva. „Vybavila se mi také podpora žen do manažerských rolí, podpora návratu po rodičovské a vůbec flexibilita úvazků. S příchodem covidu a možností fungovat v hybridním modelu se to trochu posunulo, ale pořád si myslím, že je kus cesty před námi,“ zmiňuje Eva.

Aby se zaměstnanci cítili lépe

Evinými silnými stránkami jsou propojování lidí a naslouchání, které ve své profesi, kde spojuje HR tým s byznysem, skvěle využije. Eva se k oblasti diverzity dostala v roce 2018. „Můj tehdejší nadřízený se pustil do projektu, kterým jsme chtěli podpořit naše kolegy se zdravotním znevýhodněním. Když už se pak kolega těmto aktivitám věnovat nemohl, agendu jsem převzala, protože jsem byla součástí týmu a kolegové si mysleli, že bych na taková témata byla vhodným adeptem,“ vysvětluje Eva, která se snaží do firmy dodávat aktivity a projekty, které pomohou zaměstnancům cítit se lépe. A zlepší se tím firemní kultura a interní fungování.

Po tématu zdravotního znevýhodnění se Eva se svými kolegy pustila také do odvětví duševního zdraví a flexibility práce. Následně se přidala i témata genderu a rodičovství. „Máme dnes velmi početnou interní rodičovskou komunitu. A v letošním roce spouštíme interní LGBT komunitu,“ doplňuje s radostí Eva.

Důležitých věcí, kterým by se měla začít dávat větší pozornost, je podle Evy více. Třeba dialog mezi generacemi. „U nás v rámci firmy bychom se mohli ještě víc věnovat sendvičové generaci a mezigeneračnímu dialogu,“ říká v podcastu Women in Finance.

Proti negativním komentářům s respektem i vizualizací

Tématům diverzity i inkluze se obě inspirativní ženy věnují už řádku let. I proto již mají vybudovaný systém, jak si poradit s lidmi, kterým nic z toho není po srsti.

Jana byla určitou dobu „aktivistkou“ a snažila se všem svůj postoj vysvětlovat. Pak jí ale došlo, že jí to bere příliš mnoho energie a zvolila jiný přístup. „Hodně zvažuju, u koho chci energií plýtvat a dávat protiargumenty. Dost mi funguje, když se mi podaří daného člověka dostat do nějaké vizualizace a představy – ‚kdyby se to stalo mně‘. A ten člověk začne přemýšlet jinak,“ uvádí Jana.

Také Eva se snaží vždy vyhodnotit, u koho se v uvozovkách vyplatí vysvětlovat a kde je lepší přesunout se k jinému tématu. „Snažím se druhou stranu vyslechnout s respektem k tomu, že věci vidíme odlišně a že názory pramení z nějaké životní lidské zkušenosti,“ doplňuje Eva.

Kdyby Jana Tikalová a Eva Březíková vyřešily problémy spojené s nedostatečnou diverzitou a žili bychom v ideálním světě, čemu jinému by se věnovaly? Kdy se naposledy cítily jako manažerky? A pociťují svůj vliv? I na to odpovídaly v podcastu Women in Finance.

sinfin.digital