Havel & Partners výrazně zlevňuje kvůli koranaviru. Menší advokáti pak spustili web Právo v roušce

Koronavirová pandemie a její důsledky logicky zvyšují poptávku po právním poradenství, zároveň ale na něj řada potřebných nemá peníze. Mnohé advokátní kanceláře tak přicházejí s dosud nevídanými iniciativami. Pod vedením brněnské kanceláře Sedlakova Legal se například spojilo 13 poradenských firem a spustilo web Právo v roušce, na němž bezplatně sdílí desítky souvisejících právních vzorů a další informace. Největší česká advokátní kancelář na trhu Havel & Partners pak nabízí mimořádnou slevu, do konce dubna účtuje při splnění podmínek 2600 korun za hodinu, tedy v základu o 900 korun méně než obvykle.

Celkem 13 poradenských firem například Sedlakova Legal, Vašíček.law, MT Legal či elegal, spustilo v tomto týdnu nové webové stránky Právo v roušce, o jejichž přípravě jsme již informovali. „V dnešní době by měl každý pomáhat, jak jen dokáže. Nejsme lékaři a zdravotníci, kteří stojí v boji s koronavirem v první linii. Nejsme ani vědci, kteří intenzivně pracují na léku. Neumíme vyrobit nebo sehnat miliony potřebných respirátorů. Vyznáme se ale v paragrafech a můžeme tak pomoci lidem i firmám zmírnit ekonomické dopady současné situace. A proto přidáváme ruku k dílu tak, jak umíme nejlépe,“ vysvětlují advokáti a další poradci, proč se k tomuto kroku rozhodli.

Co s nezaplacenými fakturami? Nečekejte na konec pandemie, řešte to hned, radí odborníci

Jednotlivé dokumenty, kterých je více než 70, jsou rozděleny do celkem sedmi kategorií. Zájemci tak mohou čerpat informace o obchodních vztazích, pracovním právu, daních, náhradě škody, insolvencích a dluzích, veřejných zakázkách a zdravotnickém právu. „Lidé často potřebují řešit nečekané věci, navíc velmi rychle. Pro řadu z nich jsou ale teď služby právníků nedostupné, ať už finančně, časově, nebo i logisticky. Věříme, že možnost jednoduše si potřebné dokumenty stáhnout z pohodlí domova, ušetří řadě lidí nejen výdaje, ale hlavně starosti,“ říká k tomu advokátka Jana Sedláková.

Havel & Partners zlevnila o 900 Kč

Největší kancelář na trhu Havel & Partners utvořila v posledních dnech speciální „koronavirový“ tým a už přes týden nabízí svým klientům mimořádnou slevu. „Vzhledem k závažnosti situace a předpokládaným ekonomickým i jiným ztrátám, které řada subjektů v souvislosti s koronavirovou pandemií utrpí, nabízíme všem klientům a obchodním partnerům s platností od dnešního dne, tj. od 16. 3. 2020, do konce dubna 2020 poskytování právních služeb za sníženou jednotnou hodinovou sazbu 100 euro / 2 600 Kč,“ uvedl již dříve řídící partner firmy Jaroslav Havel.

„Zvýhodněná sazba se týká všech právnických a fyzických osob ze všech zemí, pokud o slevu před zahájením poskytování služeb požádají a stávající situace pro ně představuje významnou ekonomickou zátěž. Tím nejsou dotčeny naše služby v rámci probíhajícího Pro bono programu,“ dodal.

Kdy a jak můžete žádat náhradu škody kvůli pandemii podle krizového zákona?

Jak Havel nedávno popsal v rozhovoru pro INFO.CZ, základní sazba kanceláře je zhruba o 900 korun vyšší: „Základní cena je kolem 3500 korun na hodinu, pro složitá stanoviska pak typicky 4000 korun za hodinu. Sleva může být množstevní, nebo i tzv. vztahová, např. pro menší, ale zajímavé subjekty či projekty, případně pro veřejný sektor – vždy jsou pro ni konkrétní důvody. Stejně tak však existuje důvod pro vyšší ceny u větší náročnosti, vyššího zapojení seniorních lidí, mezinárodních aspektů, vyšší rizikovosti zakázek a podobně. Pro všechny klienty ale máme stejná a transparentní pravidla cenotvorby. V 80 procentech jde pořád primárně o hodinovou sazbu, nicméně stále více účtujeme i success fee či jinak podle principu „value for money“.“ 

V těchto dnech patrně zlevňují i další advokátní kanceláře, nebo se k takovému kroku brzy uchýlí. Ke zlevnění přistoupila většina z nich i během finanční krize v roce 2008 a v letech následujících, nyní tak lze od mnohých právních firem očekávat podobné jednání. Zjednodušeně řečeno, budou chtít své klienty podržet a také si je tak udržet.

Advokáti pracují i zdarma

Vedle toho poskytuje řada advokátů v tuto chvíli alespoň některé služby zcela bezplatně. Na mnohé z nich jsme již upozorňovali v minulém týdnu, postupně se ale přidávají další, respektive dávají o svých současných aktivitách více vědět.   

Home office není dovolená. Advokáti rozebírají, co smíte a nesmíte, abyste nedostali výpověď

„S platností od 16. 3. do odvolání navyšujeme objem Pro bono služeb ze 3 % našeho celkového ročního objemu služeb na 6 %, tj. 18 tisíc hodin ročně, resp. 1 500 hodin měsíčně. Zároveň navýšíme na dvojnásobek také naši finanční pomoc – odvod z plánovaného zisku kanceláře. Pokud nám to změna způsobu poskytování služeb na distanční formu umožní, rádi bychom tento rozsah ještě dále navýšili. V programu Pro bono mají aktuálně absolutní prioritu bezplatné právní služby související s nákazou virem COVID-19,“ uvedl tak rovněž Jaroslav Havel.

Kancelář Toman, Devátý & Partneři spustila bezplatnou telefonickou linku. „Současná situace je mimořádně závažná, a proto bychom Vám rádi nabídli právní pomoc na naší nově vzniklé bezplatné lince. Poskytneme Vám telefonickou konzultaci se specializovaným advokátem, a to nejen v oblasti pracovního, obchodního, trestního, insolvenčního práva, ale i v dalších právních oblastech, jako je pomoc se získáním finanční podpory od státu. Právník na telefonu je v této situaci jedním z nejefektivnějších řešení,“ uvádí teď firma na svém webu, kde je uvedeno rovněž telefonní číslo, na které je možné zavolat. „Nemáme odpověď na všechno, ale vyslechneme si vás a pokusíme se vám co nejlépe poradit,“ napsal pak k tomu na svém twitteru Šimon Toman.

V bezplatném poradenství dál pokračuje rovněž Unie rodinných advokátů, která již podle své prezidentky Daniely Kovářové reagovala v rámci své Koroporadny na více než 1000 otázek.

Procházka: Pro podnikatele je teď praktické snížit náhradu mzdy na 60 % průměrného výdělku

„Lidé jsou stále vystresovanější a nervóznější, což je na dotazech vidět. Panické obavy z nakažení vedou matky tomu, že odmítají děti půjčovat otcům. Matky po nás žádají oporu pro své rozhodnutí, otcové požadují právní radu, jak sjednat nápravu okamžitě. Naše rady jsou stále stejné. Rodiče, neblbněte, zkuste se spolu domluvit, v případě karantény nabídněte častější kontakt s dítětem přes Skype, telefon či jiné technické prostředky,“ říká k tomu Kovářová.

Bezplatné konzultace začali advokáti poskytovat rovněž přes e-shopovou platfromu Dostupný advokát, za níž stojí advokát Ondřej Preuss. „Klient, který potřebuje poradit, si na našem webu www.DostupnyAdvokat.cz objedná konzultaci zdarma, vyplní krátký dotazník a nahraje dokumenty, které se věci týkají. Tím umožní advokátovi, aby se dopředu připravil na poskytnutí služby a zodpovězení dotazů. Advokát následně klienta kontaktuje, aby během krátkého telefonátu navrhl možné řešení a vhodný postup. Zároveň zodpoví konkrétní otázky, pokud to bude možné. Klient tak bude vědět, kam se má dále obrátit, jaký má nárok, jaká jsou rizika apod. Advokát samozřejmě může pomoci i s dalšími kroky, to už bude na vzájemné dohodě. Očekáváme, že takto můžeme zodpovědět desítky, či dokonce stovky dotazů denně,“ uvádí platfroma, která zároveň vyzývá ke spolupráci další advokáty.

SDÍLET
sinfin.digital