Předvolební kampaň, která vyvolává dojem války v advokátní komoře, je opravdu nešťastná, říká Robert Němec

Česká advokátní komora (ČAK) si bude už na podzim volit nové vedení. O posty v představenstvu se uchází s vlastním programem čtyři uskupení – Kandidátka 21 a platforma Moderní advokacie, která je její součástí, dále Otevřená advokacie a Komora 2.0. INFO.CZ přináší třetí díl ze série rozhovorů s jejich zástupci. Jak by měla komora fungovat, hospodařit a komunikovat? Jak velkým tématem je digitalizace nebo boj s vinkláři? A která témata kandidáty spojují či rozdělují? Na třiadvacet otázek, které jsou pro všechna uskupení stejné, odpovídali společně čtyři zástupci Moderní advokacie - Robert Němec z PRK Partners, Lukáš Trojan z tdpA, Monika Novotná z Rödl & Partner a Martin Maisner.

Moderní advokacie je neformální platforma, která je součástí společné kandidátní listiny schválené představenstvem České advokátní komory. V rámci Moderní advokacie již více než deset let spolupracují české a mezinárodní advokátní kanceláře, jejichž advokátky a advokáti mají zájem na tom, aby advokacie byla sebevědomým, důstojným a nezávislým stavem, který má nezastupitelné místo v systému poskytování právní pomoci. Takovou vizi ale podle kandidátů Moderní advokacie mnohdy narušují advokáti sami. „Za špatnou pověst advokacie mohou někteří advokáti, kteří ji svým neprofesionálním jednáním poškozují. Stačí jeden špatný případ a celý stav se s ním sveze. Komora takové prohřešky sice důsledně trestá v kárném řízení, ale přesto advokacie nemá takovou pověst, jakou si zaslouží,“ říkají v rozhovoru zástupci Moderní advokacie.

Co je podle vás hlavním cílem působení představenstva České advokátní komory??

Představenstvo je výkonný orgán, který v první řadě zajišťuje výkon veřejné správy na poli advokacie. Hlavním cílem je zachování nezávislosti a samosprávy a vytváření podmínek pro svobodný výkon advokacie. Posláním představenstva i všech dalších orgánů České advokátní komory je dobrá správa advokacie. V rámci představenstva se chceme zasadit o každodenní dobrou správu věcí advokacie, přátelskou, výkonnou a viditelnou Komoru bez falešné revolučnosti a s potřebnou zkušeností, stabilitou a respektem v očích advokátů i státní správy.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Je Moderní advokacie pro zvýšení advokátních poplatků?
  • Jak chce bojovat proti vinklářům?
  • Jak se staví ke smlouvě na pronájem Paláce Dunaj?
sinfin.digital