Pět událostí na trhu právních služeb, které by vám neměly uniknout

VÝBĚR JAROSLAVA KRAMERA | Souhrn nejzajímavějších událostí uplynulých dnů na trhu právních služeb přináší první advokátní nominaci prezidenta Pavla na Ústavní soud. Věnuje se také novému nástroji, který pomáhá se zakládáním krypto startupů nebo se ohlíží za unikátní konferencí o ženském fotbale.

Advokátka Lucie Dolanská Bányaiová mezi nominanty na Ústavní soud. Prezident republiky Petr Pavel předložil Senátu žádost o vyslovení souhlasu se jmenováním advokátky a členky představenstva České advokátní komory Lucie Dolanské Bányaiové do funkce soudkyně Ústavního soudu. 

„Představenstvo Komory kandidaturu advokátky Lucie Dolanské Bányaiové plně podporuje. Jsme si jisti, že je důstojnou zástupkyní advokátního stavu a splňuje veškerá profesní i lidská kritéria kladená na ústavní soudce a soudkyně,“ řekl k nominaci předseda České advokátní komory Robert Němec s tím, že věří, že další nominace z řad advokacie budou následovat. Spolu s Dolanskou Bányaiovou prezident navrhuje také akademika a soudce Nejvyššího správního soudu Zdeňka Kühna.

Lucie Dolanská Bányaiová se ve své praxi věnuje zejména sporové agendě. Klienty zastupuje v celé řadě civilních sporů, ať již ve věcech nekalé soutěže, civilních či obchodněprávních sporech či sporech v rámci insolvenčního řízení. Věnuje se mezinárodnímu právu soukromému, v němž rovněž dlouhá léta vedla semináře na Právnické fakultě UK v Praze. Díky těmto akademickým zkušenostem a znalostem celá řada jejích sporů obsahuje mezinárodní prvek a zahrnuje aplikaci norem evropského práva i mezinárodních smluv. Její zkušenosti tak mezi jinými zahrnují komplexní kauzy navazující na restituční řízení či se týkají navracení objeveného židovského majetku v duchu Terezínské deklarace. Má rovněž zkušenosti z oblasti práva soutěžního. 

„Klienty zastupuje nejen před soudy a úřady České republiky, ale hájila zájmy klienta rovněž před Evropskou komisí a Tribunálem EU. Je zapsána na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Prestižními nezávislými publikacemi Chambers Global a Legal 500 je zmiňována mezi předními odborníky zejména pro oblast sporové agendy,“ stojí na webu Advokátní deník.

Jaroslav Fenyk obdržel ocenění Bohemian Lawyers' Association. Profesor Jaroslav Fenyk, advokát of councel v pražské kanceláři Dentons a emeritní místopředseda Ústavního soudu, převzal ocenění Liberty Award, které uděluje Bohemian Lawyers' Association se sídlem v Chicagu. Ta mu ocenění udělila za mimořádný přínos pro středoevropské komunity, pro právní profesi a právní stát v České republice. Ocenila i jeho pozoruhodnou spolupráci s kolegy ve Spojených státech. 

„Profesor Jaroslav Fenyk je považován za jednoho z nejuznávanějších odborníků na trestní právo v rámci České republiky a Evropské unie. Jako člen expertních výborů Rady Evropy a Evropské unie se podílel na harmonizaci trestního práva, působil v Mezinárodní asociaci státních zástupců a podílel se na tvorbě modelového trestněprávního opusu Evropské unie Corpus Juris,“ stojí ve vyjádření kanceláře Dentons. 

Spolupracoval mimo jiné s ministerstvem spravedlnosti USA, Institutem Maxe Plancka pro srovnávací právo ve Freiburgu, Institutem pro pokročilá právní studia při Londýnské univerzitě, Akademií evropského práva v Trevíru nebo s univerzitami v Chicagu, Gentu, Nijmegenu, Trentu, Rotterdamu, Miškolci a ve Vídni.

Sparring spustili nástroj pomáhající se zakládáním krypto startupů. Mezinárodní advokátní kancelář, poskytující právní služby a poradenství v oblasti startupů, technologií, inovací a IT, vytvořila unikátní nástroj Incorponation. Díky němu chce maximálně zjednodušit podnikání krypto startupům. Nástroj startupům pomůže najít zemi, kde je nejvýhodnější založit sídlo. Projekt cílí jak na české, tak mezinárodní startupy a je primárně zdarma.

„Jelikož orientace v prostředí krypto regulací není vůbec jednoduchá, klienti se na nás často obracejí s žádostí o radu. Protože jsme cítili, že tato potřeba čím dál tím víc roste, rozhodli jsme se proces maximálně zjednodušit a shromáždit všechny nezbytné informace na jednom místě,“ vysvětluje Jitka Vrtělová, co-founder projektu Incorponation.

Sportovně-právní konference o ženském fotbale. Advokátní kancelář Aegis Law pořádala společně se španělskou kolegyní Reyes Bellver a neziskovou organizací Women in Sports Law a nadací Leadership Woman Football první mezinárodní sportovně-právní konferenci o ženském fotbale v Praze. V rámci konference se diskutovala témata jako mateřská dovolená fotbalových hráček, dopad rostoucí obchodní hodnoty fotbalu na obsah hráčských a sponzorských smluv nebo třeba strategie pro růst ženského týmu v rámci fungování klubu. 

„Jsme rádi, že se nám na akci podařilo získat mezinárodní jména jako Yoland Morf a Vanessa Plavjanikova z mezinárodní fotbalové asociace FIFA, Alexandra Gomez z mezinárodní hráčské asociace FIFPro nebo bývalá marketingová ředitelka FC Barcelona Claudia Romero, ale také domácí experty jako je Martin Říha z SK Slavia nebo Jakub Porsch z České asociace fotbalových hráčů,“ říká Bára Straková, advokátní koncipientka Aegis Law a hlavní organizátorka akce s tím, že hlavním cílem konference bylo nejen diskutovat o nejaktuálnějších právních problémech spojených s ženským fotbalem, ale také zajistit setkání všech zúčastněných stran, ať už se jedná o fotbalové kluby, agenty, právníky či hráčky samotné.

Nový komentář k zákonu o preventivní restrukturalizaci. Nakladatelství Wolters Kluwer vydává první komentář k novému zákonu o preventivní restrukturalizaci, který nabyl účinnosti na konci září. 

Preventivní restrukturalizace je v českém právním řádu novým institutem, který má pomoci obchodním korporacím řešit jejich vážné finanční problémy tak, aby mohly pokračovat v podnikání, a to přijetím opatření, která se mohou týkat změny struktury jejich závazků, kapitálu, majetku či provedením provozních změn dříve, než se dostanou do úpadkové situace. 

Autorský kolektiv praktického komentáře je složen z advokátů, insolvenčních správců a ekonomických poradců, kteří v praxi aktivně působí v insolvenčních řízeních a finančních restrukturalizacích. Jedním z klíčových autorů je také Jan Vavřina, partner advokátní kanceláře Dunovská & Partners.

sinfin.digital