Pět událostí na trhu právních služeb, které by vám neměly uniknout

Souhrn událostí uplynulých dnů na trhu právních služeb přináší dvě aktuální zprávy o změnách na pozicích vedoucích partnerů předních kanceláří působících v Česku – CMS a Clifford Chance. Věnuje se také dalšímu úspěchu pražské kanceláře White & Case a milníku pro Havel & Partners ve Frankfurtu.

Nový vedoucí partner CMS. Advokát Tomáš Matějovský se stal novým managing partnerem advokátní kanceláře CMS v Česku. Nahradí tak Helen Rodwell, která končí své třetí po sobě jdoucí období ve funkci managing partnerky v Praze – během tohoto období se rovněž podílela na založení a vedení pobočky v Bratislavě. 

Helen bude i nadále působit v Praze, kde se bude věnovat klientům a soustředit se na komplexní transakce v oblasti fúzí a akvizic v celé střední a východní Evropě. Je vysoce respektována pro svou transakční praxi, což dokládá její umístění v prestižním žebříčku Chambers Global, kde je uvedena jako jedna ze tří právníků „Tier 1“ pokrývajících celý region střední a východní Evropy v oblasti korporátního práva a fúzí a akvizic. 

Helen bude rovněž nadále působit jako členka globálního představenstva CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP.

Tomáš Matĕjovský, který je v současné době vedoucím partnerem obchodní, regulatorní a soudní praxe v CMS Praha, přichází do své nové role s bohatými zkušenostmi. Specializuje se na soudní a arbitrážní spory, kde úspěšně zastupoval klienty v řadě řízení na všech stupních soudní soustavy. Zaměřuje se také na problematiku compliance, kriminalitu bílých límečků a různé aspekty obchodního a pracovního práva, práva duševního vlastnictví a práva hospodářské soutěže. 

Tomáš rovněž poskytuje poradenství řadě společností působících ve zdravotnictví a farmaceutickém odvětví v otázkách regulace specifických pro toto odvětví, včetně klinických studií a protikorupčních záležitostí. Ke své nové roli Tomáš říká: „Stát se managing partnerem CMS Praha je pro mě velkou poctou. Jsem opravdu potěšen z příležitosti vést pražskou pobočku a přispívat k jejímu dalšímu úspěchu, i úspěchu celé firmy. Rád bych poděkoval Helen za její skvělou práci v čele naší kanceláře a vybudování špičkového týmu – CMS Praha se pod jejím vedením významně rozrostla a stala se jednou z předních advokátních kanceláří v Praze. Těším se na další spolupráci s Helen a celým týmem při realizaci našich ambiciózních plánů.“

Nový vedoucí partner Clifford Chance. Pražská kancelář Clifford Chance s potěšením oznamuje, že s účinností od 1. května 2024 se jejím novým řídícím partnerem stává Miloš Felgr. Felgr, který dříve vedl tým bankovnictví a financí, přináší přes 20 let rozsáhlých zkušeností z pozice předního odborníka ve svém oboru. Stávající řídící partner, Alex Cook, přesouvá své působení do mnichovské kanceláře Clifford Chance. 

„Velmi rád přebírám roli řídícího partnera v pražské kanceláři Clifford Chance a chtěl bych Alexovi poděkovat jménem všech kolegů a kolegyň za jeho práci! Těším se na nové povinnosti, i když se i nadále plánuji věnovat zejména odborné práci a klientům, což mě velmi baví,“ uvedl ke svému jmenování Felgr.

Miloš Felgr se specializuje na bankovnictví a finance, restrukturalizace před platební neschopností, kapitálové trhy a letecké a energetické právo se zvláštním zaměřením na financování projektů a akvizic. 

Podle hodnocení Chambers & Partners je po více než deset let jedním z pouze tří právníků v Česku hodnocených jako „Band 1“ pro oblast bankovnictví a financí a je rovněž uznáván jako přední odborník ve střední a východní Evropě. Je spoluautorem knihy bankovního a finančního práva pro právníky a bankéře „Banking & Finance. General practice“ vydané nakladatelstvím C. H. Beck v roce 2023.

Série úspěchů White & Case. Pražská pobočka mezinárodní advokátní kanceláře White & Case získala na vyhlašování cen Chambers Europe Awards 2024 ve čtvrtek 25. dubna v Paříži ocenění „Právní firma roku v České republice“. Toto ocenění je uznáním za šest nejlepších (Band 1) umístění advokátní kanceláře White & Case v České republice v Chambers Europe 2024.

Pražská pobočka White & Case získala také ocenění CEE Legal Matters Deal of the Year. Transakcí roku je podle ocenění poskytování právního poradenství Jiřině Lužové, insolvenční správkyni Sberbank CZ, při likvidaci české pobočky Sberbank a prodeji aktiv Sberbank CZ v hodnotě 41 miliard Kč České spořitelně. Jedná se o největší likvidaci/insolvenci banky v České republice za posledních dvacet let. 

Obě vítězství navazují na nedávné ocenění „Právní firma roku“, které White & Case získala v České republice od IFLR Europe. White & Case získala rovněž ocenění European Law Firm of the Year.

Milník pro Havel & Partners ve Frankfurtu. Advokátní kancelář Havel & Partners jako první advokátní kancelář ze CEE regionu otevírá přímé zastoupení v německém Frankfurtu nad Mohanem. Řízením kanceláře v Německu je pověřen partner Philip Smitka, který má 24leté zkušenosti jako advokát na německém i českém právním trhu. 

„Od určité velikosti naší firmy, kdy se tržby skupiny Havel & Partners pohybují kolem 60 milionů eur, už jsme viditelným hráčem v rámci celé Evropy. Nyní chceme být blíže zahraničním klientům a mezinárodním kancelářím, které nám doporučují klienty, ale také zahraničním private equity a venture kapitálovým fondům, investičním a privátním bankám, family officům či dalším stakeholderům a obchodním partnerům. Proto jsme přistoupili k zásadnímu kroku a rozšířili jsme naše přímé zastoupení o kancelář ve Frankfurtu, který je bránou pro byznys po celém světě,“ komentuje rozšíření kanceláře její řídící partner Jaroslav Havel.

Německou kancelář ve Frankfurtu a její tříčlenný tým vede partner Philip Smitka, který má rozsáhlou 24letou praxi v oblasti práva na německém a českém právním trhu. Jako advokát a posléze partner působil celkem 18 let v jedné z největších německých advokátních kanceláří Noerr, z toho 7 let jako partner v její kanceláři v Praze. 

Specializuje se na oblast korporátního práva, fúzí a akvizic (včetně nemovitostních transakcí), smluvních vztahů a mezinárodního obchodu a soudních sporů i obchodní a investiční arbitráže. Zaměřuje se rovněž na poradenství klientům v sektoru automotive a informačních technologií. Vedl také interní šetření a poskytoval poradenství v otázkách souvisejících s dodržováním předpisů v kontextu výrobkového práva a obchodní praxe. 

Vedle Philipa Smitky ve frankfurtské kanceláři působí i další seniorní právník Havel & Partners s rozsáhlými zkušenostmi – je jím vedoucí advokát Josef Bouchal, který se specializuje zejména na oblasti fúzí a akvizic, private equity, venture kapitál, financování a alternativní fondy.

Dokončení fúze Allen & Overy. Mezinárodní advokátní kancelář Allen & Overy dokončila spojení s newyorskou kanceláří Shearman & Sterling. Původně londýnská právnická firma, která v tuzemsku patří k nejvýznamnějším na trhu, nově celosvětově působí pod názvem A&O Shearman. 

„Spojením, které kanceláře oznámily už v průběhu loňského roku, vznikne firma s bezmála čtyřmi tisíci právníky a téměř padesáti kancelářemi, které působí v devětadvaceti zemích světa včetně Česka,“ uvedl magazín Forbes. 

„Naše spojení není jen o velikosti. Je o sdílených hodnotách a vizi. Obě firmy vznikaly v jedné ze světových finančních metropolí a obě si na nich dokázaly vybudovat hvězdnou pověst,“ komentoval pak spojení Adam Hakki, senior partner v Shearman & Sterling, která dosud na českém trhu nepůsobila.

sinfin.digital