Soudy musí rychle pomoci byznysu, někteří ale stejně budou muset složit karty, říká Bořivoj Líbal

Jan Januš

25. 03. 2020 • 07:00

Justice může v příštích týdnech a měsících sehrát klíčovou roli při snahách o udržení fungující ekonomiky a kontinuity byznysu. „Bude naprosto zásadní, jak rychle se k případným nejasnostem postaví soudy a pomohou narovnat nejistotu, která v některých obchodních vztazích již zavládla,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ spoluřídící partner pražské kanceláře Noerr Bořivoj Líbal. Ta k preventivním opatřením souvisejícím s aktuální nákazou přistoupila už před několika týdny, a to s typickou precizností své německé matky, lidem například zakázala podávat si ruce. „Právníky a asistentky jsme rozdělili na dva týmy s tím, že jeden tým je v kanceláři a druhý na home office. Po 10 dnech se v kanceláři prostřídáme. Tým, který zrovna pracuje na home office, má přísný zákaz vstupu do kanceláře,“ popisuje Líbal aktuální stav.

Jak právním pohledem hodnotíte opatření, k nimž v současné době přistupuje vláda?

Zažíváme nové vnější, značně omezující podmínky, za kterých však chceme do maximální možné míry zachovat kontinuitu byznysu, a tím udržet naši ekonomiku. Jeden z klíčových faktorů pro zachování byznysu je schopnost plánovat a v rámci toho mít možnost se spoléhat na určité pevné body. Jedním z těchto pevných bodů je i právní jistota.

Z tohoto pohledu bude naprosto zásadní, jak rychle se k případným nejasnostem postaví soudy a pomohou narovnat nejistotu, která v některých obchodních vztazích již zavládla. Bude to zatěžkávající zkouška nejen pro národní občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, které budou v případě, že se situace nebude zlepšovat, muset být novelizovány tak, aby zajistily onen pevný bod alespoň pro ty podnikatele, kteří přežijí a následně se budou protloukat recesí.

Jak k současné situaci přistoupila kancelář Noerr?

Naše kancelář spolu s ostatními advokátními kancelářemi Noerr v dalších zemích naštěstí činila přípravy již v době, kdy v Česku ještě nebyl znám žádný případ nákazy viru SARS-CoV-2. Na centrální úrovni vedení všech kanceláří v Německu i regionu CEE jsme si odladili doporučené postupy a zásady, kterými se budeme v případě zhoršující se situace řídit, jakýsi krizový plán kanceláře. Plán primárně počítal se zvyšující se ochranou všech, kteří v kanceláři působí. Konkrétní opatření však probíhala v každé zemi s odchylkami, vždy s ohledem na aktuální vývoj šíření nemoci COVID-19 a zpřísňující se vládní opatření.

První opatření, když nepočítám ta hygienická, jako zákazy podávání rukou, pořádání osobních meetingů či školení, které jsme v ČR zavedli, byla povinnost informovat se navzájem v případě zahraničních cest, které podléhaly schválení a případné následné karanténě ještě dříve, než je zavedla vláda. V žádném případě jsme nechtěli situaci podcenit vzhledem k malému množství dostupných a ověřených informací a všudypřítomné tendenci věci zlehčovat. Postupně se veškerá opatření více a více zpřísňovala a vnímal jsem, že někteří kolegové naše restrikce hodnotí možná až jako příliš přísné v čase, kdy byly zaváděny.

Jak teď vypadá provoz firmy?

Museli jsme jej pochopitelně upravit vzhledem ke kritickým časům, které právě zažíváme. Cílem bylo snížení počtu osob pohybujících se v kanceláři, a tím chránit ty, kteří v kanceláři z důvodu její kontinuity zůstávají. Dále jsme museli učinit opatření, abychom minimalizovali případné riziko uvalení karantény na celou kancelář, a ohrozili tak poskytování plného servisu našim klientům.

Právníky a asistentky jsme rozdělili na dva týmy s tím, že jeden tým je v kanceláři a druhý na home office. Po 10 dnech se v kanceláři prostřídáme. Tým, který zrovna pracuje na home office, má přísný zákaz vstupu do kanceláře. V kanceláři jsme pak nechali pouze jednu asistentku, částečně office managerku a finanční oddělení. Zbytek pracuje z domova. Tým, který má službu v kanceláři, si každé ráno zavolá a upřesní se, kdo do kanceláře půjde a kdo zůstane také na home office. Interní meetingy pak probíhají pouze telefonicky.   

Na co se teď klienti ptají nejčastěji?

Je to různé, někdo řeší vytíženost nebo nedostatek zaměstnanců z důvodu různých překážek, někdo pak finanční stabilitu či smluvní vztahy a s tím spojenou vyšší moc či změnu okolností. Zvýšený zájem evidujeme také v oblasti sporné agendy, kde klienti řeší náhrady škody či přistoupili tvrději k vymáhání svých pohledávek.

Patrně začnou být problémy se splatností faktur. Máte už je i přímo vy?

Vyloučit se to do budoucna určitě nedá vzhledem k tomu, že tato situace nemá zatím zlepšující se tendenci. My zatím nic takového nepociťujeme a v rámci tohoto rizika jsme již přijali příslušná interní opatření.

Co byste v tomto ohledu poradili firmám, které mohou mít problém s cash flow?

SDÍLET