Víme, co po odchodu z KŠD plánuje známý advokát Trojan a jeho nová kancelář

Jan Januš

25. 03. 2019 • 07:30

Známý advokát a člen prezidia Unie obhájců Lukáš Trojan odešel před pár týdny se zhruba 20 právníky z firmy KŠD legal. Založili vlastní kancelář Trojan, Doleček a partneři, která ale vystupuje především pod značkou tdpA. Lukáš Trojan popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ své další plány. „Vážně zvažujeme i další možnosti expanze na trhu právních služeb. Jednání, která aktuálně vedeme jsou prozatím v úplných počátcích,“ říká.

Jak probíhalo vaše odštěpení z KŠD legal? Jak dlouho trvalo?

Celá transakce se uskutečnila v relativně krátkém období řádově tří měsíců. Za sebe si dovolím zhodnotit celý proces odštěpení jako velmi úspěšný. Velký dík určitě patří právníkům z tdpA a KŠD legal, kteří na transakci pracovali, dohodli její podmínky a právně ji realizovali.

Co bylo jeho hlavním důvodem?

Určitě se jednalo o komplex různých motivů na straně všech zúčastněných. Za sebe mohu uvést, že jsem po třinácti letech cítil určitou míru opotřebení a rutiny. Nový start tdpA pro mě představuje moji, možná poslední, výzvu v rámci výkonu advokacie. Za sebe bych rád uvedl, že základem rozvoje tdpA je postupné otevírání partnerské struktury novým schopným advokátkám a advokátům.

Předpokládám, že v horizontu příštích několika let, po stabilizaci tdpA na trhu, bych se rád postupně přesunul z partnerské pozice do pozice mentora a konzultanta. Rozhodně se však jedná o delší časový horizont a nikdo by neměl očekávat, že se tak stane příští rok (úsměv).

Proč jste zvolili právě tuto formu?

Přeměna, respektive odštěpení, je sice formou, která byla interně poměrně administrativně náročná, na druhou stranu přinesla nejmenší administrativní zátěž našim klientům. Ti s námi nemuseli uzavírat nové smlouvy, ale jednoduše pokračovali ve spolupráci s právníky, na něž byli zvyklí – ať už šlo o právníky KŠD nebo tdpA. Další výhodou bylo i to, že i samotná takto zvolená forma byla pro klienty i trh jasným dokladem, že k rozdělení dochází v úplné koordinaci obou částí kanceláře, tedy že jde o dohodnutý a všemi odsouhlasený proces.

Jak velká jste v tuto chvíli kancelář?

Předpokládáme, že v průběhu roku 2019 stabilizujeme počet právníků v intervalu 20 až 25. V průběhu příštího roku nevylučujeme drobný růst, ale nepředpokládáme pro nejbližší období, že bychom rozšiřovali počet právníků nad počet 30 až 35 lidí. Z předchozí zkušenosti považuji tým 25 až 35 právníků za hraničně řiditelný z úrovně partnerské struktury. Vyšší počty právníků již vyžadují vícestupňovou strukturu řízení, kterou v tuto chvíli neplánujeme.

A vaše budoucí plány? Měli byste růst?

Vážně zvažujeme i další možnosti expanze na trhu právních služeb. Jednání, která aktuálně vedeme jsou prozatím v úplných počátcích a nechci je v tuto chvíli blíže komentovat.

Nabíráte teď další lidi?

Ano.

Jak vypadají vyše hlavní specializace? Půjde hlavně o trestní a sportovní právo?

Ve sportovním právu vždy byla a jistě bude dominantní KŠD. Určitě si odnášíme skvělé zkušenosti, které jsme v rámci této právní specializace měli možnost získat, a naši práci v této specializaci nekončíme, ale rozhodně nebude sportovní právo hlavní specializací tdpA. V rámci partnerské struktury máme rozděleny jednotlivé oblasti práva, kterým se dominantně věnujeme a rádi bychom udrželi či získali respektovanou pozici na trhu.

Vedle standardního korporátního poradenství je nepochybně doménou tdpA oblast trestního práva. Je však třeba specifikovat, že se specializujeme dominantně na kriminalitu takzvaných bílých límečků. V rámci této specializace poskytujeme se významně věnujeme též oblasti corporate compliance a interním investigacím. Další pilířem naší společnosti je řešení sporů v rámci řízení před obecnými či rozhodčími soudy. Nelze nezmínit oblast nemovitostí, insolvencí, hospodářské soutěže, telekomunikací a veřejných zakázek, které též považujeme za naše silné stránky.

Jakou máte řídící strukturu?

Aktuálně má tdpA pět společníků. Řídícím společníkem tdpA je Martin Doleček, dalšími společníky jsou Lucka Ježková, Mark Bilej, Jiří Hron a já. V nejbližší době budou jmenováni noví partneři z řad mladších kolegů, kteří doplní stávající společníky v řízení jednotlivých specializací.

V současnosti sídlíte stále v City Tower na Pankráci. Plánujete zde zůstat?

Plánujeme zůstav v areálu Pankrácké pláně, ale v průběhu čtyř měsíců se přestěhujeme do nových prostor.

SDÍLET