Blažek bude v pondělí jednat v Olomouci s Ištvanem. Bude se řešit i kauza Stoka a chybějící podstatná část spisu

EKONOMICKÝ DENÍK | Ministr spravedlnosti Pavel Blažek bude v pondělí jednat s vedením Vrchního soudu a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Jedním z témat jednání ministra s vedoucím státním zástupcem Ivo Ištvanem má být i poslední vývoj v tzv. případu Stoka. Portály Ekonomický deník a Česká justice mezitím zjistily, z jakých důvodů bylo v pondělí v tomto případu odloženo vynesení rozsudku. Ve spise totiž chybí velmi podstatná část nashromážděných důkazů. Jde o takzvanou přílohu číslo 4, která obsahuje cca 12 tisíc listů informací o veřejných zakázkách radnice Brno-střed, od kterých se kauza Stoka odvíjí. Ty dozorující žalobce ale označil za nedůležité.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek pokračuje v sérii návštěv špiček soudů a státního zastupitelství. Krátce po nástupu do funkce jednal na Nejvyšším soudu, Nejvyšším správním soudu a Nejvyšším státním zastupitelství v Brně.

V pondělí 7. února jej čeká návštěva, která minimálně v jednom případě bude specifická: vedle Vrchního soudu v Olomouci totiž navštíví také Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Se zdejšími špičkami jednoho z vrcholných orgánů soustavy státního zastupitelství si v minulosti vyměnil velmi ostrá slova. A to jak na půdě Poslanecké sněmovny, coby opoziční poslanec, tak i ve veřejných sdělovacích prostředcích. Stojí za připomenutí například pořad České televize „Máte slovo“ z roku 2017, kde se vedle sebe sešli Ivo Ištvan, Róbert Šlachta a proti nim právě Pavel Blažek.

Ministr Blažek České justici sdělil, že na VSZ očekává standardní jednání o aktuálních problémech, s nimiž se musí tato složka moci výkonné při své práci potýkat. Vedle toho ho však bude zajímat i vysvětlení, proč nedošlo k předání části spisu (cca 12 tisíc stran) v tzv. případu Stoka soudu, který proto musel být odročen.

„Ano, toto bude jedno z témat, na které se budu ptát,“ sdělil České justici ministr Blažek s tím, že podle toho se rozhodne, zda a případně jak bude v dané věci dál postupovat.

O případ se již zajímá Nejvyšší státní zastupitelství. Dosud přitom na veřejnosti zazněly z úst představitelů VSZ v Olomouci výroky, které lze považovat za matoucí.

Přímo po jednání soudu vedoucí odboru závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ Petr Šereda totiž prohlásil, že se jednalo o chybu, která byla způsobena tím, že obžaloba byla podávána na poslední chvíli a na tuto část důkazů se jednoduše zapomnělo.

Jeho nadřízený, vedoucí Ivo Ištvan, však poté médiím sdělil, že to bylo v pořádku, soudu se tato část spisu ani předávat neměla, neboť se nejednalo o důkazní materiál.


Mám důvodné podezření, že se na Moravě cíleně vypouští informace z trestních spisů médiím, říká ministr spravedlnosti Blažek v podcastu Politici mezi paragrafy.

POLITICI MEZI PARAGRAFYChybí příloha číslo 4.

Česká justice a Ekonomický deník zjistily, konkrétně proč Krajský soud v Brně odložil v pondělí vynesení rozsudku v kauze Stoka. Podle prvotních informací proto, že státní zastupitelství nepředalo soudu podstatnou část spisu, cca 12 tisíc stran. A to informace o veřejných zakázkách radnice Brno-střed, od kterých se kauza Stoka odvíjí.

„Došlo k technické chybě. Nestává se to vůbec často, pravidelně, vlastně poprvé v mé kariéře se stalo, že část toho spisu nebyla soudu předána. Proto nebyly provedeny některé listinné důkazy. Proto soud rozhodl o tom, že znovu otevírá dokazování, aby byly chybějící důkazy provedeny… Ten spis byl veliký, obžaloba byla podávána v takové hektické době, na samém konci vazební lhůty, kdy se spěchalo, a v rámci toho spěchu se jaksi na část spisu zapomnělo… Je to poměrně velká část, jsou to materiály k jednotlivým veřejným zakázkám… Zjevně na to přišla paní soudkyně při vyhodnocování toho spisu a zjistila, že některé listinné materiály nemá k dispozici,“ uvedl po skončení soudu ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Petr Šereda.

A doplnil, že podle něj jsou za pochybení odpovědni detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu a dozorující státní zástupce.

Odpoledne už ale Šereda otočil: „Sám jsem byl v té chvíli překvapen. Ale po konzultaci se zpracovatelem obžaloby Radkem Mezlíkem jsem si ověřil, že soudu byl předán veškerý důkazní materiál, který byl pro podání obžaloby podstatný,“ sdělil Petr Šereda Hospodářským novinám.

Nebyl předán. Soudu byly totiž až dodatečně v prosinci předloženy písemnosti, které si soud dožádal po provedených závěrečných řečech. Podle informací České justice a Ekonomického deníku jde o takzvanou přílohu číslo 4. Ta podle neoficiálních zjištění obsahuje více cca 12 tisíc listů informací o veřejných zakázkách radnice Brno-střed, od kterých se vyšetřování kauzy Stoka odvíjí.

Loni v únoru si o tyto dokumenty požádal obhájce jednoho z obžalovaných. Od tehdejšího dozorujícího státního zástupce Radka Mezlíka z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci (dnes v úřadu Evropského žalobce – pozn. red.), ale dostal odpověď, že jde o nepodstatné materiály, které navíc nejsou zařazeny ani do vyšetřovacího spisu. Podle neoficiálních poznatků má jít o materiály k veřejným zakázkám radnice Brno-střed, které byly zabaveny při policejních prohlídkách.

„Obhájci bylo sděleno, že jde o nepodstatné, nedůležité, věci, které nejsou ve vyšetřovacím spise, a nacházejí se na národní centrále proti organizovanému zločinu. A že prý se má obrátit na NCOZ,“ sdělil zdroj obeznámený s dějem.

Ekonomický deník a Česká justice se proto obrátily na tehdy dozorujícího státního zástupce Radka Mezlíka a položily mu několik otázek.

„Omlouvám se za malé nedorozumění, já se již ke starším záležitostem vyjadřovat nemůžu, neboť jsem od 1. 4. pověřeným evropským žalobcem. Malou výjimku mohu udělat pouze v případě nařčení z údajného nepředložení tisíců stran listin soudu v kauze Stoka. Tento dojem mohl nabýt intervenující státní zástupce, který u soudu zastupoval dozorového žalobce, který se nacházel v karanténě. K tomuto pochybení však nedošlo, neboť soud i obhajoba byly informovány o uložení dalších (tj. nedůkazních) materiálů respektive jedné přílohy u policejního orgánu, a to hned několikrát (NKO, spisový přehled, informace poskytnutá státním zástupcem u hlavního líčené, mimo jiné obhájkyni jednoho z obviněných apod.). Pakliže si soud tyto listiny vyžádal, je jeho právem samostatně posoudit, zda některé nebude považovat za důkazní,“ zareagoval na otázky Radek Mezlík.

Přitom jde o cca 12 000 stran, tedy objemově zhruba polovinu spisu. Obhájci se s přílohou číslo 4 mají seznámit zítra. S ohledem na to, že jde o záležitosti, týkající se samé podstaty kauzy, nejde ze strany obžaloby o standardní krok.

S tím možná souvisí i prohlášení předsedkyně senátu Jaroslavy Bartošové. Ta totiž po poradě senátu upozornila čtveřici spolupracujících obviněných, že není vyloučeno, že jim bude tento status odňat. Konstatování blíže nespecifikovala. Upozornila také obžalované, že vzhledem k aktuální soudní praxi mohou jednat se státním zástupcem o možné dohodě o vině a trestu.

Kauza Stoka začala právě „vytěžením“ spolupracujícího obviněného Samana El-Talabaniho, mimo jiné odsouzeného ze velký daňový podvod a souzeného za vyhrožování veliteli brněnské expozitury NCOZ. Podle informací insiderů se totiž El-Talabanim poskytnuté informace orgánům činným v trestním řízení nezřídka značně lišily od proběhlého reálného děje. Což mohou podle všeho doložit právě listinné důkazy ze zmiňované přílohy číslo 4 z policejních prohlídek radnice Brno-střed.

Zprávu přinesly servery Ekonomický deníkČeská justice.

Zásah na Úřadu vlády byl exces, Ištvan měl poslat obálku s modrým pruhem, tvrdí advokáti

sinfin.digital