Čeká nás Česko bez exekutorů? Situace je fatální, varuje jejich šéf Vladimír Plášil

Jan Januš

16. 01. 2019 • 14:00

Chystané změny mohou zlikvidovat exekutory a vymýtit exekuce jako takové, upozorňuje pro INFO.CZ prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil. „Exekutoři a věřitelé, kteří nebudou první v pořadí při zamýšleném povinném spojování exekucí, budou v podstatě sedět a čekat, kdy na ně v budoucnu dojde řada, přičemž budou ekonomicky likvidováni,“ říká. Hrozí tak podle něj i oligopol těch největších hráčů. Rozhovor je prvním příspěvkem do volné série Právo v roce 2019, které INFO.CZ připravuje s významnými právníky.

Množství legislativních změn, které mohou dopadnout na exekuce a obecně na řešení dluhů, přestalo být přehledné. Co všechno je teď ve hře?

Je to především nešťastně připravená novelizace občanského soudního a exekučního řádu, původně předložená již bývalým ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem, která pro řadu velice závažných připomínek neprošla Legislativní radou vlády, kde skončila neschválena. V současné době ji ministerstvo spravedlnosti „oživilo“ a fakticky beze změn znovu předložilo Legislativní radě vlády. Nejzávažnějším nedostatkem je zamýšlená povinnost obligatorního spojování exekucí, avšak pouze soudními exekutory a nikoliv například soudy, správci daně nebo orgány státní správy a územní samosprávy. Pro tuto zamýšlenou zákonnou úpravu neexistuje logické vysvětlení.

Dalším problémem je v rámci novelizace trestního řádu prosazované povinné vymáhání tzv. justičních pohledávek pracovníky Celní správy. Proti této nesystematické úpravě se negativně vymezuje samotné ministerstvo financí, jako nejvyšší nadřízený Generálního ředitelství cel.

Posledním „hitem“ je zamýšlená novela vládního nařízení zvyšující nepostižitelnost finančních prostředků v rámci exekuce srážkami ze mzdy. Tak, jako je kritizována ostatními rezorty, je kritizována i Exekutorskou komorou ČR, protože v předložené formě poškozuje jak dlužníky, tak i věřitele. Samostatným problémem je v případě jejího nezměněného přijetí, akutní nebezpečí podstatného snížení vymahatelnosti pohledávek na výživném, což pocítí především rodiče samoživitelé. Někdy veřejnost, a to i odborná, vnímá zamýšlenou novelizaci tohoto vládního nařízení jako „bič na exekutory“, avšak neuvědomuje si, že tímto právním předpisem se budou muset naprosto stejně řídit soudy, správci daně a orgány státní, resp. územní samosprávy, realizující např. správní exekuce.

Poslanci by měli opět brzy řešit pravidla oddlužení tak, jak je nyní navrhuje Senát. Co je na těchto změnách nejdůležitější?

Stručně řečeno jde o projednání podmínek, které by umožňovaly lepší přístup k oddlužení širšímu okruhu dlužníků. 

Považujete je za vhodné?

Osobně cítím potřebu nějakého kompromisního, respektive individuálního řešení v konkrétních jednotlivých případech. Jiná je situace těžkého invalidy nebo seniora-důchodce a jiná u podnikatele.

V nedávném komentáři pro INFO.CZ jste napsal, že současná opatření povedou k likvidaci soudních exekutorů. Skutečně je situace až tak fatální?

Bohužel se obávám, že ano. Exekutoři a věřitelé, kteří nebudou první v pořadí při zamýšleném povinném spojování exekucí, budou v podstatě sedět a čekat, kdy na ně v budoucnu dojde řada, přičemž budou ekonomicky likvidováni administrováním zcela nevýnosných exekucí.

Problémy jsou tedy zejména s připravovanou novelou občanského soudního řádu?

To souvisí s výše uvedeným, novela o.s.ř. je předkládána společně s novelizací exekučního řádu v rámci společně předkládaného návrhu ministerstva spravedlnosti.

Mluvíte dokonce o „polibku smrti“. Co jsou podle vás vůbec nejnebezpečnější navrhované změny? Zkuste prosím vybrat třeba tři...

Jak jsem již uvedl, tím největším nebezpečím je zamýšlená povinnost povinného spojování všech exekucí. Dále to je otázka uvažovaného povinného zastavování exekucí po dvou letech. Jde zde o zásah do hmotného práva, protože, jak je nám všem známo, například nový občanský zákoník tyto lhůty upravuje v naprosto jiné délce. To již bohužel patří k ústavně nekonformním evergreenům naší legislativy, že se pokouší měnit hmotné právo procesními předpisy. No a třetím v pořadí jsou uvažované povinné platby pro plátce mzdy za administrování exekucí srážkami ze mzdy či jiného příjmu. I když tento problém již desítky let upravuje zcela pregnantně ustanovení § 139 odst. 3 občanského soudního řádu (a na tuto úpravu v konkrétních řízeních opakovaně odkazuje Ústavní soud), je zde snaha o další speciální úpravu, která dlužníkům samozřejmě podstatně prodraží náklady exekuce.

Proč by podle vás novela přinesla oligopol velkých exekutorů?

Toto se může projevit v tom, že tito exekutoři zpravidla vedou exekuční řízení ve prospěch takových subjektů, jakými jsou například zdravotní pojišťovny a orgány sociálního zabezpečení, které jsou ve vymáhání pohledávek nejrychlejší. Tudíž začnou nejdříve a ostatní, zpravidla pomalejší, věřitele budou „nasávat“ do svého úřadu.

Kritizujete rovněž navrhované změny související s takzvaným nezabavitelným minimem. Dá se říct, že je hlavní problém, že by na ně doplatili ti, co vydělávají nejméně a naopak lidé, vydělávající 40 tisíc korun a více měsíčně, by na nich vydělali?

Přesně takhle to Exekutorská komora ČR vidí.

Jak by tedy šlo tuto situaci vyřešit?

Řešením je celková změna zastaralého systému srážek ze mzdy. Současný systém výpočtu srážek ze mzdy je zbytečně komplikovaný, což zatěžuje plátce mzdy, a navíc opravdu není nastaven motivačním způsobem. Cílem změny by mělo být celkové zjednodušení tohoto systému a tím snížení nákladů plátců mzdy, kteří nebudou muset kalkulovat s mnoha proměnnými, jako je základní částka, nezabavitelná částka, třetinový systém a počet vyživovaných osob.

Jaká situace panuje v současnosti kolem vymáhání výživného?

Vymáhání výživného je v řadě případů relativně úspěšné. Pokud však dojde ke všem shora zmíněným právním úpravám, tak se situace podstatně zhorší.

Jak se obecně díváte na vymezení přednostních pohledávek? Je prostor pro změny?

Určitě ano. Jako přednostní pohledávku bych ponechal pouze výživné, případě náhradu škody v trestním řízení. Ostatní pohledávky pak uspokojoval podle pořadí. To je však otázka na širší odbornou diskusi.

SDÍLET