Notáře povede dál Radim Neubauer. Chce pro ně získat více peněz

Jan Januš

23. 01. 2020 • 19:00

Notáři si ve čtvrtek odpoledne zvolili staronové vedení. Prezidentem Notářské komory ČR bude i nadále Radim Neubauer, viceprezidentem pak Pavel Bernard. Informaci INFO.CZ potvrdil tajemník Notářské komory Jaroslav Šustr. Jedním z cílů nového vedení bude snaha o zvýšení notářských odměn, které už mnohdy neodrážejí aktuální ekonomické poměry.

„Naším cílem je zajistit, aby notářství mohlo plnit svoji základní funkci ve společnosti, tedy pomáhalo předcházet sporům a posilovalo právní jistotu jak mezi občany, tak v oblasti podnikatelské,“ uvedl těsně před volbami pro INFO.CZ Radim Neubauer.

„Zejména v menších městech a okrajových částech republiky jsou ekonomické podmínky pro výkon notářství velmi složité. Je třeba revidovat notářský tarif v částech, ve kterých přes 26 let nedoznal žádných změn, přičemž komplexnost a složitost příslušných úkonů zásadně narostla,“ dodal.

Neubauer by rovněž stál o to, aby se agenda notářů postupně rozšiřovala: „Cítíme, že veřejnost vnímá notáře jako důvěryhodné odborníky, proto bychom chtěli potenciál notářství využít i v jiných oblastech, například v rodinném právu. Nikoliv však tak, aby konkurovalo advokacii, nýbrž aby ulevilo občanům a státu.“

„Chceme pokračovat v elektronizaci a digitalizaci notářských agend tak, aby se notáři mohli přizpůsobit moderním trendům. Naším cílem je pokračovat ve spolupráci s ostatními profesními komorami a sdruženími za účelem obrany principů, které jsou našim profesím společné. Hodláme úzce spolupracovat s právnickými fakultami při podpoře odborných praxí a stáží studentů,“ uvedl rovněž Neubauer.

Pokud jde o ekonomické problémy některých notářů, nejhorší je podle jeho slov situace v příhraničí. „Typicky jsou to Sokolov, Mariánské Lázně, Cheb, Karlovy Vary, některé oblasti na severu Moravy. Jde o oblasti, kde je velké množství exekucí a insolvencí. Napříč republikou platí, že více než jedna třetina pozůstalostních řízení je zastavena kvůli tomu, že zemřelý zanechal majetek žádné nebo nepatrné hodnoty. V takovém případě je odměna notáře 400 korun, nepokryje tedy ani náklady, které má notář s vyřízením této záležitosti,“ popisoval Neubauer loni v rozhovoru pro INFO.CZ.

„V příhraničních oblastech je ale další třetina řízení předlužená a v insolvenci mohou být také dědici. I když notář odměnu vyúčtuje, nikdo mu ji nezaplatí. A notář odvede ještě DPH, zaplatí tak sám za to, že tuto věc projednal. A pokud jde o poslední třetinu věcí v příhraničí, tak ani tam není odměna notáře většinou nijak výrazná. Kvůli tomu, že hodnoty nemovitostí jsou zlomkové třeba oproti velkým městům,“ rozebíral prezident Notářské komory ČR další problémy.

„Notář tak nemá ani na to, aby pořádně zabezpečil činnost svého úřadu. Navíc v těchto regionech často není obchodní agenda, nesídlí tam totiž společnosti. Notáři jsou pak nuceni jezdit napříč republikou, aby nějak svůj úřad dotovali. Primárně je pak problém, že se v těchto oblastech nedaří najít jejich zástupce. Představa, že notářský úřad je licence na tištění peněz, je zcela lichá. Nemožnost obsazení úřadů mi dává za pravdu, ten, kdo se o věc zajímá, si to zjistí. Je třeba si uvědomit, že notář nemůže mít jiný zdroj příjmů, s výjimkou umělecké, pedagogické činnosti a podobně,“ dodal v rozhovoru Neubauer.

Notářů je v České republice zhruba 450, platí pro ně takzvaný numerus clausus. Radim Neubauer stojí v tandemu s Pavlem Bernardem v jejich čele už od ledna roku 2015. Tehdy vystřídali jejich dlouhodobé vedení reprezentované Martinem Foukalem a Miloslavem Jindřichem.

SDÍLET