Pavlu Zemanovi pomáhá na Nejvyšším státním zastupitelství exmanažer ČEZ

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman získal personální posilu. Jak zjistilo INFO.CZ, s problematikou trestání právnických osob a jejich možného vyvinění mu jako analytik pomáhá bývalý ředitel útvaru corporate compliance a dříve právního útvaru skupiny ČEZ Juraj Szabó. Je tak na podobné pozici, na níž v mezičase po odchodu z advokacie působila i současná řídící partnerka advokátní kanceláře Wolf Theiss Jitka Logesová.

Juraj Szabó působil před svým angažmá na Nejvyšším státním zastupitelství ve zmíněné energetické skupině 11 let. Ze svých manažerských a právních zkušeností, jež má kromě energetiky i z bankovnictví, těží také v České Compliance Asociaci, kde se dlouhodobě výrazně angažuje. „Měl jsem to štěstí, že jsem se setkal s vyspělou compliance kulturou již v roce 1999, kdy jsem nastoupil do GE Capital Bank z globální korporace General Electric, která měla již v té době jeden z nejlepších compliance programů na světě,“ říká pro INFO.CZ Juraj Szabó.

Zachrání Agrofert dokumenty o vnitřních postupech? Pro advokáty se otevírá nový trh

Pavel Zeman si tak vybral velmi zkušeného odborníka, který jeho úřad výrazně posílil v metodické práci. „Na Nejvyšším státním zastupitelství se jako analytik věnuji problematice trestní odpovědnosti právnických osob, zejména možnostem vyvinění se právnické osoby. Mým úkolem je pomoci státním zástupcům lépe porozumět fungování právnických osob a jejich přístupu k řízení trestněprávních a jiných compliance rizik a nabídnout jim praktické rady, jak postupovat při posuzování exkulpačního důvodu podle § 8 odst. 5) zákona o trestní odpovědnosti právnických osob,“ uvádí dále Juraj Szabó.

„Jinými slovy, jak poznat, že compliance program není v dané organizaci jen formální, ale je myšlen vážně, je účinný a je v každodenním životě prosazován. Umět rozlišovat mezi právnickými osobami, které jsou řádně spravovány a aktivně usilují o minimalizaci trestněprávních rizik, a těmi, které tak nečiní, a podle toho k nim i přistupovat. Souběžně s tím se podílím na dalším rozvoji metodiky Nejvyššího státního zastupitelství, aby byla nadále v souladu s nejnovějšími zahraničními trendy,“ dodává. Jak jsme již dříve uvedli, tuto metodiku připravovala loni na Nejvyšším státním zastupitelství Jitka Logesová.

Juraj Szabó podle svých slov nyní propojuje dva světy: „Svět veřejné žaloby a svět korporací, obecně právnických osob, se vzájemně moc neznají. Pan nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman přišel se skvělou myšlenkou, že by pro státní zastupitelství mohlo být užitečné, kdyby na nějakou dobu angažovalo praktika se zkušenostmi s fungováním compliance programů v mezinárodních i českých korporacích. Když mi nabídl tuto práci, s potěšením jsem ji přijal.“

Nechci být šéfkou Roberta Pelikána, říká Jitka Logesová, která buduje nový tým ve Wolf Theiss

„Jsem rád, že tak mohu navázat na výbornou spolupráci mezi Nejvyšším státním zastupitelstvím a Českou Compliance Asociací (ČCA), kde jsem členem výkonné rady, ve vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob a při propagaci compliance programů jako nástroje trestněprávní prevence ze strany právnických osob. Ostatně, i první verze metodiky Nejvyššího státního zastupitelství vznikla z této spolupráce,“ popisuje dále své záměry Szabó.

Nyní již více než rok dle jeho slov existuje druhá verze metodiky, která detailně popisuje, jaká opatření by měla právnická osoba přijmout v zájmu zabránění trestné činnosti, která může nastat v souvislosti s její činností. „Je výsledkem práce mé předchůdkyně na pozici analytika Nejvyššího státního zastupitelství Jitky Logesové a mého současného kolegy a spolupracovníka Jakuba Chromého z jeho analytického a legislativního odboru,“ dodává Szabó.

Odkud nejčastěji hrozí kontroly na dodržování pravidel? Nabízíme exkluzivní statistiku

„Nyní cítíme potřebu zapracovat na hlubším porozumění požadavkům metodiky – jak se mají promítat do činnosti právnických osob,“ vysvětluje dále Szabó. Nejvyšší státní zastupitelství proto podle něj vyvíjí aktivity nejen ve vztahu k soustavě státního zastupitelství, ale i směrem k veřejnosti.

„Mám možnost se podílet na organizaci osvědčených kulatých stolů Nejvyššího státního zastupitelství s odbornou komunitou a v plánu jsou i další osvětové aktivity nejen ve spolupráci s ČCA, ale i podnikatelskými sdruženími. Věřím, že tím alespoň trochu přispěji k lepší podnikatelské kultuře v České republice,“ nastínil Szabó.

SDÍLET
sinfin.digital