Právníkem roku je i Robert Fremr, možný nový šéf Nejvyššího soudu. Kdo jsou další ocenění?

Jan Januš

31. 01. 2020 • 21:52

Dnešní ocenění Právník roku má zajímavé aktuální souvislosti. V kategorii trestního práva totiž zvítězil místopředseda Mezinárodního trestního soudu Robert Fremr, o němž se v současnosti mluví jako o možném nástupci Pavla Šámala v pozici předsedy Nejvyššího soudu. Česká advokátní komora a společnost epravo.cz výroční ceny v Brně udělily například i šéfovi právního oddělení České spořitelny Petrovi Liškovi, soudcům Lubomíru Ptáčkovi a Jolaně Maršíkové či advokátce Janě Zwyrtek Hamplové. Do Právnické síně slávy pak letos vstupují advokáti a spoluautoři polistopadového zákona o advokacii a také prvního advokátního tarifu Petr Ritter a Zdeněk Šťastný, kteří působí v Olomouci.

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal získal ve středu souhlas Senátu s tím, aby se stal novým ústavním soudcem. Jedním ze dvou až tří lidí, kteří ho ho v jeho současné pozici mohou vystřídat, je Robert Fremr. Ten získal dnes večer ocenění Právník roku v kategorii Trestního práva. Logicky tak patří k nejsledovanějším vítězům.

U příležitosti svého ocenění uvedl, že za svůj vůbec největší profesní úspěch považuje postupně získaný respekt kolegů: „Věřím, že ten stál za mým profesním postupem z Obvodního soudu pro Prahu 4, přes Městský soud v Praze, Vrchní soud v Praze až k Nejvyššímu soudu, i za zvolením prvním místopředsedou Mezinárodního trestního soudu svými kolegy z různých zemí světa. A doufám, že ten byl i důvodem udělení ceny Právník roku.“

Fremr má za sebou velmi bohatou kariéru, v souvislosti s jeho jménem je často připomínáno rovněž to, že jde o posledního českého soudce, který vynesl trest smrti; ten ale nakonec nebyl vykonán. „V době, kdy jsem ho vyhlašoval, jsem byl přesvědčen nejen o splnění všech formálních zákonných podmínek, ale i o tom, že se vzhledem k mimořádným okolnostem případu jedná o trest spravedlivý,“ uvedl nyní Fremr.

Podle svých slov nikdy nezapomene na kauzu Pavla Opočenského, „odsouzeného soudem prvního stupně pro usmrcení mladého muže, který se jej snažil napadnout. Odvolací senát pod mým vedením jej nakonec obžaloby zprostil s tím, že jednal v nutné obraně. Odůvodnění našeho rozhodnutí pak bylo použito jako významný argument v odborné debatě, zda je právní úprava nutné obrany dostatečná. Závěr byl, že pokud se správně aplikuje, není nutné její podmínky rozšiřovat“.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ (zdroj ČAK):

OBČANSKÉ PRÁVO

doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M., dlouholetý šéf právního odboru České spořitelny, působí jako vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě UK i Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni v obchodním, občanském a finančním právu, je aktivní v Unii podnikových právníků

TRESTNÍ PRÁVO

JUDr. Robert Fremr, uznávaný trestní soudce, soudce Nejvyššího soudu ČR, nyní do roku 2021 působí jako místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Haagu

SPRÁVNÍ PRÁVO

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka specializující se na kauzy municipalit, zastupuje starosty a zastupitele, je zakladatelkou osvětových právních kampaní pro komunální politiky

INSOLVENČNÍ PRÁVO

JUDr. Jolana Maršíková, soudkyně, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové na obchodním úseku se specializací na insolvenční spory

RODINNÉ PRÁVO

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., soudce, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, český styčný soudce ve věcech rodinného práva dle Haagské úmluvy o únosech dětí

TALENT ROKU

JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., doktorand PF UK v Praze, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV ČR a asistent ústavní soudkyně

JUDr. Veronika Dvořáková, samostatná advokátka v Kolíně

Mgr. Marek Cupka, advokátní koncipient v AK HKDW Legal

PRO BONO

Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát, společník Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard, s. r. o., z Tábora a zakladatel Pro bono aliance

ZVLÁŠTNÍ CENA SV. YVA ZA ZÁSLUHY O ADVOKACII

JUDr. Ladislav Krym, advokát z Prahy, dlouholetý předseda kárné komise ČAK, v letech 2004–2019 tajemník České advokátní komory

PRÁVNICKÁ SÍŇ SLÁVY

JUDr. Petr Ritter a JUDr. Zdeněk Šťastný, advokáti z Olomouce, advokátní funkcionáři, spisovatelé, spolutvůrci prvního polistopadového zákona o advokacii, zakladatelé nadace a celoživotní propagátoři advokátního povolání

Cena Václava Mandáka

Redakční rada největšího právnického odborného časopisu Bulletinu advokacie České advokátní komory, který v roce 2019 opět získal titul Nejlepší právnický časopis, již potřetí udělil ocenění za nejlepší původní článek publikovaný v tištěné verzi Bulletinu advokacie v předchozím kalendářním roce. V roce 2019 cenu získala autorská dvojice doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., a JUDr. František Púry, Ph.D., za příspěvek nazvaný „Zákaz nucení k sebeobviňování“.

Cena webu epravo.cz

Letos podruhé byla udělena také Cena EPRAVO.CZ za nejčtenější článek na portálu epravo.cz. Šek na produkty mediální a vzdělávací skupiny EPRAVO.CZ dle vlastního výběru, a to ve výši pět tisíc korun, získal advokát JUDr. Tomáš Sokol za článek „Prostituce včera a zítra“.

SDÍLET