Šéfka českobudějovického soudu staví nové vedení, po bývalém místopředsedovi Petrovi žádala svlečení taláru

Česká justice

Eva Paseková

Martina Flanderová přišla do čela Krajského soudu v Českých Budějovicích z pozice předsedkyně Okresního soudu v Písku. Soudit začala v roce 1994 u strakonického okresního soudu, který později 12 let vedla. Poté šest let šéfovala Okresnímu soudu v Táboře. „Přináší zkušenosti s organizačními změnami na soudech, což je podstatná výhoda,“ uvedlo o ní ministerstvo. Ocenilo také její „nezatížený pohled přicházející zvně krajského soudu“. Pro server Česká justice popisuje, jaké změny chystá nejen v rámci organizace soudu.

Co by se mělo na Krajském soudu v Českých Budějovicích změnit? Co zde naopak funguje dobře?

Na samém začátku přede mnou stojí velký úkol, to je postavit téměř celé nové vedení krajského soudu. Trestní místopředseda JUDr. Šťastný již skončil svůj sedmiletý mandát, byl pověřený výkonem funkce, civilní místopředseda JUDr. Bohuslav Petr po mém nástupu rezignoval na funkci místopředsedy pro civilní úsek. Další post místopředsedy pro insolvenční a obchodněsprávní úsek se uvolní k 1. 11. 2020, kdy skončí funkční období JUDr. Strnadovi. Hledám tedy rovnou tři nové místopředsedy.

Ze stávajícího vedení pokračuje ve výkonu svého mandátu místopředsedy pro pobočku v Táboře JUDr. Pekárek. Dva nové místopředsedy jsem již vybrala. Dne 23. 6. 2020 jsem na shromáždění všech soudců a zaměstnanců krajského soudu za přítomnosti předsedů okresních soudů veřejně vyzvala všechny zájemce z obvodu okresních soudů a krajského soudu, aby se do pondělí 29. 6. 2020 přihlásili. V písemné přihlášce sdělili své záměry a představy, jak by se chtěli podílet na jeho vedení. Jmenovala jsem pro tento výběr ad hoc poradní sbor, který se sešel 2. 7. 2020. Proběhla prezentace kandidátů a poradní sbor doporučil ke jmenování místopředsedou pro trestní úsek JUDr. Ondřeje Círka a pro civilní úsek JUDr. Zuzanu Völflovou. Oba kandidáty jsem akceptovala, 3. 7. 2020 pověřila vedením úseků a dne 8. 7. 2020 jsem po nezbytné administrativní přípravě podala návrh na jejich jmenování paní ministryni. Nové vedení sebou nese nový náhled na řízení chodu soudu, což je zcela přirozené.

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital