Šéfka českobudějovického soudu staví nové vedení, po bývalém místopředsedovi Petrovi žádala svlečení taláru

Martina Flanderová přišla do čela Krajského soudu v Českých Budějovicích z pozice předsedkyně Okresního soudu v Písku. Soudit začala v roce 1994 u strakonického okresního soudu, který později 12 let vedla. Poté šest let šéfovala Okresnímu soudu v Táboře. „Přináší zkušenosti s organizačními změnami na soudech, což je podstatná výhoda,“ uvedlo o ní ministerstvo. Ocenilo také její „nezatížený pohled přicházející zvně krajského soudu“. Pro server Česká justice popisuje, jaké změny chystá nejen v rámci organizace soudu.

Co by se mělo na Krajském soudu v Českých Budějovicích změnit? Co zde naopak funguje dobře?

Na samém začátku přede mnou stojí velký úkol, to je postavit téměř celé nové vedení krajského soudu. Trestní místopředseda JUDr. Šťastný již skončil svůj sedmiletý mandát, byl pověřený výkonem funkce, civilní místopředseda JUDr. Bohuslav Petr po mém nástupu rezignoval na funkci místopředsedy pro civilní úsek. Další post místopředsedy pro insolvenční a obchodněsprávní úsek se uvolní k 1. 11. 2020, kdy skončí funkční období JUDr. Strnadovi. Hledám tedy rovnou tři nové místopředsedy.

Ze stávajícího vedení pokračuje ve výkonu svého mandátu místopředsedy pro pobočku v Táboře JUDr. Pekárek. Dva nové místopředsedy jsem již vybrala. Dne 23. 6. 2020 jsem na shromáždění všech soudců a zaměstnanců krajského soudu za přítomnosti předsedů okresních soudů veřejně vyzvala všechny zájemce z obvodu okresních soudů a krajského soudu, aby se do pondělí 29. 6. 2020 přihlásili. V písemné přihlášce sdělili své záměry a představy, jak by se chtěli podílet na jeho vedení. Jmenovala jsem pro tento výběr ad hoc poradní sbor, který se sešel 2. 7. 2020. Proběhla prezentace kandidátů a poradní sbor doporučil ke jmenování místopředsedou pro trestní úsek JUDr. Ondřeje Círka a pro civilní úsek JUDr. Zuzanu Völflovou. Oba kandidáty jsem akceptovala, 3. 7. 2020 pověřila vedením úseků a dne 8. 7. 2020 jsem po nezbytné administrativní přípravě podala návrh na jejich jmenování paní ministryni. Nové vedení sebou nese nový náhled na řízení chodu soudu, což je zcela přirozené.

Budějovické Palermo: Na jihu Čech zuří válka soudců

V jaké kondici jsou jednotlivé úseky soudu?

Krajský soud v Českých Budějovicích je z pohledu statistických výsledků v dobré kondici, patříme k nejrychlejším soudům v ČR. Tyto dobré výsledky vychází z výborné práce okresních soudců i jejich krajských kolegů. Na to bych chtěla s novým týmem navázat. Vydávat přesvědčivá srozumitelná rozhodnutí v přiměřených lhůtách na základě spravedlivého procesu. Vyjma trestního úseku krajského soudu, kde nás trápí zejména personální zajištění, jsou všechny úseky ve velmi dobré kondici. Zároveň jsem vypsala výběrové řízení na uvolněná místa předsedy OS v Písku a OS v Prachaticích, kde běží lhůty pro přihlášky.

Zvažujete podání kárné žaloby na soudce Bohuslava Petra, kterého policie šetří kvůli údajnému řízení a následné havárii pod vlivem alkoholu?

Nedávno rezignoval na místopředsednický post, ale soudcem zůstává. Ano, to je otázka kterou musím řešit. JUDr. Petr vyhověl mojí žádosti, aby rezignoval na výkon funkce místopředsedy soudu, byť jsem ho žádala, aby zvážil, zda by i pro něho osobně nebylo lepší rezignovat zcela na funkci soudce. V tom mé žádosti nevyhověl. Svojí rezignací mi podle jeho slov chtěl vyjádřit podporu na začátku mého funkčního období. Setrvává na svém stanovisku, že nepožil před jízdou alkohol. Já k tomu nemám žádné jiné informace, než sdělila Policie ČR, tedy že probíhá šetření. Opakovala jsem žádost o sdělení stavu řízení, tato žádost zůstává zatím bez odpovědi. Svůj postup budu koordinovat s postupem MS ČR. Paní ministryně v médiích avizovala, že chce v této věci konat.

Pokračování rozhovoru na stránkách České justice >>>

SDÍLET
sinfin.digital