Současný režim je neudržitelný, říkají soudci. Od státu mnohdy nemají techniku a musí si pomoci sami

Z JUSTIČNÍHO TERÉNU | Koronavirus mění rovněž soudnictví i styl jeho práce, vyplývá z názorů 13 soudců z různých koutů české justiční mapy. Přinášíme vám první část velké ankety „Z justičního terénu“ připravené pro INFO.CZ ve spolupráci se Stálou konferencí českého práva. Nyní se zaměříme na styl soudcovské práce, následovat budou porovnání výsledků rozhodování v posledním měsíci s běžným průměrem z dob před pandemií a hodnocení připravenosti českého práva na takovouto mimořádnou situaci.

K otázce, jak doba koronavirové pandemie a nouzového stavu změnila styl soudcovské práce, přinášejí účastníci ankety tyto základní postřehy: Všichni oslovení soudci začali převážně pracovat formou home-office. Někteří upozorňují na určité problémy s tím spojené. Soudce Pavel Punčochář píše, že práce z domova je možná, „převážně však za využití soukromé techniky, ať se jedná o mobilní telefon či notebook. Otázka možného home-office je tedy postavena spíše na tom, jak je který soudce vybaven, a justice obecně na takový problém nebyla připravena. Organizační opatření ze strany ministerstva jsem v tomto případě nezaznamenal, mimo uvolnění dálkového přístupu.“

Zuzana Břízová poznamenává: „Spisy jsou z části vedeny elektronicky, ale právě jen z části. Navíc se každý dokument dlouho načítá, nelze otevřít přehledně více oken. Představa, že z domácího počítače listuji elektronickým spisem, je science fiction.“ Naprosté většině oslovených domácí práce nestačí, kombinují ji s omezenou docházkou na pracoviště. Týká se to samozřejmě soudních funkcionářů, ale i ostatních soudců.

Neflákejte to a nekličkujte, vyzval soud vládu. Babiš má problém, už mu nic neprojde jen tak

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital