Situace soudních exekutorů není v současnosti jednoduchá. „Většina kolegyň a kolegů se zaměřila na ekonomicky nejvýhodnější vedení exekucí tak, aby přežila. Kvůli dlouholetému přístupu některých soudů i předchozích ministrů spravedlnosti stojí většina soudních exekutorů před ekonomickým krachem a neprosperuje. Tomu odpovídá i značný počet rezignací soudních exekutorů v produktivním věku,“ popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil. Snaží se tak iniciovat rozšíření činnosti soudních exekutorů.

V současné době leží v poslanecké sněmovně dva návrhy exekučních novel. Jak se k nim jako Exekutorská komora stavíte?

Je to jednak vládní návrh, jehož gestorem je ministerstvo spravedlnosti a dále poslanecký návrh strany Pirátů. Oba návrhy jsou nepochybně podávány z důvodů potřeby aktualizace zákonné úpravy vymahatelnosti práva v podmínkách společenských a ekonomických vztahů, determinovaných 21. stoletím.

Nepochybně je největším problémem takzvaný „sněhulák“, prosazovaný ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o návrh z dílny bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který předpokládá vznik systému jeden dlužník rovná se jeden exekutor. V praxi realizovaný tak, že exekuce povede pouze a jedině ten soudní exekutor, který byl prvně pověřen vedením exekuce proti konkrétnímu dlužníkovi. Typickým příkladem je skutečnost, že první exekuci vede proti dlužníkovi z Ostravy soudní exekutor z Chebu, který v případě vedení dalších exekucí proti konkrétnímu dlužníkovi bude „nasávat“ i další exekuce.

Januš: I exekutorům vděčíme za takovou demokracii, jakou máme

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital