Advokátní mlčenlivost versus paušální udávání seznamu klientů

Robert Němec

Nejvyšší správní soud nedávno rozhodl, že kontrolní hlášení daně z přidané hodnoty není v rozporu s advokátní mlčenlivostí. Podle soudu je totiž výkon advokacie především podnikáním a advokáti se nemohou odvolávat na mlčenlivost, pokud mají plnit povinnosti jako daňový subjekt. Šlo o kasační stížnost advokátní kanceláře PRK Partners. Její partner a nový předseda České advokátní komory Robert Němec pro INFO.CZ komentuje detaily rozhodnutí.

Když byla v roce 2016 zavedena kontrolní hlášení, rozhodla se advokátní kancelář PRK Partners, že nepodá první z nich a informovala písemně svůj finanční úřad o tom, že kontrolní hlášení obsahuje informace kryté povinností mlčenlivosti advokáta. Při tomto postupu samozřejmě brala v úvahu, že zastupuje celou řadu klientů a není vyloučeno, že by někteří z nich „neocenili“, kdyby se dozvěděli, že jejich jméno každý měsíc koluje v komunikaci kanceláře s naším státem.

Finanční úřad a následně i Odvolací finanční ředitelství jednaly rychle a rozhodly tak, že advokátní kanceláři uložily pokutu za nesplnění zákonné povinnosti, tedy podání kontrolního hlášení v zákonem stanoveném termínu. Pročež se naše kancelář musela obrátit na soud podáním správní žaloby. Podáním kontrolního hlášení by totiž porušila svoji povinnost mlčenlivosti a zákonná výjimka z ní se neuplatní; finanční úřad měl konzultovat nahlížení do kontrolního hlášení kanceláře s Českou advokátní komorou, což neučinil; byla uložena pokuta za nevyplnění formuláře, který nemá zákonný podklad (viz také nález Ústavního soudu ve věci Pl. ÚS 32/15 ze dne 6. 12. 2016).

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Proč soud schvaluje každoměsíční zákonné paušální udávání seznamů klientů?
  • A bylo uložením pokuty zasaženo do práva advokátů podnikat?
sinfin.digital