Chybí mi moc, řekl Topolánek právníkům. A rovnost není přirozená. Týden v právu komentuje Jan Januš

Jan Januš

09. 11. 2018 • 07:30

Listopadová přednášková sezóna propukla s největší možnou intenzitou. Právníci by teď nemuseli dělat nic jiného než chodit po odborných konferencích. Na nich se občas dozvědí i věci mimo svůj obor. Třeba to, že se Mirku Topolánkovi stýská po moci, nebo že rovnost není přirozená. Doznívaly také výsledky žebříčku Právnická firma roku.

Konferenční sezóna je v plném proudu, a tak i jedna právní akce střídá druhou. Třeba dnes se diskutuje o aktuálních otázkách exekucí, včera se řešilo trestní právo daňové. Z odborné debaty ale přece jen trochu vybočil Právnický salon, který proběhl minulý týden ve čtvrtek v rámci Pražského právnického podzimu.

Proč Andrej říká Čau, lidi?

Jde o akci, na níž už tradičně vystupuje bývalý premiér a letošní prezidentský kandidát Mirek Topolánek. Nikdy netrpí přehnanou politickou korektností a letos svůj proslov otevřel hned dvěma poznámkami, které by stály za zaznamenání i mimo právní obec.

Jednak totiž zareagoval na neustálé povzdechy svých předřečníků nad tím, že tradiční oslovení Dámy a pánové již není genderově korektní. Topolánek tak podle svých slov už pochopil, proč Andrej (premiérovo příjmení nepoužil, ale je to jasné) říká Čau, lidi!

A jednak navázal i na předchozí řeči o politice tím, že jemu politika nechybí, chybí mu jen moc. Jeho slova následně potvrdila i bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, podle níž je mít moc i vzrušující. Což bodrým „Jasně!” potvrdil z publika i někdejší ministerský předseda.

Rovnost není přirozená

Nejen bývalí politici ale pronášeli na této akci věty hodné titulku. Například vedoucí katedry právních dějin pražské právnické fakulty a profesor římského práva Michal Skřejpek rovněž řekl, že nerovnost je přirozená. Tím pádem rovnost je nepřirozená, což dokazoval řadou příkladů právě z antiky a z pravidel, které tehdy platila třeba pro rozlišování věrohodnosti svědků, nebo v přístupu k dlužníkům.

Prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová zase připomněla, že sice dáváme moc jednotlivcům ale pak jim nevěříme. Vlastně tak odmítáme nechat na nich tíhu odpovědnosti za správné rozhodnutí a konání, protože co kdyby se nechovali tak, jak by měli?

Máme zrušit okresní soudy?

Na Právnickém salonu, tentokrát věnovaném tématu Koncetrace a dekoncentrace moci, se ale diskutovalo například i o revizi justiční soustavy. Odborníci se totiž dlouhodobě přou o to, jestli skutečně potřebujeme okresní, krajské, vrchní a nejvyšší soudy, nebo by nám stačilo mít o jeden stupeň méně. Nejčastěji se v této souvislosti mluví o rušení obou vrchních soudů, z nichž jeden sídlí v Praze a druhý v Olomouci.

Objevuje se ale i jiný návrh, o němž už řadu let mluví například předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra: Nebylo by lepší zrušit nejnižší článek soustavy, tedy okresní soudy?

Proti takovémuto kroku se na zmíněné akci vymezil ústavní soudce Tomáš Lichovník, stejně jako Vávra dřívější prezident Soudcovské unie ČR. Větší množství soudů totiž podle něj lze hůře ovládnout.

Vávra oponuje například nespravedlnostmi, které v takovémto systému vznikají a postupně vrší seznam jednotlivých konkrétních příkladů. Naposledy k nim přidal rozhodování o vazbě.

Ochrání státní zástupci advokátní tajemství?

A mluvilo se třeba i o advokátním tajemství. Místopředseda České advokátní komory a řídící partner kanceláře PRK Partners Robert Němec ocenil státní zástupce za to, že právě oni překvapivě iniciovali s advokáty společné prohlášení, odsuzující polské kroky, které by měly umožnit, aby tamější advokáty tajemství zbavovali právě prokurátoři.

Ostatně toto prohlášení z počátku října, podepsané prezidentem Unie státních zástupců Janem Latou a předsedou České advokátní komory Vladimírem Jirouskem, má stále svou relevanci, a tak jej připomeňme:

„Unie státních zástupců a Česká advokátní komora odsuzují další z částí tzv. polské justiční reformy. Polská vláda navrhuje prolomit profesní mlčenlivost mj. advokátů, notářů, právních poradců, daňových poradců či lékařů tak, že by o zproštění mlčenlivosti nadále nerozhodoval soud, ale prokurátor.

Mlčenlivost vybraných profesí je zásadní hodnotou, která garantuje občanům ústavně zaručené právo na spravedlivý proces a ochranu soukromí a má tedy stát pod ochranou soudní moci. Jde o jeden z kroků, které mohou ohrozit nezávislost justice v Polsku, podkopání právního státu a lidských práv a svobod. Vzhledem k tradičním principům dělby moci, jakož i k provázanosti polské prokuratury s politickou reprezentací, není možno garantovat, že prokuratura bude při zbavování mlčenlivosti postupovat nezávisle a s respektem k základním lidským právům.

Přestože státní zástupci a advokáti jsou v řadě případů z povahy věci protivníky, společně konstatují, že nezávislá justice, včetně advokacie, je základní podmínkou demokratického právního státu a je společným zájmem nejen všech právních profesí, ale zejména občanů.”

Šéf Mezinárodního trestního soudu v České republice

Právní salon dokázal rovněž to, že všichni právníci prostě nejsou takoví suchaři, jak by se mohlo na první pohled zdát. A toto tvrzení tento týden potvrdila například i Noc fakulty, která probíhá každoročně na pražské právnické fakultě. Řešilo se tu totiž například právo módního průmyslu nebo právo v jiné realitě. Diskutovalo se rovněž o minulosti, ale i o budoucnosti.

Dál si ale rovněž připomínáme 100. výročí vzniku samostatného československého státu, s jehož počátky jsou ostatně spojeny i první dny Nejvyššího soudu. Ten dnešní tak svolal se svým slovenským protějškem velkolepou konferenci Nejvyšší soudy v měnící se době, která probíhala v úterý v Brně a ve středu v Bratislavě a přivítala řadu zahraničních právníků. K těm nejvýznamnějším patřil bezesporu předseda Mezinárodního trestního soudu Chile Eboe-Osuji.

Uvítací recepce, kterou pořádal už v pondělí večer předseda českého Nejvyššího soudu Pavel Šámal v brněnském hotelu International, se termínově sešla s letošním vyhlášením tradičního žebříku Právnická firma roku, za nímž stojí společnost Epravo.cz.

Výsledkům, které vyvolaly už rovněž tradiční debaty a spokojenost i nespokojenost jednotlivých oceněných i neoceněných firem, jsme věnovali samostatný text a na pondělí chystáme ještě jejich obsáhlou analýzu.

Přijíždějí experti na firemní kriminalitu

A to končí teprve první celý listopadový týden. Už v neděli navazuje třeba otevírací večeře k obrovské trestněprávní konferenci, kterou v Praze pořádá přímo Mezinárodní advokátní komora. Akce se bude věnovat zejména boji s korupcí a souvislostem compliance. Ve stejnou dobu by měli v Praze zasedat i státní zástupci.

„V Praze budeme v listopadu pořádat velkou protikorupční konferenci se zaměřením ne region střední a východní Evropy a střední Asie, ve stejnou dobu tu proběhne i zasedání státních zástupců, které je iniciováno OECD,” potvrzovala ostatně nedávno v rozhovoru pro INFO.CZ partnerka kanceláře Wolf Theiss Jitka Logesová.

Ta jako místopředsedkyně protikorupční komise Mezinárodní advokátní komory tuto dvoudenní konferenci organizuje. K jakým závěrům na ní experti dospěli, se opět brzy dozvíte na INFO.CZ.

SDÍLET