Co dělat se starými exekucemi? Že trvají léta, je přirozené a mnohdy nijak nežádoucí

Lukáš Jícha

KOMENTÁŘ LUKÁŠE JÍCHY| V Poslanecké sněmovně leží vládní návrh zákona, který si klade za cíl přispět k vyřešení problematiky vícečetných exekucí. Jedním z témat je otázka řešení letitých exekucí, které se nedaří ukončit. Uvažuje se o možnosti jejich zastavení po uplynutí určité doby nebo částečném odpuštění dluhů. Samotné stáří exekuce nám bez znalostí spisu vůbec neřekne, z jakého důvodu exekuce nebyla dosud ukončena. Většina exekucí trvá léta, to je pravda, ale při bližším pohledu zjistíme, že jde o zcela přirozený jev a nic nežádoucího najít vůbec nemusíme. Důvodem totiž může být například souběh exekucí, výše příjmu dlužníka a jeho dluhů, skrývání majetku nebo naopak zarputilá obrana dlužníka.

Kupříkladu exekuce srážkami ze mzdy může podle výše dluhu a mzdy dlužníka probíhat různě dlouhou dobu. Pokud má dlužník exekucí více, pak se použijí pravidla pro souběh exekucí, kdy se uspokojuje pohledávka první v pořadí, případně ještě výživné nebo exekuce pro přednostní pohledávku a ostatní čekají v řadě, než se ukončí exekuce před nimi. To může trvat léta, ale opět nejde o nic nepřirozeného. Naopak stanovením maximální délky exekuce bychom dlužníkům vzkázali, že „čím více dluhů naděláš, tím víc vyděláš.“ Na pozdější dluhy by se prostě nedostalo dříve, než jim uplyne délka vedení exekuce.

Právě stanovení rozhodné délky řízení je značně problematické, neboť novelizace z posledních pěti let značně omezily pravomoci a možnosti soudního exekutora. Kupříkladu změny při srážkách ze mzdy jen za poslední rok vedou k prodloužení délky exekuce srážkami ze mzdy na dvojnásobek. S tím ale novela, která vychází z údajů z let 2013 až 2015 vůbec nepočítá.

Jícha: Skončí dlužníci ve vězení? Kvůli nefunkčnímu exekučnímu řádu hrozí jejich kriminalizace

sinfin.digital