Havlíček: Žaloby na stát teď budou častější, shodují se šéfové soudů. Soudcokracie ale nehrozí

KOMENTÁŘ KARLA HAVLÍČKA | Snažil jsem se vymáčknout z oslovených soudních funkcionářů, v kterých agendách očekávají po skončení této mimořádné situace největší nárůst případů. Pavel Rychetský nevyloučil „spory se státem v důsledku náhrad škod způsobených třetím subjektům opatřeními vlády v nouzovém stavu“; Michal Mazanec podobně poukazuje na možnost nárůstu žalob na nečinnost nebo proti nezákonným zásahům veřejné správy, která celkem přirozeně upírá v této chvíli pozornost na aktuální problémy spojené s nouzovým stavem, což může ovlivnit řešení „obyčejných“ každodenních otázek; Libor Vávra vyslovuje jistou obavu z „vlny sporů daných neschopností platit, což s sebou vedle civilních, obchodních a insolvenčních kauz asi přinese i kauzy správní a trestní“.

 

Patřím k těm, kteří v koronavirální době respektují mimořádná opatření velmi důsledně: ta, s nimiž se vnitřně plně ztotožňuji (i když jsou nepříjemná, je jich většina), i ta, která se mohou zdát kontroverzní. Nepochybuji přitom, že každý z nás má plné právo na názor – souhlasný i nesouhlasný, neboť nejsme stádo, jenže v takové specifické situaci se dere na jazyk ono pověstné „všichni k pumpám“, ať už to říká kdokoliv.

Zároveň považuji za jisté, že jakmile to půjde, rozvine se mohutné pátrání po tom, kterou z děr, jimiž ta miniaturní bestie nacákala do naší státní lodi, krajských člunů a obecních pramiček, má na svědomí vyšší moc a kterou způsobila (nebo alespoň včas neucpala) moc státní a veřejná. To je v pořádku. Kdo je v demokratické společnosti nadán mocí, musí počítat s tím, že na jeho hřbetě leží také odpovědnost. Vzedmou se ovšem i jiné vlny – budou se sčítat ztráty ve sféře spotřebitelské i podnikatelské, i v oblastech nejintimnějších se mnohé vztahy utuží, ale jiné se budou rozpadat, neboť pandemické události (zajisté nejen ty, které pramení ve zdravotní stránce věci) výživně hnojí pole konfliktů.

Havlíček: Zákony nebyly na pandemii připravené. Mají do budoucna počítat se suchem či padáním trakařů?

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital