I císař pán odůvodnil vyhlášení války lépe než současná vláda svá krizová opatření

KOMENTÁŘ TOMÁŠE NAHODILA | Tu scénu z filmu Dobrý voják Švejk (1956) známe všichni: František Josef I. vyhlásil Srbsku válku – později označovanou za velkou, neboť tehdy se světové konflikty ještě nepočítaly – a své poddané o tom zpravil manifestem Mým národům. Vylepovali ho na všechna nároží, reklamní sloupy a plakátovací plochy. I po těch sto sedmi letech pro nás budiž mementem, že císařův manifest byl na svou dobu srozumitelně odůvodněn.

Ústavní soud dnes zrušil část vládního krizového opatření, které loni jedním dechem uzavřelo všechny malé obchody, aby z něj tím druhým stanovilo bezpočet výjimek. Až to, slovy ctihodných ústavních soudců, vydalo na telefonní seznam. Aby to ústavní soudci neměli tak jednoduché, krizové opatření se během doby, co ho od loňského listopadu přezkoumávali, pětkrát změnilo.

Doba není už rok lehká a pro nás všechny svým způsobem nová. I když právě to „nová“ by nemělo platit tak docela. Čelíme-li totiž pandemii rok, mohli bychom být poučenější. 

Ústavní soudce Vojtěch Šimíček, autor dnešního nálezu (jehož původní koncept z pera místopředsedy Ústavního soudu Jaroslava Fenyka nezískal podporu, mimochodem, z dikce jeho disentu si lze učinit úsudek, že navrhoval rozhodnout zamítavě), zdůraznil, že vláda vyhlásila nouzový stav poprvé už loni v březnu. Za tu dobu se vládní krizová a ministerská mimořádná opatření stala víceméně standardem. Pak by je ale měli vládní i ministerští legislativci psát už přeci jen lépe, aby vyhovovala legislativním pravidlům vlády.

Ani císař pán se v manifestu Mým národům neomezil jen na vyhlášení války, nýbrž svým poddaným sdělil, že „…marně podnikla Moje vláda ještě poslední pokus dosíci tohoto cíle prostředky míru…“ a že „…vše jsem prozkoumal a uvážil…,“ aby je nenechal na pochybách, že v odvetě za smrt následníka trůnu nepřicházelo v úvahu jiné než vojenské řešení. 

Od současné vlády se přitom nečeká nic jiného. Nesplnila to však v době vyhlášení krizového opatření, ani dodatečně během řízení před Ústavním soudem. Do krizového opatření nezahrnula odůvodnění obsahující přezkoumatelnou úvahu, proč téhož cíle nemohla dosáhnout mírnějšími prostředky tolik nezasahujícími do základních práv. To je regulérní ústavněprávní požadavek, i když jde o vazbu obviněného a úvahu o jejím nahrazení kaucí, zárukou či slibem.

Poselství dnešního nálezu spatřuji v tom, že Česká republika musí i v nouzovém stavu zůstat demokratickým právním státem. Zvažujícím. Vysvětlujícím. Odůvodňujícím.

Autor je advokát, bývalý novinář a zakládající člen platformy Otevřená advokacie

SDÍLET
sinfin.digital