Januš: Babiš je bezradný a zmatkuje s resorty. Pomohlo by superministerstvo legislativy

Jan Januš

27. 01. 2020 • 07:30

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Ministři nerostou na stromech, řekl mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO) na páteční tiskové konferenci, na níž popřel mnohé z posledních informací o zvažované vládní reorganizaci. Ten citát trochu ukazuje jeho dlouhodobou personální bezradnost, stejně jako značnou nekoncepčnost řady jeho kroků. Pokud by ale předseda vlády chtěl někdy v budoucnu skutečné vytvořit „superministerstvo“, máme pro něj tip. Mnohé ze současných problémů by totiž mohlo vyřešit jednotné ministerstvo legislativy, pokud by tedy dostalo odpovídající pravomoci.

Značnou část české legislativy vytváří ministerstvo spravedlnosti, ne ale veškerou. Ministr či nyní ministryně spravedlnosti pak obvykle stojí v čele Legislativní rady vlády, na níž se dostávají i zákony z jiných resortů. Nemá ale na to tak úplně čas, což v rozhovoru pro INFO.CZ naznačila i její současná předsedkyně Marie Benešová. Legislativní rada vlády pak má jen omezené pravomoci, o zákonech hlasují až poslanci a senátoři. Konečně nedostanou se jí na stůl všechny právní předpisy, problém je zejména s podzákonnými vyhláškami.

Není to tak ideální stav, potřeba by byl daleko silnější legislativní úřad. Hlavní problém je, že zákonů a obecně právních předpisů vzniká v současnosti příliš a nikdo se v nich pořádně nevyzná.

Vlastně o tom už loni mluvil v rozhovoru pro INFO.CZ předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, který se mimochodem tento týden dočká rozhodnutí senátorů, zda má, či nemá být novým ústavním soudcem, když si stěžoval na současnou „legislativní džungli“.

Ten ale zůstával při zemi, podle něj by nemělo jít o nové ministerstvo: „Byl bych pro zřízení úřadu pro legislativu, mohl by to být odbor na ministerstvu spravedlnosti nebo při vládě, ne nový další úřad. A všechny novely i nové zákony by jím musely projít. Tento úřad by rozhodoval, zda jsou potřeba, nebo nejsou, zda je možno je odložit či spojit s jinými, apod.“

Legislativní rada vlády podle Šámala v tomto ohledu nestačí: „To je odborný poradní orgán vlády. Nemůže to zajistit. Je složena z odborníků, kteří nejsou zaměstnanci vlády, ale mají svá vlastní povolání. Nebyl bych pro zřizování zvláštního úřadu, těch už máme mnoho, může to být i zřízeno u vlády.“

Naopak by podle něj mělo jít o orgán nadřízený všem legislativním odborům jednotlivých ministerstev: „Dbal by na to, aby se legislativa připravovala koncepčně, ne tím způsobem jako dnes. To je katastrofa.“

Tedy naše úvaha o „superministerstvu“ legislativy může jít správným směrem. Andrej Babiš by jej mohl vytvořit ze současného ministerstva spravedlnosti. Svěřil by mu další kompetence, přemístil by na něj legislativce z jednotlivých resortů a propojil nyní často oddělenou práci odborníků na konkrétní sektorové otázky. Některé lidi by možná propustil, čímž by ušetřil.

Dá se předpokládat, že se schopnými koordinátory by pak jednotlivé právní předpisy vznikaly ve vzájemné provázanosti, ve větších celcích a některé snad vůbec ne.

Ministerstvo a celý tento legislativní tým by měl ideálně řídit apolitický ministr, opravdová legislativní osobnost, široce respektovaná a uznávaná, řekněme někdo typu předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. Tedy člověk, u něhož by nehrozilo, že zneužije svého vlivu. Funkční období takovéhoto ministra by se navíc nemuselo pojit přímo s volbami do Poslanecké sněmovny, ideálně by mělo být více než čtyřleté, aby se neustále nezačínalo znovu. Do funkce by mohl být takovýto člověk uváděn po souhlasu Poslanecké sněmovny i Senátu. Jistě, vyžádalo by to rozsáhlé změny nejen zákonů, ale rovněž Ústavy. Ale nestálo by to za to?

Patrně příliš fantazíruji. Takovéto omezení vlastní moci by byl ochoten připravit patrně jen málokterý politik. Přesto ale naznačená cesta, klidně ne až tak revoluční, může být východiskem ze současného vládního i legislativního marasmu. Všechny současné problémy totiž mají své právní rozměry. Stejně jako to, na co si stěžuje premiér: veřejné zakázky i státní služba. Dokud se s tvorbou legislativy něco nestane, půjde dál o začarovaný kruh.

SDÍLET