Januš: Češi jsou jednotnější, než se zdá. A netrpí ani přehnaným soucitem s dlužníky

Jan Januš

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Skutečně žijeme v bublinách, potvrdily výsledky dvou na sobě nezávislých průzkumů. Z šetření zadaného Českou asociací věřitelů vyplynulo, že většina lidí chce, aby dlužníci splatili podstatnou část svého dluhu. Což nejde příliš dohromady s nedávnou oddlužovací novelou a také politickými proklamacemi. Z průzkumu, za nímž stojí Český rozhlas, pak zase to, že názorové rozdíly české společnosti nejsou tak velké, jak by se nám mohlo zdát ze sociálních sítí.

Od června se při řešení dluhů postupuje podle nových pravidel. Ty umožňují, aby dlužníci nesplatili ze svých závazků věřitelům prakticky nic, pokud, zjednodušeně řečeno, soud přivolí, že pro vypořádání poměrů dělali všechno, co mohli. Češi ale, soudě podle průzkumu České asociace věřitelů realizovaného agenturou STEN/MARK na vzorku 1001 respondentů, s něčím takovým nesouhlasí.

„Češi se shodují na tom, že dlužníci mají morální odpovědnost za splacení dluhu, a to bez ohledu na to, zda jde o dluh na výživném, nedoplatek elektřiny či spotřebitelský úvěr. Celých 82 % procent občanů se domnívá, že by dlužník měl svým věřitelům splatit minimálně 40 procent dlužné částky, aby mu zbytek mohl být prominut. Více než polovina občanů by dokonce požadovala, aby dlužník splatil alespoň 60 procent dluhu,“ shrnula asociace hlavní výsledky zmíněného šetření, které jsou podrobněji dostupné na webu Češi v právu.

Na Slovensku se změnily exekuce a vymahatelnost klesla až o 60 procent, říká šéf inkasních agentur

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital