Januš: Křeček může být dobrý ombudsman. Musí ale změnit rétoriku a hlídat si Facebook

Jan Januš

27. 02. 2020 • 07:00

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Nový veřejný ochránce práv Stanislav Křeček strávil v úřadu právě jeden týden. Některá média jej podávají jako začínající apokalypsu, třeba proto, že došlo k některým personálním změnám a přímo Křeček se má věnovat problémům spojeným s diskriminací. Aktuální rozdělení kompetencí bychom ale rovněž mohli použít jako osvětový seznam toho, co všechno může a má ombudsman dělat, tedy kde a v čem může potřebným konkrétně pomáhat. Stanislav Křeček pak dál svérázným způsobem používá své facebookové stránky, což už patrně nikoho nepřekvapí. Na rozdíl od jednoho zapomenutého rozhovoru s jeho „předpředchůdcem“ v úřadu Pavlem Varvařovským.

„Dne 24. února 2020 využil veřejný ochránce práv Stanislav Křeček svého oprávnění podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o veřejném ochránci práv a pověřil svou zástupkyni Moniku Šimůnkovou výkonem části působnosti ochránce. Současně si vyhradil působnost v konkrétních případech, které určí,“ dočteme se aktuální informaci na webu veřejného ochránce práv.

Křeček se tak primárně věnuje více než 12 různorodým oblastem, konkrétně pod něj spadají například (!) sociální zabezpečení, stavby, regionální rozvoj a péče o památky, ochrana životního prostředí, pozemkové právo, doprava a komunikace, státní správa soudů, evidence obyvatel, matriky, přestupky, daně, poplatky a cla, podnikání a ochrana spotřebitele, regulační úřady a rovněž již zmíněné rovné zacházení a ochrana před diskriminací.

Naopak zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková – a vzhledem k současným obavám o to, jak bude úřad přistupovat třeba k problematice lidských práv se hodí připomenout, že jde o bývalou vládní zmocněnkyni právě pro tuto oblast – se má věnovat třeba oblastem, jako jsou ochrana práv dětí a rodiny, práce a zaměstnanost, cizinecké věci, zdravotnictví, samospráva, školství, činnost Policie ČR a Vězeňské služby, právo na informace, Úřad pro ochranu osobních údajů, veřejné opatrovnictví, dohled nad místy, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě či ochrana práv osob se zdravotním postižením.

Naprostá většina témat spojených s problematikou lidských práv je tak v kompetenci Šimůnkové. Není právě ona zárukou, že kdyby se přístup úřadu opravdu začal v praxi nějak měnit, tak bychom se o tom minimálně dozvěděli? A naopak, nedává nástup Křečka do úřadu veřejného ochránce práv při vědomí témat, jimž se má věnovat, poměrně jasnou logiku?

I když pořád platí, že by měl úřad ombudsmana zastávat někdo, na kom panuje všeobecná shoda, Stanislav Křeček má stále ještě šanci přesvědčit své kritiky, že se jeho praktického výkonu úřadu nemusejí obávat. Rozdělení kompetencí mu pro to dává dobrou výchozí pozici. Bohužel nejen prací je ale živ člověk. Pokud se totiž Stanislav Křeček nezačne jinak chovat na Facebooku, reputaci si bude dál ničit sám.

Chápu, že teď má nový veřejný ochránce práv jinou práci, o čemž možná svědčí i to, že se na Facebooku stále prezentuje jako zástupce ombudsmana, ale nestálo by za to některé příspěvky, které na jeho zdi sdíleli jiní, přece jen trochu protřídit? Sám Křeček pak v poslední době sdílel třeba video ze stránek The Earth nebo pět let starou vzpomínku na článek v časopisu Týden, u kterého se rozčiloval nad tím, že popisek jedné z fotek začíná „Křeček prská“. Jistě, nejde o oficiální stránky instituce nebo veřejného ochránce práv, přesto je v takovéto funkci vhodná úplně jiná prezentace.

Na druhou stranu, ve veřejném prostoru se v poslední době glorifikují Křečkovi předchůdci v úřadu Otakar Motejl, Pavel Varvařovský a Anna Šabatová. Třeba u Pavla Varvařovského se ale zapomíná na to, jak byl z úřadu ombudsmana, nebo spíše z toho, čeho může v České republice dosáhnout a jak je zejména svým politickým okolím vnímán, minimálně v posledních měsících před svou rezignací viditelně otrávený a příliš to neskrýval ani při veřejných vystoupeních.

„Vzhledem k mému spíše hloubavému naturelu jsem byl raději ústavním soudcem. Tam byl čas si něco nastudovat, přečíst si judikaturu, nebyla to taková manufaktura jako tady. Když třeba jedu na dva dny do Prahy, tak po svém návratu nevidím přes podpisové knihy a to mě drtí. A nemám to srdce to nečíst,“ řekl mi už na začátku roku 2012 Pavel Varvařovský v rozhovoru pro Právního rádce. „Není to jako u soudu, že jsem si vzal jeden spis, kde jsem byl soudce zpravodaj, a týden jsem psal nález. To tady nejde,“ dodal.

Mluvil ale i o tom, že se snaží bránit aktivismu a o tom, že veřejný ochránce práv nemůže být spasitelem všeho: „Námětů, co bychom všechno měli šetřit z vlastní iniciativy, je hodně. Snažím se ale tento aktivismus svých kolegů brzdit, nemůžeme být spasiteli všeho. Vždy se tak vybere to, u čeho dojdeme k závěru, že je to třeba za ten rok zúřadovatelné nebo že se to dá posunout. Musíme se také vždy podívat, co je v legislativním procesu, abychom nerozjížděli něco, co už je napsané…“ K čemuž Varvařovský ještě dodal:

„Zdá se, že ta moje teorie, že méně je někdy více, se v tomto případě potvrdila. Já jsem tedy poslancům trochu vynadal, protože jsem jim hned poprvé říkal, že všichni želeli odchodu pana doktora Motejla, ale že když se podívám do zpráv dozadu, tak ač všichni vykládali, jak si ho šíleně váží a ctí ho, tak ho moc v těch návrzích nevyslyšeli. Řekl jsem jim, že kdyby to mělo být takhle – že výsledek bude mizivý – tak bych to nemohl dělat. Koukali na mě sice nevěřícně, ale pak si začali uvědomovat, že to tak je. Teď se tak dá říct, že se to dost zlepšilo. Pan doktor Motejl byl taková víc stará škola než já, jemu asi bylo žinantní být na ně ostřejší. To mně problém nedělá. Když už tam člověk váží cestu a pak se má dívat na to, že ho nikdo neposlouchá... Na to už jsem příliš starý.“

I když Stanislav Křeček používá jinou rétoriku, která se k jeho úřadu samozřejmě nehodí, ve vyznění těchto věcí se s Varvařovským zase až tak neliší. Jinými slovy, způsob, jakým vykonávala úřad Anna Šabatová, nemusí být tím jediným správným a neuvědomuje si to pouze Stanislav Křeček.

SDÍLET