Januš: Neposílejme lidi do vězení. Nechme je platit, stavět domy a zakažme jim Facebook

Jan Januš

05. 04. 2019 • 08:30

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Ministerstvo spravedlnosti se snaží motivovat soudy, aby častěji ukládaly peněžité tresty. Nejnověji tak činí novelou trestního zákoníku, kterou tento týden schválila vláda. Jde jistě o správnou cestu, nic to ale nemění na tom, že systém českých trestů by si zasloužil daleko širší změny.

Zatímco platit poutu za přestupek nám přijde normální, u trestných činů nám jako první možný postih automaticky naskočí vězení. Čeká-li kriminál pachatele poprvé a to maximálně na tři roky, bývá zpravidla výkon trestu odložen na předem určenou dobu. Říká se pak, že člověk odešel od soudu s podmínkou. Trest má přitom plnit několik funkcí. Jednou z nich, a v současnosti už patrně jedinou, jíž nelze dosáhnout jinak než právě oddělením pachatele od společnosti, je ochrana lidí před jeho dalšími nebezpečnými činy.

Důraz, který nejen resort spravedlnosti, ale rovněž třeba státní zastupitelství, kladou v poslední době na ukládání jednoho z alternativních trestů, tedy placení peněžitých trestů, odpovídá trendům 21. století a obecně době, v níž žijeme.

Pachatele, kteří se například dopouštěli ekonomické kriminality, přece není nutné posílat za mříže a vyřazovat je tak z dalšího aktivního života. Pokud přijdou o své statisíce či miliony – a připomeňme, že je může čekat trest ve výši až 36,5 milionu korun – budou taky trpět. Stát navíc přijde k penězům a naopak nebude platit nějakou tisícikorunu denně za život takovéhoto člověka ve vězení. Úvahy o tom, že jedinec nepřijde pobytem v kriminálu o svou samostatnou existenci ani do budoucna a nebude tak společnost stát další peníze, jsou rovněž jasné.

Fakticky ale dochází k úplnému opaku. „Peněžité tresty jsou v českém trestním právu dlouhodobým tématem a statistická data o ukládání této sankce ukazují bohužel spíše sestupné tendence. Peněžité tresty dnes tvoří zhruba 15 procent uložených trestů a ani zdaleka nedosahujeme v České republice úrovně obvyklé v jiných státech,“ říká ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).

Když si uvědomíme, že podle dat jeho resortu bývají právě peněžité tresty používány třeba ve Francii či ve Švýcarsku ve 30 procentech případů, aby v Německu dosáhly pro nás stále zcela nepředstavitelných 80 procent, musíme cítit frustraci. Pokud by to stále nebylo jasné, ministr to říká i prvoplánově: „Větší podíl peněžitých trestů znamená méně lidí ve věznicích.“

Jak se změní peněžitý trest

Co tedy Kněžínkův úřad nyní chystá? „Ministerstvo navrhuje například zrušit institut náhradního trestu odnětí svobody, který soud stanoví v případě, že by pachatel ve stanovené lhůtě peněžitý trest nevykonal. Nově se pro nezaplacení takového trestu, pokud by jeho vymáhání mohlo být zmařeno nebo jestliže je z majetkových poměrů pachatele či jiných okolností zřejmé, že by bylo bezvýsledné, navrhuje přeměna peněžitého trestu v trest odnětí svobody podle předem daného přepočtu; napříště bude vyloučeno přeměnit nevykonaný peněžitý trest na jiný alternativní trest, což současná úprava umožňuje,“ uvedla Lucie Machálková z ministerstva spravedlnosti.

„Navrhovaná úprava také upravuje pravidla pro zahlazení odsouzení k peněžitému trestu, který bude zásadně zahlazen již okamžikem svého výkonu, ledaže by se jednalo o odsouzení pro zvlášť závažný zločin. Ze změn navrhovaných v rámci vykonávacího řízení lze upozornit na prodloužení lhůty k zaplacení peněžitého trestu po výzvě, a to z patnácti dnů na jeden měsíc. Tato změna by měla usnadnit zaplacení peněžité sankce i méně majetným odsouzeným,“ dodává.

Peněžité tresty se v poslední době snaží propagovat třeba i Nejvyšší soud a logicky jsou pro ně také advokáti. „Ukládání peněžitých trestů je trend, kterým se přibližujeme formě trestání, která je běžná v západoevropských zemích. Výchovný i sankční vliv i samostatně uloženého peněžitého trestu je nesporně vyšší, než uložení trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem,“ říkal například loni v rozhovoru pro INFO.CZ člen prezidia Unie obhájců Lukáš Trojan.

Postavte za trest dům?

Všechny výše uvedené argumenty se ale nemusejí týkat jen peněžitých trestů. Začněme tak ty alternativní používat daleko více, než se tomu děje. Pozitivní trend sledujeme i v případě domácího vězení, které sice soudy dnes už ukládají častěji než dříve, stále ale ještě ve zcela nedostatečném a nelogickém rozsahu, a to zejména kvůli dřívějším technickým nedotaženostem a nemožnosti odsouzené kontrolovat.

Můžeme jít ale ještě dál. Neměli bychom, právě v roce 2019, vymyslet úplně nové tresty? Jeden advokát mi například nedávno vyprávěl o rozkrádačce na stavbě, kde, podle jeho slov úplně zbytečně, rovněž padly tresty odnětí svobody. Trápí-li nás v současnosti zejména ve velkých městech nedostatek bytů, proč nevyužít dovedností takovýchto pachatelů a neposlat je, aby postavili nový dům?

Přemýšlejme ale dál. Není třeba vhodný čas na zavedení trestu v podobě zákazu přístupu na internet a sociální sítě? Pro hodně lidí by to byl možná ten vůbec nejdrsnější postih, přitom by nestál skoro nic. Něco takového není ale možné udělat osamocenou novelou, ale opravdovou koncepční změnou českého trestního práva. Toto téma se má řešit i v rámci jedné z chystaných akcí Pražského právnického jara. Tak snad se výhledově alespoň trochu posuneme.

SDÍLET