Januš: Soudci by měli vystoupit proti Zemanovi a nemlčet o Baxovi a Ústavním soudu

Jan Januš

10. 10. 2019 • 08:00

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Už dnes se v Přerově objeví některé špičky české justice a zítra tam odstartuje sněm Soudcovské unie. Předvečer této akce každoročně využívají mnozí k prvním jednáním. Prezidentka sdružení Daniela Zemanová je slušná, korektní, ve své podstatě tichá žena a její styl vesměs odrážejí i unijní výstupy. Tentokrát by ale soudci neměli mlčet. Bylo by vhodné, kdyby se ohradili proti jednání prezidenta Miloše Zemana a vyzvali například k obsazení neúplného Ústavního soudu.

Každoroční sněm Soudcovské unie si tradičně nenechávají ujít ani mnozí soudní funkcionáři, kteří členy nejsou. Nemusejí totiž být. Soudcovská unie, na rozdíl třeba od advokátní nebo notářské komory, funguje na dobrovolném přístupu. Dlouhodobě tak organizuje zhruba tisíc soudců. Neboli přibližně každého třetího člověka, který v České republice obléká talár.

To jí samozřejmě dává jistou sílu, dalšího podobného reprezentanta českého soudnictví u nás nenajdeme. Vzhledem k tomu, že na sněmu v pátek dopoledne při zahájení zazní zdravice od mnohých předsedů hlavních soudů v zemi, jde skutečně o reprezentativní fórum, které by mohlo a mělo zaujmout jasná stanoviska k současné společenské atmosféře i některým klíčovým justičním otázkám.

Samozřejmě v obecné rovině, jak v podobných chvílích soudcům přísluší. Nic to ale nemusí ubírat na jejich důraznosti. Podobně jako slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala v nedávném rozhovoru pro slovenský a český bulletin advokacie advokáty, aby nemlčeli, vyzvěme k tomu nyní i soudce. 

Program, který v zářijovém čísle oborového magazínu Soudce oznámila Daniela Zemanová, vypadá poměrně neutrálně a spíše vnitrostavovsky, reálně to tak ale vůbec být nemusí. Hlavními tématy sněmu podle ní mají být „zvýšení psychické odolnosti soudce, ekonomická situace SU a návrh přílohy etického kodexu SU“. Všechna tak mají svůj jasný společenský přesah, jde jen o to, co se v jejich rámci začne konkrétně diskutovat. Klíčová v tomto ohledu může být sobota spojená s obecnou rozpravou.

Předpokládám, že největší kontroverze vzbudí diskuse o etice. „Úlohou je popsat různé situace a upozornit soudce na to, že se v nich může skrývat etický problém, přestože to na první pohled není zřejmé. Výběr řešení zůstává na každém soudci, může ho však učinit se znalostí některých rizik. Záměr vypracovat takovouto přílohu předcházel různým událostem tohoto roku, které se v mnohém dotýkaly etických dilemat soudců. Ty nebyly motivem vzniku přílohy, ale potvrdily aktuálnost našich úvah a důležitost diskusí o etických otázkách,“ napsala Daniela Zemanová do Soudce v souvislosti s plánem na projednávání zmíněné přílohy.

Soudci mohou mluvit o vyjadřování se jednotlivců navenek, o jejich vystupování i o profesní loajalitě. Budou na své kolegy apelovat, aby byli ve svých politických a společenských vyjádřeních spíše uměření a diplomatičtí. Třeba budou rozebírat i to, že není v pořádku, když se soudce objeví v určité roli v některém pořadu na TV Barrandov, který se tváří, jako by vycházel ze skutečnosti a představoval skutečně lidi a osudy, jak to udělal Ivan Elischer.

To všechno autoritu soudce snižuje, může to zavdat i pochybnosti o jeho základních profesních charakteristikách. Zároveň by ale měla unie říct, že se naprostá většina soudců chová správně a tak, jak se od nich očekává.

Stav jako takový, reprezentovaný Soudcovskou unií a předsedy vysokých soudů, by měl rovněž jasně říct, že nesouhlasí s tím, jak prezident Miloš Zeman dlouhodobě narušuje důvěru občanů v český právní řád. Soudcovská unie by mohla prezidenta rovněž vyzvat, aby již na nic nečekal s dalším návrhem kandidáta na Ústavní soud a poslal Senátu jeho jméno. Je zcela zbytečné prodlužovat dobu, kdy musí Ústavní soud pracovat jen ve 14 soudcích. Stanovisko by jistě měla zaujmout i k událostem z počátku roku a k tomu, co se dělo zejména kolem emeritního předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy.

Konečně, má-li se podle toho, co napsala Daniela Zemanová do Soudce, projednávat také „institut emeritního soudce“, mohla by jít unie v této debatě ještě dál a rozebrat také institut emeritního předsedy soudu, který rovněž oficiálně neexistuje a přesto by se velmi hodil.

Své funkce totiž postupně opouštějí silné a pro české právo důležité osobnosti a pro všechny by bylo důstojnější, kdyby jim stát garantoval odpovídající pracovní postavení. Nejde jen o zmíněného Josefa Baxu. Za pár týdnů skončí třeba i předseda Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš.

Zkrátka, Soudcovská unie má před sebou náročný sněm. Je jen na ní, jak ty dva až tři dny v Přerově využije. Pokud správně, může v české společnosti významně posílit své postavení.

SDÍLET