Servus: Česko zaostává a nenabízí firmám potřebnou podporu. Inspirujme se Německem

Stanislav Servus

30. 03. 2020 • 13:45

KOMENTÁŘ STANISLAVA SERVUSE | Ač počet nakažených obyvatel koronavirem stále roste poměrně pozvolným tempem, nesrovnatelně rychleji roste počet zaměstnanců a podniků zasažených bojem proti dané nemoci. V současné době se bohužel zdá, že dopady ochranných opatření budou pro českou ekonomiku dramatické, přičemž prakticky jedinou silou, která nyní dokáže tyto negativní vlivy zmírňovat, je stát.   

V současné době však česká vláda v této podpoře stále dle vyjádření některých českých podnikatelů bohužel poněkud zaostává a nenabízí jim takovou pomoc, kterou potřebují. Tedy zejména rychlou, v dostatečné výši a flexibilní. V tomto ohledu by si mohl český stát vzít příklad z Německa, kde si vláda uvědomuje zásadní roli podnikatelského sektoru, a také to, že hlavní je pro podnikatele rychlost poskytnutí dostatečné finanční podpory, ať už ve formě záruk či půjček, které by umožnily podnikatelům přežít.

Německá vláda intenzivně spolupracuje s Evropskou komisí na dalším uvolnění pravidel pro poskytování státní podpory, a to i nad rámec, který nedávno Evropská komise při poskytnutí výjimky ze zákazu veřejných podpor schválila.

Jako příklad zásadní a rychlé podpory je v německých médiích uváděný případ podpory pro společnost TUI, vedoucí německou cestovní agenturu, a to ve formě úvěru, resp. záruk až do výše 1,8 miliardy euro od německé státní banky KfW (tj. německá rozvojová banka, určitá obdoba naší ČMZRB).

Německá podpora je založena na výše uvedených principech – rychlosti a flexibilitě, kdy cílem je umožnit podnikatelům přežít, tj. zejména pokrývat požadavky na krytí nedostatečné likvidity, což znamená i zajištění prostředků na mzdy zaměstnanců.

Základní finanční rámec v gesci spolkového ministerstva hospodářství je:

A) Okamžitá rychlá pomoc pro malé podniky, kdy je základní rámec jednorázová nenávratná pomoc až do výše 15 tisíc euro, a to na 3 měsíce (v případě podnikatele, který má do 10 zaměstnanců), resp. do výše 9 tisíc euro (jestliže má do 5 zaměstnanců).

B) Zvláštní úvěrové programy KfW pro podnikatele (zahájené 23. 3. 2020) – doposud byly přijaty požadavky v řádech miliard euro. Jedná se primárně o záruky za úvěry, a to až do výše 80 procent u velkých, resp. 90 % malých a středních podniků, s limitem do cca 1 miliardy euro. Pro menší částky – do cca 10 milionů euro byl proces posouzení rizika a schvalování zjednodušen. Zároveň mohou zemské tzv. záruční banky (tzv. Burgschaftsbanken) poskytovat rychlé záruky, a to až do výše 250 tisíc euro, kdy se počítá s jejich vystavováním ve lhůtě třech dní.

C) Hospodářský stabilizační fond, jehož cílem je podpora velkých podniků a hospodářství jako celku, kdy je zatím vyčleněno cca 600 miliard euro (na státní garance, státní účasti, refinancování). Právě výše uvedený příklad podpory společnosti TUI si lze podřadit právě pod tento rámec. 

Ač jsou možnosti německého státu jistě podstatně větší, než jsou možnosti naše, bylo by vhodné se u německých sousedů inspirovat. Bez zásadní a rychlé podpory českého podnikatelského sektoru nemusí možná naše hospodářství přežít. A je pak otázkou, jak bychom si poradili s něčím horším, než je koronavirus. 

SDÍLET