Stát a právo v době covidové: Demokracie je nahrazována plethokracií a společenskou smlouvu střídá nekonečný chaos

Karel Havlíček

PRÁVNÍ FILOZOFÓRUM KARLA HAVLÍČKA | Nerad se věnuji covidu. Téma je to otravné, těžkotonážní a brutální. Zrovna v nejnevhodnějším historickém okamžiku, když svět rozdělilo nerovnoměrné bohatství, když se voda definitivně stala nedostatkovým zbožím a ropa s uhlím po stoletích páry a elektřiny upadly do opovržení, když mocné státníky začalo školit nedospělé děvče, když se jižní a východní národy pomalu vydaly na nový dějinný pochod (et cetera), zrovna tehdy se musela objevit tahle mikroskopická zrůdička a nadělat v hlavách lidí po celém světě takový zmatek a chaos. Co z toho plyne pro oblast státu a práva?

1. Stát tragicky (a zároveň v řadě ohledů komicky) selhává ve svých základních atributech. Je směšné říkat tomuhle „moderní stát“, když není ani pořádným státem, natož aby byl moderní. Mluvíme-li o Česku, covid významně ovlivnil výsledky voleb. Znamená to změnu vlády, což velká část občanů zajisté přivítala. Navíc někteří odborníci zdůrazňují, že změna vlád je signifikantní známkou demokracie. Kde na to přišli? Stačí se podívat do programových prohlášení nové a předchozí vlády a může být vyhlášena soutěž o to, kdo najde více shodných (a povětšinou ryze formálních) cílů, o jejichž plnění nebude nikdo usilovat. Z programového hlediska je fialovská vláda úplně stejná jako deset minulých.

2. Demokracie je nahrazována plethokracií. Jestliže se Václav Bělohradský před čtyřmi lety domníval, že plethokracie je demokracie po konci „éry lidu“ a jeho svrchovaných reprezentantů, trochu se po mém soudu zmýlil. Plethokracie, nechceme-li libovolně zaměňovat význam pojmů, není demokracií, neboť neprodukuje demokratická rozhodnutí. Její podstata je heterarchická a voluntaristická. Rozhodnutí se v ní nerodí ustálenými demokratickými mechanismy (řekněme velmi zjednodušeně: z vůle lidu, nejčastěji, třeba i zkresleně, interpretované jím zvolenými nebo jinak demokraticky ustanovenými zástupci), nýbrž jakýmisi volatilními skupinami, jimž „dává slovo“ bezradná politická pozice a média nebo přímo sociální sítě, demonstrace, zkrátka ulice.

sinfin.digital