To nejlepší z právní historie, co vyšlo na INFO.CZ: První československé zákony i normalizace

Jan Januš

30. 12. 2018 • 13:00

Právní sekce INFO.CZ v letošním osmičkovém roce připravila rovněž seriál Právní osmičky. Jeho prostřednictvím nahlížela do historických sbírek zákonů a rozebírala zejména zákony vydané po srpnové okupaci a také ty vzniklé v samotných počátcích Československa. Jubilejní rok 2018 právě končí, a proto se hodí si ještě jednou připomenout, od jakých událostí letos rovněž uplynulo 100 či 50 let. Seriál jsme tak pro vás shromáždili na jednom místě a nabízíme jej znovu k přečtení. Jako bonus pak doplňujeme rovněž odkazy na několik dalších popularizačních textů z právní historie.

Připomeňme si ale rovněž úvod celého seriálu: „Napadlo vás někdy podívat se do historické Sbírky zákonů? Třeba na to, co v ní vycházelo před 50 lety? Tedy v roce 1968, jen krátce po sovětské okupaci? A nebo jít ještě dále, řekněme o dalších 50 let a procházet první zákony nově vzniklého Československa? Pracovat s původními zákony a vracet se do naší minulosti právě prostřednictvím právních předpisů může být poučné, ale i zavádějící.“ Tak na to mysleme i nyní.

1. Co řešil první zákon po sovětské okupaci?

Nepoučeného badatele, který by se spokojil jen s pohledem do socialistické Sbírky a měl k dispozici pouze osamocené vydání z onoho 20. září, by patrně ani nenapadlo, v jak složité situaci se celá republika nacházela a jak obrovskou frustraci a znepokojení lidé prožívali.

První pookupační právní předpisy totiž tuto situaci zatím vůbec neodrážely, a to ani v negativním slova smyslu. Zákon ze 6. září téhož roku, přijatý tedy až po sovětské okupaci, měl pouhých šest paragrafů. První z nich stanovil, že členové Slovenské národní rady, kteří nejsou poslanci, „nesmí být pro výkon své funkce zkráceni na právech ani na nárocích vyplývajících z pracovního nebo z obdobného poměru”. Dále platilo, že: „Organizace je svému pracovníku, který je členem Slovenské národní rady, povinna umožnit výkon funkce a poskytnout mu k tomu cíli potřebné pracovní volno.”

SDÍLET