Co přináší do českého práva návrh zákona o ochraně oznamovatelů?

Jiří Matzner

PRÁVNÍ SERVIS | Problematika ochrany oznamovatelů neboli tzv. whistleblowerů je jedním z dlouhodobě diskutovaných fenoménů nejen u nás, ale také v rámci celé Evropské unie. Oznamování trestných činů zejména ze strany zaměstnanců se věnuje směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Česko na jejím základě chystá zákona o ochraně oznamovatelů. Co má návrh zákona do českého právního prostředí přinést?

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (tzv. směrnice o whistleblowingu) (dále jen „směrnice“) požaduje, aby členské státy transponovaly její právní úpravu do svých národních předpisů přibližně do konce roku 2021. Z toho důvodu je v současně době v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednáván návrh zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „návrh“), který si klade za cíl promítnout do české právní úpravy její obsah.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jaká jsou odvetná opatření a výjimka z povinnosti mlčenlivosti?
  • Počítá návrh i s ukládáním sankcí na všechny strany?
sinfin.digital