Co se stane, když zaplatíte soudní poplatek pozdě?

Jiří Matzner

PRÁVNÍ SERVIS | Úhrada soudního poplatku je dnes nedílnou součástí téměř každého civilního soudního řízení. Jakkoliv se může zdát, že jde jen o velice jednoduchou administrativní záležitost, opak někdy může být pravdou. I drobné zpoždění s úhradou soudního poplatku může dotyčnému účastníkovi řízení značně zkomplikovat situaci a mnohdy i zhatit veškeré naděje na uplatnění svých práv či nároků.

Problematika úhrady soudních poplatků je obsažena v zákoně o soudních poplatcích. Pojďme se blíže podívat na některá specifika týkající se daného tématu, se zaměřením na důsledky spojené s pozdním zaplacením soudního poplatku v občanském soudním řízení.

Výzva soudu k úhradě soudního poplatku

Ve většině soudních řízení je soudní poplatek za jeho zahájení splatný už samotným podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání či dovolání. Většina lidí (právních laiků) uvedené pravidlo obsažené v ustanovení § 9 zákona o soudních poplatcích přirozeně nezná a neví, že by měli soudní poplatek soudu uhradit automaticky po podání návrhu na zahájení příslušného řízení, natož aby věděli, v jaké výši, kam a s jakým variabilním symbolem by měl být takovýto poplatek soudu uhrazen. Výjimku představují některá soudní řízení, jako třeba řízení o vydání elektronického platebního rozkazu, která s podáním návrhu na zahájení řízení spojují automaticky generovanou emailovou zprávu. V té jsou uvedeny bankovní údaje potřebné k úhradě soudního poplatku, včetně jeho výše. Takovéto případy však jsou, bohužel, spíše výjimkou.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jaké důsledky může mít opožděné zaplacení soudního poplatku?
  • Mají účastníci možnost poplatek uhradit později a v řízení pokračovat?
sinfin.digital