Exekutorská komora spustila nový Portál dražeb, sníží náklady povinným

Prezentace klienta

Exekutorská komora ČR spustila ve zcela nové podobě Portál dražeb, který je dostupný na adrese www.portaldrazeb.cz. Portál je součástí Centrální evidence exekucí a nově umožňuje i samotné provádění elektronických dražeb, díky čemuž už má za sebou i první úspěšné dražby.

V současnosti se na trhu nachází několik dražebních portálů. Každý z nich přitom přistupuje k samotnému provádění dražeb různými způsoby, ať již po právní nebo technické stránce. Portál dražeb Exekutorské komory ČR má za cíl sjednotit roztříštěný trh elektronických dražeb a zavést jednotný, ucelený a přehledný systém.

Portál dražeb se primárně soustředí na exekuční nedobrovolné dražby movitých i nemovitých věcí. Hlavní přednost dražebního portálu představuje metodický dozor a kontrola ze strany Exekutorské komory ČR. Unifikace procesu dražby se sebou nese i nižší náklady pro účastníky exekučních řízení. V případě zájmu ze strany dalších státních orgánů by do budoucna mohl portál nabízet i dobrovolné dražby prováděné státními orgány a insolvenčními správci.

„Cílem Exekutorské komory ČR je především zjednodušení a přehlednost dražebního prostředí. Proces dražeb na současných dražebních portálech je podle našeho názoru dlouhodobě roztříštěný,“ vysvětluje prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil.

Exekutorská komora ČR rovněž v minulosti upozorňovala na případy, kdy různé servery zneužívaly veřejně dostupné informace o exekučních dražbách ve snaze vylákat z nic netušících uživatelů finanční prostředky. Portál dražeb Exekutorské komory ČR naproti tomu obsahuje veškeré zákonné informace o nařízených exekučních dražbách, které lze mnohdy realizovat přímo na portálu, kde je proces dražby garantovaný a dozorovaný samotnou Exekutorskou komorou ČR.

Portál dražeb je veřejně přístupný webový projekt Exekutorské komory ČR, která jej vyvíjí, provozuje a spravuje na své náklady. Do Portálu dražeb zapisují soudní exekutoři informace o dražbách nařízených v rámci exekučních řízení jednotlivými soudními exekutory, Je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí a nahlížení do systému není zpoplatněno. Více informací najdete na portaldrazeb.cz.

sinfin.digital